LABlanssi European Emergency Medicine -konferenssissa

Vuoden 2023 European Emergency Medicine Congress, EUSEM, järjestettiin loppuvuodesta Espanjan Barcelonassa. EUSEM kokoaa vuosittain tuhansia akuuttilääketieteen ammattilaisia yhteen ja esittelee alan uusinta kehitystä sekä innovaatioita. Konferenssi on viisipäiväinen; ohjelmaan sisältyy käytännön harjoittelua työpajojen merkeissä, asiantuntijoiden luentoja sekä postereiden ja uusimpien opetus- ja hoitovälineiden esittelyä näyttelytilassa. (EUSEM 2023.)

EUSEM:in osallistujat saapuvat koulutukseen ympäri maailmaa, etenkin Euroopan alueelta useista eri maista. Tapahtuma onkin erittäin hyvä paikka kouluttautumisen lisäksi verkostoitua kansainvälisesti muiden akuuttilääketieteen ammattilaisten kanssa. LABlanssi-hankkeen puitteissa konferenssiin osallistui lehtori ja simulaatio-ohjaaja. Lisäksi LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksiköstä tapahtumassa oli mukana yliopettaja Anu Venesoja, joka myös osallistui potilasturvallisuuteen keskittyvään paneelikeskusteluun konferenssissa.

Kuva 1. EUSEM-konferenssi kerää vuosittain tuhansia eurooppalaisia akuuttilääketieteen ammattilaista yhteen. (Kuva: Pauliina Huovila)

Näkymiä tulevaisuuteen

LABlanssi on Etelä-Karjalassa toimiva ensihoidon oppimisympäristö, jonka toteuttavat yhdessä LAB-ammattikorkeakoulu ja Etelä-Karjalan hyvinvointialue, EKHVA. Hankkeessa opiskelija suorittaa käytännön harjoittelua ensihoidon opettajan ja EKHVA:n kehittäjäensihoitajan ohjauksessa. (LAB 2024). Opetushenkilöstön on pysyttävä perässä akuuttilääketieteen ja ensihoidon kentän nopeissa muutoksissa, joten kouluttautuminen ajankohtaisissa kansainvälisissä konferensseissa on erittäin tärkeää opetuksen laadun varmistamisessa.

EUSEM 2023 -konferenssissa käsiteltiin laajasti ensihoidon koulutusta Euroopan tasolla. Konferenssissa esiteltiin erilaisia tapoja arvioida ja kehittää ensihoidon koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta kansallisesti ja kansainvälisesti. Esimerkiksi työpajoissa esiteltiin uutta teknologiaa ja pedagogisia menetelmiä ja malleja, joita tulevaisuudessa tullaan käyttämään oppimisen tukena. Tulevaisuudessa virtuaalitodellisuuden ja tekoälyn hyödyntäminen voivat tukea ensihoidon opiskelijoiden oppimista ja osaamisen arviointia.

Ensihoidon koulutuksen haasteista ja tulevaisuudesta nousi esiin, kuinka ensihoidon koulutus voi vastata yhteiskunnan ja terveydenhuollon muutoksiin, kuten väestön ikääntymiseen, ilmastonmuutokseen, pandemioihin ja monikulttuurisuuteen.

Kirjoittajat

Pauliina Huovila on LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä työskentelevä simulaatio-ohjaaja, joka toimii LABlanssi-hankkeessa ensihoitajana ja asiantuntijana. Hänen mielenkiintonsa kohteena on etenkin simulaatio-opetuksen hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalan opinnoissa.

Mikko Kaartinen on LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä työskentelevä ensihoidon lehtori, joka toimii LABlanssi-hankkeessa ensihoitajana ja asiantuntijana. Hänen mielenkiintonsa kohteina ovat etenkin ensihoidon koulutuksen kehittäminen ja uusien oppimismallien suunnittelu.

Lähteet


EUSEM. 2023. Congress ‒ Why participate? Viitattu 1.2.2024. Saatavissa https://eusemcongress.org/

LAB. 2024. LABlanssi – Etelä-karjalan ensihoidon oppimisympäristö. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 1.2.2024. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/lablanssi-etela-karjalan-ensihoidon-oppimisymparisto