Lainaa sosionomi!

Keväällä 2020 LAB-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat ryhmä SO18 ja opettajat järjestivät Lainaa sosionomi! -tapahtuman Lappeenrannan kaupungin kirjastoissa.

Kuva 1. Sosionomit jalkautuivat kirjastoon Lappeenrannassa. Kuva: Pixabay 2020.

Sosionomin osaaminen tutuksi

Tuulia Stellbergin sosiaalialan menetelmäkurssilla kokeiltiin opiskelijoiden jalkautumista ihmisten pariin. Tavoitteena oli ihmisten kohtaaminen, luonteva keskustelu ja kuunteleminen sekä auttaminen arkisissa pulmissa. Samalla opiskelijat saivat mahdollisuuden kertoa asiakkaille sosiaalialasta, sosionomiopinnoista ja sosionomin työnkuvasta eli tehdä sosionomin osaamista tutuksi ihmisille. Mikä olisikaan luontevampi paikka tavata ihmisiä kuin kirjasto, joten paikaksi valittiin useita kirjastoja Lappeenrannassa.

Menetelmäksi valittiin Lainaa sosionomi! -malli. Menetelmän ja idean kehittäjä on aluesososionomi Tuisku Virolainen (2018), joka kehitti palvelua Jakomäessä vuonna 2018, jossa asukkaat saivat tukea arkeen sekä keskusteluapua matalalla kynnyksellä. LAB-ammattikorkeakoulussa ideaa kokeiltiin sosiaalialan opettaja Tuulia Stellbergin toimesta ja me allekirjoittaneet veimme projektin loppuun.

Aresen (2017, 6) julkaisussa kuvataan sosionomin laaja-alaista sosiaalialan osaamista. Lainaa sosionomi!  -tapahtumassa oli tavoitteena asiakkaiden kohtaaminen, osallisuuden edistäminen, hyvinvoinnin ja elämänhallinnan tukeminen sekä syrjäytymisen estäminen. Matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen ja vuorovaikutusosaaminen ovat sosionomin keskeistä osaamista.

Kuinkas sitten kävikään?

Ajatus jalkautumisesta todettiin toimivaksi ja opiskelijat lähtivät innolla toteuttamaan tehtävää. Kirjastot ottivat opiskelijat hyvin vastaan ja olivat alusta alkaen mukana kokeilussa.

Opiskelijoiden havaintojen perusteella tapahtuman toteutusaamuina asiakkaat liikkuivat kirjastoissa harvakseltaan. Ajankohta olisi pitänyt miettiä tarkemmin. Olisi pitänyt jalkautua kauppakeskuksiin, jossa sosionomien asiakkaat tavoitettaisiin paremmin. Lainaa sosionomi! -tapahtuman markkinointi ja budjetointi etukäteen ovat olennaista jatkokehittämisessä. LAB-ammattikorkeakoulun näkyvyyttä tulisi tuoda enemmän esille esimerkiksi t-paitojen ja LAB-ständin avulla. Sosionomikoulutuksen näkyväksi tekeminen esimerkiksi kirjastoissa, läksyparkeissa ja muissa luontevissa yhteyksissä toisi tunnettavuutta ammatille.

Jatkokehittämisen äärellä

Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella he olisivat innokkaita kokeilemaan samantyylistä ideaa uudestaan. He kokivat ihmisten kohtaamisen mahdollisuuden tärkeäksi. Sosionomien jalkautuminen ja heidän kohtaamisensa luontevissa paikoissa olisi oiva väylä ehkäistä eri-ikäisten esimerkiksi lasten, nuorten ja ikäihmisten yksinäisyyttä. Opiskelijat huomasivat tervehtimisen, hymyilyn ja kohtaamisen tärkeyden, mikä saattoi olla ihmisen ainoa positiivinen päivän kohtaaminen.

Opiskelijat haastavat meidät hymyilemään tuntemattomalle!

Erityiskiitos Tuulia Stellbergille ja SO18-ryhmän opiskelijoille!

Kirjoittajat

Leena Purmonen toimii opettajana sosiaalialan koulutuksessa LAB-ammattikorkeakoulussa Lappeenrannan kampuksella.

Minna Markkanen toimii sosiaalialan lehtorina sosiaalialan koulutuksessa LAB-ammattikorkeakoulussa Lappeenrannan kampuksella.

Lähteet

Arene. 2017. Sosionomi tuottaa hyvinvointia läpi elämänkaaren. Ammattikorkeakoulutus sosiaalialan muutoksen edistäjänä. Arene ry:n työryhmän selvitys sosiaalialan tilanteesta ja kehityksestä 2017. [Viitattu 2.6.2020]. Saatavissa: http://www.arene.fi/wp-content/uploads/Raportit/2018/arene_sosionomiselvitys_pitka_raportti_fin.pdf?_t=1526901428 [PDF]

Virolainen, T. 2020. Monipuolinen aluesosionomi Jakomäkeen. Helsinkin kaupunki. [Viitattu 2.6.2020]. Saatavissa: https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2019/f/171/proposals/855

Kuvat

Pixabay. 2020. Kuvaan-muotokuva-vauva-kasvot-89193. [Viitattu 12.6.2020]. https://pixabay.com/fi/photos/kuvaan-muotokuva-vauva-kasvot-89193/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *