työn kehittäminen

3 artikkelia

Terveysalan ammattilaisten motivaatio sähköistyvissä viestintäpalveluissa

Terveyspalveluihin kohdistuviin haasteisiin tulee vastata jatkuvasti pienemmällä taloudellisilla resursseilla julkisissa palveluissa. Digitalisaation avulla nykyajan tarpeisiin voidaan vastata kehittämällä kustannustehokkaampia sähköisiä terveyspalveluita. (Herukka ym 2021.) Sähköiset […]