Kulttuurireitit matkailijan oppaana

Kulttuurireitit ohjaavat matkailijaa tutustumaan paitsi kohteen luontoon myös sen kulttuuriperintöön. Kulttuurireitin toteutukseen on lukuisia vaihtoehtoja. Yksi tapa on rakentaa reitti historiallisten teiden pohjalle. Esimerkiksi Hämeen Härkätie on rakentunut Turusta Hämeenlinnaan kulkenutta historiallista tietä mukaillen, ja Hämeen ja Viipurin linnat yhdistäneen Ylisen Viipurintien vanhan reitin pohjalle on rakennettu kulttuuritietä (Härkätie-yhdistys ry 2019; Älykäs Ylinen Viipurintie 2021).

Historiallista kulkuväylää mukailevat reitit yhdistävät usein eri kuntia ja maakuntia, mutta kulttuurireittejä löytyy myös yhden kylän tai kunnan alueelta. Nämä reitit yhdistävät usein monipuolisesti alueen kulttuurihistoriasta kertovia erilaisia kohteita toisiinsa, kuten Asikkalan Kalkkisten kylän Kalkkisten maisema- ja kulttuuripolku tai Onkkaalan kulttuurireitti Pälkäneellä (Visit Päijänne 2022; Visit Pälkäne 2022). Matkailijalle löytyy myös reittejä, joiden juonena on jokin tietty kulttuuriperintö. Pyhän Olavin mannerreitti yhdistää Pyhän Olavin kirkot toisiinsa pyhiinvaellusreitiksi ja Euroopan neuvoston kulttuurireiteille on koottu eri maista kohteita yhden teeman alle (Turun yliopisto 2022; Council of Europe 2022).

[Alt-teksti: kesäinen maisema, jylhää rinnettä, korkeita puita ja kaukana järvenselkä.]
Kuva 1. Kulttuuriperintökohteita löytyy sekä luontopolkujen että kulttuurireittien varsilta. Kapatuosian linnavuori Kapatuosian luontopolulla Hollolassa. (LAB 2022)

Reittejä erilaisille kulkijoille

Kulttuurireiteissä löytyy valikoimaa eri tavalla liikkuville matkailijoille. Osa reiteistä on käveltäviä polkuja, toiset on tehty melojille tai pyöräilijöille. Joillain reiteillä kohdetta vaihdetaan autolla, kuten Sodan ja rauhan käännekohtia -kulttuurikierroksella (Museokortti 2022). Osa kulttuuriteistä on virallisia, Liikenneviraston hyväksymiä matkailuteitä. Liikennemerkein merkityt matkailutiet ovat merkittäviä matkailukohteita, joiden varrelta löytyy majoitus, nähtävyydet, aktiviteetit ja ruokailumahdollisuudet (Tiehallinto 2004). Virallisia matkailuteitä ovat esimerkiksi Hämeen Härkätie ja Kuninkaantie (Liikennevirasto 2011).

Kulttuuriperintöä näkyväksi

Kulttuurireitillä kulttuuriperintöä voidaan tehdä näkyväksi eri tavoin. Kohteesta löytyvät maastoinfotaulut kertovat tekstin ja kuvituksen avulla kohteen tarinaa. Maastoinfotaulun voi tehdä ilman digitaalista toteutusta tai esim. tuomalla QR-koodien kautta sisältöä tauluun. Yksi vaihtoehto on kokonaan digitaalinen opastaulu (Hämeenlinnan kaupunki 2022). Digitaalisesti kulttuurireittejä on kuvattu useille alustoille, ja niitä löytyy myös erilaisista sovelluksista, jotka mahdollistavat ääniopastuksen, erilaisten tehtävien tai lisätyn todellisuuden hyödyntämisen reitillä. Parhaimmillaan eri tavat kulttuurireittien toteutuksessa täydentävät toisiaan tarjoten matkailijalle erilaisia tapoja kokea luontoa ja kulttuuria.

LAB-ammattikorkeakoulun ja Metsähallituksen Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeessa (2022–2024, Linkki 1) suunnitellaan yhtenä toimenpiteenä luonnon ja kulttuurin vetovoimaa hyödyntävä uusi kulttuurireitti hankkeen toiminta-alueelle Päijät- ja Kanta-Hämeeseen.

Kirjoittaja

Maisa Anttila toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana sekä Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi -hankkeen projektipäällikkönä.

Lähteet

Council of Europe. 2022. Explore all Cultural Routes by theme. Viitattu 9.11.2022. Saatavissa https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/by-theme

Hämeenlinnan kaupunki. 2022. Aulangon alueelle uusi maastopyöräreitti sekä digitaalinen opastaulu. Artikkelit. Viitattu 15.11.2022. Saatavissa https://www.hameenlinna.fi/tiedotteet/aulangon-alueelle-uusi-maastopyorareitti-seka-digitaalinen-opastaulu/

Härkätie-yhdistys ry 2019. Hämeen Härkätie. Viitattu 9.11.2022. Saatavissa https://www.harkatie.com/

Visit Päijänne. 2022. Kalkkisten maisema- ja kulttuuripolku. Viitattu 9.11.2022. Saatavissa https://visitpaijanne.fi/wp-content/uploads/2017/11/Kalkkisten-maisema-ja-kulttuuripolku.pdf

Liikennevirasto. 2011. Matkailutiet. Viitattu 15.11.2022. Saatavissa http://www.rantatie.com/wp-content/uploads/2011/12/Suomen-matkailutiet-kartalla.pdf

Museokortti. 2022. Valmiit kulttuurikierrokset – Sodan ja rauhan käännekohtia. Viitattu 9.11.2022. Saatavissa https://museot.fi/kulttuurikierros-kartta/kulttuurikierros.php?kk_id=43

Tiehallinto. 2004. Matkailuteiden määrittely. Periaatteet. Viitattu 9.11.2022. Saatavissa https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/133187/tie1614.pdf?sequence=1

Turun yliopisto. 2022. Pyhän Olavin mannerreitti. Viitattu 9.11.2022. Saatavissa https://www.pyhanolavinmannerreitti.fi/

Visit Pälkäne. 2022. Pälkäne kulttuurireitit. Viitattu 9.11.2022. Saatavissa https://visitpalkane.fi/images/palkane_kulttuurireitit_web.pdf

Älykäs Ylinen Viipurintie. 2021. Älykäs Ylinen Viipurintie. Viitattu 9.11.2022. Saatavissa http://www.alykasylinenviipurintie.fi/

Linkit

Linkki 1. LAB. 2022. Luontokohteiden kulttuuriperintö eläväksi. Hanke. Viitattu 17.11.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/luontokohteiden-kulttuuriperinto-elavaksi