Liiketoiminnan digitalisointia etätyöpajoilla

Liiketoiminnan digitalisointi on onnistuessaan erinomainen asia liiketoiminnan kehitykselle (mm. Forth ym. 2020, 1). Mutta mikä takaa onnistumisen? Tutkimusten mukaan ainakin kaksi seikkaa puoltavat onnistunutta muutosta: digimuutoksen strategiaan kytkeminen ja henkilöstön osallistaminen (Ukko ym. 2020; Larjovuori ym. 2020; Kane ym. 2015). digiUP-projektissa päätettiin lähteä toteuttamaan päijäthämäläisille pk-yrityksille suunnattuja etätyöpajakokonaisuuksia, joissa nämä kaksi asiaa yhdistyvät. Ensimmäinen kokonaisuus on onnistuneesti toteutettu, ja toinen on menossa. – Päijäthämäläinen yrittäjä: hae mukaan!

Etätyöpajakokonaisuus

Työpajakokonaisuus sisältää kolme tiedon tuotannon vaihetta, joiden lisäksi käydään kaksi koontikeskustelua yrityksen edustajan ja LABin projektitoimijoiden kanssa. Kokonaisuudella saavutetaan paras tulos, kun jokaiseen vaiheeseen osallistuu yrityksen edustajia mahdollisimman kattavasti liiketoiminnan eri osa-alueilta.

Henkilö kahvikuppi kädessä katsomassa pöydällä olevan kannettavan tietokoneen näyttöä.
Kuva 1. Työpajatyöskentelyä etänä. (Piacquadio 2018)

Työpajakokonaisuuden ensimmäisessä vaiheessa yritys tekee itsenäisesti nykytilan kartoituksen digiUP-projektissa kehitetyllä digitarvekartoitustyökalulla. Ennen ensimmäistä työpajaa yrityksen edustaja ja LABin projektitoimijat valitsevat kartoituksen tulosten pohjalta kaksi potentiaalisinta kehityskohdetta lähtökohdiksi työpajoihin.

Työpajat oli alun perin tarkoitus järjestää perinteisesti fyysisissä tiloissa. Yleisesti tunnetusta syystä niistä suunniteltiin ketterän kehittämisen ammattilaisten (Taskmill Oy) kanssa etänä toteutettavat. Ensimmäisen työpajan tavoitteena on henkilöstön kanssa yhdessä valita lopullinen kehittämiskohde ja syventää ymmärrystä siitä. Tilaisuudessa pohditaan muun muassa, miten digi voisi kehittämiskohteessa auttaa. Työpajojen välille yritys saa mukaansa työpajan tulokset ja pohdittavia kysymyksiä niiden pohjalta.

Taulukko, jossa kuusi saraketta ja neljä riviä. Sarakkeet kuvaavat nykytilan työvaiheita, riveille kuvataan työvaiheen tekijät ja vastuuhenkilöt, asiakasnäkökulma, miten digi voisi auttaa, ja mittarit.
Kuva 2. Yhteistyöskentelyn pohja Jamboardissa (Kuva: Sariseelia Sore)

Toisen työpajan tavoitteena on luoda tiekartta asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Konkreettisten aikataulutettujen jatkosteppien lisäksi tilaisuudessa kirkastetaan digille asetetut tavoitteet ja mietitään kehittämisen vaikutuksia ihmisiin. Työpajojen jälkeen käydään yrityksen edustajan ja LABin projektitoimijoiden kanssa koontikeskustelu, jossa käydään läpi yrityksen tarpeisiin sopivia digityökaluja.

Työpajakokonaisuuden anti Atplast Oy:lle

Kausalalainen Atplast Oy tarttui digiUP-projektin tarjoamaan mahdollisuuteen kehittää liiketoimintaansa digin avulla. Etätyöpajojen jälkeen työpaikkansa kehitysprojektiin ilmoittanut Eetu Savelainen oli innoissaan: ”Saimme aikaiseksi kahdessa kolmituntisessa enemmän kuin olisimme saaneet aikaan itse missään ajassa”. Hän nosti esille erityisen tärkeänä antina henkilöstön osallistamisen, jokainen pääsi työpajoissa tuomaan esille mielipiteensä kehittävästä kohteesta. ”Tästä on erittäin hyvä lähteä digitalisoimaan toimintojamme” hehkutti Eetu.

Kirjoittaja

Sariseelia Sore työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina ja koordinaattorina digitaaliset ratkaisut YAMK-koulutuksessa. Lisäksi hän toimii digiUP-projektissa LABin osatoteutuksen projektipäällikkönä.

Lähteet

Forth, P., de Laubier, R., Reichert, T. & Chakraborty, S. 2020. Flipping the Odds of Digital Transformation Success. Boston Consulting Group. [Viitattu 20.5.2021]. Saatavissa: https://web-assets.bcg.com/c7/20/907821344bbb8ade98cbe10fc2b8/bcg-flipping-the-odds-of-digital-transformation-success-oct-2020.pdf

Kane, G. C., Palmer, D., Phillips, A. N., Kiron, D. & Buckley, N. 2015. Strategy, not technology, drives digital transformation. MIT Sloan Management Review and Deloitte University Press, 14(1-25). [Viitattu 20.5.2021]. Saatavissa: http://przemysl-40.pl/wp-content/uploads/2015-Strategy-Not-Technology-Drives-Digital-Transformation.pdf

Larjovuori, R. L., Ligthart, R., Heikkilä-Tammi, K., Keränen, K., Bordi, L., Laakkonen, T. & Mäkiniemi, J. P. 2020. Digimuutos tehdään yhdessä. [Viitattu 20.5.2021]. Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/313005/Digimuutos%20tehdaan%20yhdessa.pdf?sequence=2

Ukko, J., Sore, S., Saunila, M. & Rantala, T. 2020. Digistrategia erottaa jyvät akanoista myös pk-yrityksissä. LAB Pro. [Viitattu 20.5.2021]. Saatavissa: http://www.labopen.fi/lab-pro/digistrategia-erottaa-jyvat-akanoista-myos-pk-yrityksissa/

Linkit

Linkki 1. LAB. 2021. Digitaalisen transformaation johtaminen. [Viitattu 20.5.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/digiUP

Linkki 2. Webropol. 2021. Hakutyöpajakokonaisuus. [Viitattu 20.5.2021]. Saatavissa: https://link.webropol.com/s/haku-tyopajakokonaisuuteen

Linkki 3. Digitarvekartoitustyökalu. 2021. [Viitattu 20.5.2021]. Saatavissa: http://digitarvekartoitus.fi/

Linkki 4. Taskmill Oy. 2021. [Viitattu 20.5.2021]. Saatavissa: https://taskmill.fi/

Linkki 5. Atplast Oy. 2021. [Viitattu 20.5.2021]. Saatavissa: https://atplast.fi/

Kuvat

Kuva 1. Piacquadio, A. 2018. Kirkas, liikemies, mies, henkilo. Pexels. [Viitattu 20.5.2021]. Saatavissa: https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/kirkas-liikemies-mies-henkilo-925786/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *