osaaminen

26 artikkelia

Laadukkaalla perehdyttämisellä kohti potilasturvallisuuden toteutumista sydänasemilla

Sydänsairauksien toteamiseksi ja hoitamiseksi on saatavilla erilaisia tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä erikoissairaanhoidossa (HUS Sydän- ja keuhkokeskus 2024). Sydänasemilla invasiivisessa kardiologiassa työskentelevät terveydenhuollon ammattilaiset ja kardiologisen hoitotyön […]