lastensuojelu

9 artikkelia

Lastensuojelun systeeminen toimintamalli: uhka vai mahdollisuus?

Lastensuojelun systeemisen toimintamallin käyttöönottoon vaaditaan työntekijöiltä motivoitunutta asennetta, sitoutumista sekä innostumista mallin käyttöönottoa kohtaan (Lahtinen ym. 2017, 11). Yhteistyöllä ja verkostoitumisella pystytään mahdollistamaan lapsen hyvinvoinnin […]

Lastensuojelu murroksessa – haasteisiin vastataan osallisuuden ja lainmukaisuuden vahvistamisella

Lastensuojelun sosiaalityö on professionaalisessa murroksessa. Lakiin perustuvasta työnkuvasta on siirrytty psykososiaaliseen muutokseen pyrkivään työhön, jonka edellyttämää tietosisältöä ja osaamista tulee pohtia. Murroksesta huolimatta julkista valtaa ja vastuuta sisältävän työn […]

Systeemisellä toimintamallilla toimintakulttuurin muutosta lastensuojeluun

Lastensuojelun tilannetta on valtakunnallisesti selvitetty jo usean vuoden ajan. Pyrkimyksenä on ollut siirtää painopistettä korjaavasta toiminnasta ehkäisevään, mutta konkreettisia toimia tämän edistämiseksi on ollut liian […]