Kuvataiteilijan etätyöskentely

Projektityöntekijänä aloitin kesätyöni LAB-ammattikorkeakoulun Asynro-projektissa, joka suunnittelee sekä kaupallistaa aksiaalisesti laminoitua synkronireluktanssikoneen roottoria. Työtehtäviini kuului luoda roottorille visuaalinen maailma, jota tullaan käyttämään kaupallistamisen esittelymateriaalina. Roottorit eivät olleet tuttuja minulle, mutta visuaalisen maailman luonti onnistui. Tärkeää oli luoda erottuva visuaalinen ilme, joka olisi vahva luonteeltaan. Projektityötä tein muotoilijaopiskelijan kanssa. 

Etätyöskentely 

Projektisuunnittelu tapahtui etätyöskentelynä. Työhön perehdytys ja keskustelut kävimme verkon kautta videopuheluilla. Verkkopuheluita oli helppoa tehdä, sillä se ei vaatinut muuta kuin puhelimen avaamista, tai koneen käynnistämistä. Puheluiden aikana kävimme läpi projektin tavoitteet, työtehtävät ja seuraavia kokouksia. Työskentelykaverini kanssa keskustelimme keskenämme omista työtehtävistämme. Sovimme aikatauluista niin, että seuraavissa etätapaamisissa kävisimme läpi aikaansaannoksemme. 

Projektin loppuvaiheessa kokoonnuimme Lappeenrannassa projektitiimin kanssa ja esittelimme työtehtävien ensimmäisiä versioita ja lopulliset aikaansaannokset. Kokouksen jälkeen seuraavat viimeiset viikot menivät etänä viimeistellessä projektin tehtäviä. 

Kuva 1. Projektin visuaalista kuvitusta. Kuva: Karoliina Ahvenainen.

Etuuksia etätyöskentelystä 

Etätyötä tehdessä työskentelyaika kohdistui hyvin projektiin, ja aikaa ei mennyt työpaikalle matkustamiseen, mikä säästi aikaa ja energiaa. Tiedostoja lähetettiin SharePointiin, jossa jokainen projektitiimiläinen pääsi tiedostoja avaamaan. Töitä oli helppo tehdä itsenäisesti, kun asiat oli käyty läpi kokouksissa. Työajat kirjattiin sähköiseen järjestelmään. Kokousaikatauluja pystyi myös muuttamaan tarvittaessa. Minkäänlaisia ongelmia ei esiintynyt omasta mielestäni etätyötä tehdessä. 

Tässä projektissa työskentely antoi uudenlaisia ajatuksia ja ulottuvuuksia oman 

taiteen tekemiseen. Digitaiteen merkitys kasvoi. Ymmärrän jatkossa, millaista kuvitusta teknologiaan liittyvät projektit tarvitsevat, ja pystyn sitä mukaa mukautumaan taiteeni kanssa. Toisten ihmisten ajatukset olivat myös tärkeitä yhteistyötä tehdessä, sillä erilaiset ajatukset avaavat uudenlaisia polkuja eteenpäin. 

Kuva 2. Projektin teeman värejä. Kuva: Karoliina Ahvenainen.

Kirjoittaja

Karoliina Ahvenainen valmistui LAB-ammattikorkeakoulusta kolmen vuoden aikana, ja työskenteli 2020 kesällä projektityöntekijänä. Karoliina on monipuolinen kuvataiteilija, jolle on tärkeää, että taiteeseen on käytetty aikaa ja vaivaa. 

Linkit 

Alex Zaccaria. 2020. Link tree. Karoliina Ahvenainen [Viitattu 27.10.2020]. Saatavissa: https://linktr.ee/Karo96 

LUT University. 2020. ASynRo – Aksiaalisesti laminoitu synkronireluktanssikoneen roottori (ASynRo). [Viitattu 27.10.2020]. Saatavissa: https://research.lut.fi/converis/portal/Project/11857429?auxfun=&lang=en_GB 

Kuvat

Kuva 1. Ahvenainen, K. 2020 

Kuva 2. Ahvenainen, K. 2020 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *