KymiRingin TKI-ekosysteemi syntyy yhteistyöllä

 KUVA 1 KymiRing on muutakin kuin moottoriurheilua. (Kuva: KymiRing, Kuvauspalvelu Merjari) 

KymiRing-innovaatioekosysteemiprojektin tavoitteena on vauhdittaa KymiRingin ympärille muodostuvan innovaatioekosysteemin rakentumista mm. selvittämällä, miten TKI-toiminnalla parhaiten tuetaan liiketoiminnan syntymistä ja kehittämistä. Projektissa kootaan yhteen TKI-toimijoita, päättäjiä ja kehittäjiä sekä yritysten, kuntien ja maakuntien edustajia rakentamaan yhteistyöverkostoja ja yhteisiä toimintatapoja liiketoiminnan kehittämisen tueksi.  

 KymiRing Smart Mobility -keskustelutilaisuus kokosi yhteen KymiRingin lähimmän vaikutusalueen päättäjät. Etäyhteyksin järjestettyyn tilaisuuteen osallistuivat mm. maakuntajohtajat, kuntien edustajia ja ratayhtiön johto. Tilaisuuden tavoitteena oli luoda yhteinen tavoite ja seuraavat askelmerkit radan liiketoimintaekosysteemille. Tilaisuuden järjestelyistä vastasivat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoima KymiRing-innovaatioekosysteemiprojekti ja LADECin hallinnoima Next Step Lahti Region -hanke.  

KymiRing on koko Suomen asia 

Tilaisuuden avannut kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (2020) korosti puheenvuorossaan KymiRingin valtakunnallista merkitystä, yhteistyötä ja rajojen rikkomista. Yhteistyö eri toimijoiden ja toimialojen kesken yli kunta- ja maakuntarajojen on ministerin mielestä ensiarvoisen tärkeää KymiRingin laajan ja moniulotteisen ekosysteemin kehittämiseen. Ministeri painotti, että KymiRing ei ole yhden kunnan tai yhden maakunnan asia, se on koko Suomen asia. Tulee ajatella tarpeeksi suuria kokonaisuuksia, jotta pysymme myös kansainvälisesti kartalla.  

Monimuotoisuus korostui myös ratayhtiön puheenvuoroissa. Toimitusjohtaja Markku Pietilän (2020) mukaan rata-alue jalostuu monipuoliseksi alustaksi bisnekselle, tuotekehitykselle, testaamiselle, urheilulle, kulttuurille ja tapahtumatoiminnalle. Pietilän mukaan tulevaisuudessa radan toiminnasta ehkä 30 % on moottoriurheilua tai muita tapahtumia. Muu toiminta muodostuu mm. koulutuksesta, testaamistoiminnasta, erilaisista esittelyistä ja koeajoista. Tästä syntyy TKI-ekosysteemi, johon tarvitaan yhteistyötä mm. eri koulutusjärjestelmien, rahoittajien, yritysten ja kuntien kanssa. 

Kouvolan Aikuiskoulutussäätiön esittelemä ”Ajoharjoittelu- ja testausympäristö Smart mobility” -suunnitelma oli konkreettinen esitys siitä, mitä mahdollisuuksia KymiRingin TKI-ekosysteemi ja sen mukanaan tuoma oppilaitosyhteistyö tulevaisuudessa voi olla. 

A car parked on the side of a road

Description automatically generated
KUVA 2. Tulevaisuudessa 70 % KymiRingin toiminnasta on muuta kuin moottoriurheilua tai tapahtumia, esim. koulutus- ja testaustoimintaa, erilaisia esittelyitä ja koeajoja. (Kuva: KymiRing, Janita Lehtonen) 

Seuraavat askelmerkit sovittu 

Tilaisuus keräsi osallistujilta paljon kiitosta informatiivisuudesta ja ajankohtaisuudesta. Kuin yhdestä suusta osallistujat totesivat, että on tärkeää tehdä yhteistyötä yli kunta- ja maakuntarajojen, onhan ratahankkeella painoarvoa valtakunnallisesti. Tilaisuuden päätteeksi sovittiin myös eri toimijoiden yhteisestä jatkopalaverista, jossa mm. tarkennetaan yhteisiä tavoitteita ja suunnitellaan toimenpiteitä. Voidaan siis todeta, että yksi tärkeä KymiRing-innovaatioekosysteemiprojektin tavoite on saavutettu. 

Tämä artikkeli on kolmas osa KymiRing-innovaatioekosysteemiprojektin blogisarjaa. Ensimmäisessä osassa keskityttiin projektin esittelyyn ja toinen kertoi Silverstonen moottoriradan etäyhteyksin tapahtuneesta benchmarking-matkasta. Sarjan viimeisessä artikkelissa käsitellään mm. projektin tuloksia ja tavoitteiden toteutumista.  

Kirjoittajat  

Arto Ahola toimii LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä TKI-asiantuntijana ja KymiRing-innovaatioekosysteemiprojektin projektipäällikkönä.  
 
Anu Haapalainen on moottoriurheiluviestinnän ammattilainen ja KymiRing-innovaatioekosysteemiprojektin viestintävastaava. 

Lähteet  

Skinnari, V. 2020. Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri. Valtioneuvosto. Avauspuheenvuoro KymiRing Smart Mobility -keskustelutilaisuudessa 5.11.2020.  

Pietilä, M. 2020. Toimitusjohtaja. KymiRing Oy. Puheenvuoro KymiRing Smart Mobility -keskustelutilaisuudessa 5.11.2020.  
 

Linkit 

Linkki 1. LAB. 2020. KymiRing-innovaatioekosysteemiprojekti. [Viitattu: 12.11.2020]. Saatavissa: https://www.lab.fi/fi/projekti/kymiring-innovaatioekosysteemi 

Linkki 2. KymiRing. 2020. Elämyskeskus KymiRing Finland. [Viitattu: 12.11.2020]. Saatavissa: https://www.kymiring.fi/ 

Linkki 3. LADEC. 2020. LADEC Lahden Seudun Kehitys. [Viitattu: 12.11.2020]. Saatavissa: https://www.ladec.fi  

Linkki 4. LADEC. 2020. Next Step Lahti Region -hanke. [Viitattu: 12.11.2020]. Saatavissa: https://www.ladec.fi/ladec/hankkeet/hanke/next-step-lahti-region

Linkki 5. Aikuiskoulutus Taitaja. 2020. Aikuiskoulutus Taitaja. [Viitattu: 12.11.2020]. Saatavissa: https://www.taitajantie.fi/ 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *