projektityö

3 artikkelia

Alakoulu ja ammattikorkeakoulu yhteisen oppimisen projektissa

Alakoulun ja ammattikorkeakoulun onnistunut työelämäyhteistyöprojekti tuotti monipuolista osaamista. Imatran Kosken koulun neljännen, viidennen ja kuudennen kaksikielisen luokan oppilaat sekä LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksen englanninkielisen sairaanhoitajakoulutuksen kolmannen […]

Opiskelijanäkökulmalla vahvistusta oppilaitos- ja työelämäyhteistyöhön

LAB-ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Salpaus rakentavat oppilaitosten alueellista yhteistyömallia Lahden kaupungin Elinvoima- ja työllisyysjaoston myöntämällä avustuksella Yritys-Hunter-projektissa. Rakenteilla olevan yhteistyömallin tavoitteena on tukea LABin, LUT-yliopiston ja […]