Kuvataidetta ja pelialaa yhdistää visuaalisuus

Pelialaa on ennustettu uudeksi kuvataiteilijoiden työllistäjäksi. Ala tarvitsee kuvataiteilijoiden visuaalista osaamista ja taiteilijat tarvitsevat uusia työmahdollisuuksia. Visuaalisella ilmeellä on tärkeä rooli peleissä. Se vaikuttaa keskeisesti pelaajan kokemukseen sekä pelin menestymiseen markkinoilla. Aiheesta on julkaistu useita opinnäytteitä.

Titta Kohonen valmistui kuvataiteilijaksi keväällä 2021. Hän on myös työskennellyt pelien parissa yli kolme vuotta. Artikkelissa hän pohtii mitä kuvataideopinnot ovat tuoneet pelialan työhön ja päinvastoin. Hän hakeutui opiskelemaan kuvataidetta kehittyäkseen lisää taiteilijana. Kuvataiteen opinnoissa harjoitellaan taiteen tekemiseen liittyviä menetelmiä ja teoriaa sekä kannustetaan löytämään oma ilmaisullinen näkemys. Tällaista osaamista myös pelialalla tarvitaan.

Henkilö seisoo taideteoksen edessä
Kuva 1. Titta Kohonen opinnäytetyönsä edessä. Tilavideoteoksen nimi on Aware. (Kuva: Emilia Hytönen)

Alojen toisiaan tukeva osaaminen

Työ pelialalla vaatii mukautumiskykyä ja jatkuvaa kykyä ideoida uusia visuaalisia vaihtoehtoja. Asiakkaan toiveiden lisäksi on mukauduttava pelien erilaisiin visuaalisiin tyyleihin. Pelejä ei voi tehdä pelkästään taiteilijan omista lähtökohdista käsin, kuten kuvataidetta usein tehdään. Pelien visuaalinen ilme rakentuu koko tiimin voimin. Tämän vuoksi pelialalla palautteen saaminen on jokapäiväistä. Tämä ei ole tyypillistä kuvataiteilijan ammatissa, jota tehdään pääsääntöisesti yksin omalla työhuoneella. Palautteen saaminen on taiteilijan työssä satunnaista. Tiimityötaidot alkavat kuitenkin olla tärkeitä myös kuvataiteilijan ammatissa, sillä esimerkiksi julkisen taiteen tekeminen vaatii tiimityötä.

Kuvataiteen opintojen kautta teoksia oppii näkemään visuaalisina kokonaisuuksina, jotka rakentuvat kokonaisuudesta yksityiskohtiin. Taito hahmottaa kokonaisuuksia nopeuttaa pelien tekoprosessia, sillä yksityiskohtien suhde kokonaisuuteen pysyy näin hallussa. Sommittelulla ja värien suhteilla on myös tärkeä merkitys visuaalisen ilmeen rakentumisessa. Kuvataiteen opiskelu lisää myös luovuutta ja rohkeutta esittää hassujakin ideoita.

Pelialalla työskentely on opettanut tärkeitä työelämään liittyviä asioita, kuten ajanhallintaa sekä uskoa taloudelliseen pärjäämiseen. Kuvataiteilijan toimeentulo epävarmaa. Nyt Titta Kohonen on tilanteessa, jossa eri aloilla opitut taidot tukevat toisiaan ja taiteilijan elanto on turvattu.

Opinnäytetyössä alojen tekninen osaaminen yhdistyi

Titta Kohosen kuvataiteen opinnäyte on kuusi minuuttia kestävä digitaalinen animaatio, joka esitettiin tilainstallaationa. Animaatio on maalattu digitaalisesti erilaisia efektejä apuna käyttäen. Opinnäytetyönäyttelyssä se esitettiin koko näyttelyseinälle projisoituna isona tilana.

Teoksen aiheena on hetkellisyys. Se käsittelee taiteilijan omia muistoja ja ajan hetkellisyyttä. Se pyrkii tekemään näkyväksi muistoja, jotka ovat tavoitettavissa vain hetkinä taiteilijan mielessä. Animaatio, johon teos perustuu, on nähtävillä Vimeossa.

Kirjoittajat

Titta Kohonen valmistuu kuvataiteilijaksi LAB-ammattikorkeakoulusta keväällä 2021. Hänen opinnäytteensä nimi on Aware.

Lotta Pyykkönen kuvataiteen lehtori LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän on mukana Yli vaaran vuosien -hankkeessa, jossa kehitetään kuvataiteen koulutusta vastaamaan kuvataiteilijan uutta työtä.

Linkit

Linkki 1. Kohonen, T. 2021. Aware. [Viitattu 10.8.2021]. Saatavissa: https://vimeo.com/519078847

Linkki 2. Yli vaaran vuosien. 2021. Kuvataiteilijan uuden työn koulutusmalli -hanke. [Viitattu 8.6.2021]. Saatavissa: https://www.ylivaaranvuosien.fi/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *