Päivittäiset arkistot: 9.12.2021

9 artikkelia

Leveämmät hartiat tuo vastuulliselle matkailulle joukkovoimaa

Yhä useampi matkailija kiinnittää huomiota matkailun ympäristöystävällisyyteen ja vastuullisuuteen (Business Finland 2021a). LAB-ammattikorkeakoulu on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on luoda uusi päijäthämäläistä vastuullista matkailua kehittävä […]

Uusiutuvasta energiasta lämpöä yrityksille palveluna

Useat yritykset tuottavat tarvitsemansa lämmön fossiilisilla energialähteillä. Energiainvestointien toteuttamiselle on yrityskohtaisia esteitä. Lämmöntuotanto palveluna on kustannustehokas keino vähentää yrityksen hiilidioksidipäästöjä.   Energiatehokkuusinvestointien esteet yrityksissä LAB-ammattikorkeakoulun […]

Sosionomiopiskelijoilla myönteisiä kokemuksia oppimisesta Osallisuuskorttelissa

Osallisuuskortteli-hankkeeseen (LAB 2021) osallistuneilta sosionomiopiskelijoilta on kerätty palautetta oppimisesta Lahden Diakonialaitoksen ja Harjulan Setlementin työympäristöissä. Oppimisprosessi koettiin opiskelijalähtöiseksi ja mielekkääksi tavaksi suorittaa opintoja. Oppimisen ohessa […]