Kyky nähdä toisin eli radikaali luova ajattelu

Muutoskyky on elämän ja kuoleman kysymys. Tulevaisuuden ennakoiminen ja siitä johdettava visionäärinen, luova ongelmanratkaisukyky on yrityksen tärkein voimavara. Timanttinen strategia perustuu tulevaisuuden ennakoimiseen eli kykyyn nähdä metsä puilta ja ennen kaikkea kauas metsän taakse. 

Huippuluova strategia vaatii monialaisia asiantuntijatiimejä ja eri taustaisia ihmisiä ratkomaan samaa ongelmaa. Tällaisessa kirjavassa joukossa syntyy helposti ristiriitoja, kun ei ymmärretä toista ja ollaan asioista eri mieltä. Eri alat törmäävät yhteen ja jopa kilpailevat keskenään. Siksi tarvitaan vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja.  

Myös sanoittamisen tarve lisääntyy: kuinka lääkäri selittää näkökulmansa luovalle johtajalle niin, että tulee ymmärretyksi? Entä miten viilentää tunteet, kun ne alkavat kuumenemaan? 

Neuvottelutaito lisää avointa vuorovaikutusta, auttaa torjumaan voimakkaitakin ensireaktioita ja rohkaisee kysymään kollegalta lisää. Kun kuohuvat tunteet erottuvat faktoista, hommassa on mahdollista päästä yhdessä taas eteenpäin. 

 Kuva 1. Finlandia-hiihto: brändi- ja palvelu-uudistuskonsepti. Tehneet LABin monialainen opiskelijaryhmä Helmi Honkasen johdolla. (Kuva: Dynamo)

Luova tiimi: kompastuskiviä yhteispelissä 

Sanoittamisen ongelma voi johtaa siihen, että idea torjutaan vain siksi, ettei sitä yksinkertaisesti ymmärretä. Tiimin sisällä voi liiallinen kilpailumentaliteetti johtaa oman egon korostamiseen ja kateelliseen omien ideoiden varjeluun. Tunnekuohut ja erityisesti tunteiden ja faktojen sekoittuminen lisäävät väärinymmärrysten mahdollisuutta. Ne estävät myös kyvyn kuunnella avoimin mielin, jolloin erilaiset näkökulmat jäävät huomiotta.   

Haasteita uuden idean läpiviemisessä 

Poikkeavaa ideaa ei haluta kuulla, koska se tuntuu täysin utopistiselta ja järjenvastaiselta, vaikka se on vain uusi. Kyseisen uuden edessä moni potentiaalinen menestysresepti tyrmätään, sillä se aiheuttaa meissä pelkoa. Jos päätöksentekoprosessi on liian pitkä ja kankea, uusi ratkaisumalli vesittyy ja keskinkertaistuu raskaassa prosessissa. Tämä kaikki on inhimillistä ja täysin ymmärrettävää. Liiketoiminnan kannalta edellä mainitut kompastuskivet saattavat olla kuitenkin hyvin tuhoisia. 

Miten luovia ideoita kehitetään yhdessä? 

Yrityksissä täytyy kehittää sisäisiä, arkisia neuvottelutaitoja sekä toisaalta madaltaa kynnystä ottaa mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita. On hyvä antaa muiden ”sotkea hetkeksi oma peli”, jotta jotain häkellyttävää pääsisi syntymään. 

Uudet innovaatiot syntyvät tavallisten asioiden uudelleen näkemisestä tai yhdistämisestä, esim. Facebook, kirjapainotaito, Uber. Joskus innovaatioita syntyy ihan silkasta virheestä. Viagrastakin piti tulla sydänlääke. Myös sipsit ja penisilliini ovat olleet virhe, sivutuote matkalla jotakin aivan muuta kohti. Mokia ei siis kannata pelätä. 

Korkeakoulut innovaatiotoiminnan vauhdittajina – DYNAMO –hankkeen tavoitteena oli parantaa Päijät-Hämeen elinkeinoelämän ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja kykyä vastata alueen pk- ja perheyritysten muuttuviin kehittämistarpeisiin palvelumallin avulla. Dynamo-projektissa tuotteistettiin korkeakoulun palveluja asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi, jotka kannustavat yrityksiä tekemään yhteistyötä.  

Kirjoittaja 

Helmi Honkanen on toiminut LAB-ammattikorkeakoulun Dynamo-hankkeessa asiantuntijana ja työskentelee brändiasiantuntijana ja konsulttina. 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *