Liikunnan innovaatioita kalastamassa kansainvälisillä vesillä

European Platform for Sport Innovation EPSI on Euroopan liikuntainnovaatiotoiminnan verkosto (EPSI 2022). Siinä on 132 jäsentä 24 maasta ja sitä johdetaan Belgiasta. EPSI koordinoi liikunnan ja urheilun eurooppalaista klusteria, johon muun muassa Päijät-Häme, Lappi ja Kainuu kuuluvat.

 Yksi Päijät-Hämeen EU:n älykkään erikoistumisen kärjistä on Sport, jonka kehittämistä linjaa Päijät-Hämeen liikunnan ja elämysten tiekartta 2030 (Päijät-Hämeen liitto 2021). Siinä tunnistettiin suuntaviivoja Sport-kärjen kansallisiin ja kansainvälisiin kehittämistoimiin sekä tarpeeseen laajentaa toimintaympäristöä kv-kentällä. LAB-ammattikorkeakoulu on EPSIn jäsen ja käy säännöllisesti sen kanssa strategiset neuvottelut edistääkseen Sportti-kärjen kansainvälistymistä. Neuvotteluissa sovitaan yksityiskohtaiset yhteistyön painopistealueet ja muodot.

Verkostotapaaminen vauhdittaa yhteiskehittämistä

EPSI järjestää vuosittain verkostotapaamisen, EPSI Annual Eventin, joka pidettiin tänä vuonna Italian Bergamossa City Move Sport -messujen yhteydessä lokakuun puolivälissä. Kolmipäiväisessä tapahtumassa etsittiin vastausta Euroopan liikuntaan liittyvän infrastruktuurin moderneihin haasteisiin: johtaminen, kestävä kehitys, rahoitus ja moniarvoisuus. EPSI-presidentin, Antonella Maregan, avauspuheenvuorossa nousi esiin verkoston jatkuva jäsenmäärän kasvu perustamisvuodesta 2018 lähtien sekä tulevaisuuden yhteiskunnalliset haasteet kuten väestön ikääntyminen.

Tapahtuman yhteydessä järjestettyyn liikunnan ja urheilun klusteritapaamiseen toimme Päijät-Hämeen kuulumiset liikuntainfrastruktuurista ja valmisteilla olevasta PPPA-hankkeestamme (Pilot Projects and Preparatory Actions; Euroopan komissio 2022a), joka linkittyy temaattisesti verkoston jättämään Sustainable Sport Tourism -hakemukseen.

[Alt-teksti: messupaikan mainosseinä, jossa lukee City Move Sport ja jossa on iikunta-aiheisia kuvia. Seinän edessä seisovat vierekkäin nainen ja mies.]
Kuva 1. Kirsi Kiiskinen ja Ilkka Väänänen osallistuivat City Move Sport -messuille, jotka olivat osa EPSI Annual Eventiä. (Kuvaaja tuntematon)

Kahdeksasta Broukerage-pöydästä osallistuimme elinvoimainen työ ja vastuullinen liikunta -teemoihin. Pöydissä tunnistettiin LABin aikaisempien hankkeiden pohjalta syntynyt monipuolinen kaikki vahvuusalueet huomioiva teemoihin liittyvä osaaminen. Osallistujatahot jatkavat hankevalmistelua ja LAB on näissä molemmissa valmisteluissa mukana.

Oli mielenkiintoista kuulla myös eri rahoitusohjelmista, kuten ESAn Space (ESA 2022) ja komission Life (Euroopan komissio 2022b). Lisäksi erittäin antoisaa oli keskustella liikuntateknologiaan liittyvästä yhteistyöstä TU Delft -yliopiston liikuntainsinöörien kanssa ja tutustua sekä Bergamon UC AlbinoLeffe kampukseen / stadioniin että messuilla esiteltyihin uusiin palloilu- ja liikuntalajeihin.

[Alt-teksti: alkusyksyn maisema, hieman ruskaa puissa ja avara nurmikenttä. Kentän editse kulkevalle hiekkatielle on pysähtynyt sporttinen naispyöräilijä. Keltaisessa pyörässä lukee LaBiGi.]
Kuva 2. LaBiGi-kaupunkipyörät helpottivat liikkumista Bergamossa kiireisessä aikataulussa. Samalla varmistui oman kunnon ylläpito ja ympäristövastuu. (Kuva: Ilkka Väänänen)

Verkostojen voima on niiden jäsenten erilaiset osaamisten ja intressien kohtaamiset. Kv-verkostoissa saadaan laaja-alainen asiantuntija- ja hankeosaaminen näkyväksi ja tunnustetuksi eurooppalaisessa kehittämisympäristössä. Osallistumalla EPSIn toimintaan toteutetaan Hyvinvointia elinympäristöstä liikunnasta ja matkailusta, HELMi-kasvualustan kansainvälistymistavoitteita ja mahdollistetaan mukanaolo vaativissa kansainvälisissä innovaatiohankkeissa. Esimerkiksi tapahtuman viimeisenä päivänä jätettiin I3-rahoitusohjelmaan liikunta-alan liiketoiminnan kansainvälistämisen edistämisen INSHAPE-hakemus, jossa Päijät-Hämeestä on LABin lisäksi mukana myös LADEC.

Toisaalta kansainvälinen verkostotoiminta on todella hektistä ja vaatii tapahtuman aikana aktiivista tavoitteellista osallistumista aamusta iltamyöhään. Kasvualustan kansainvälinen kumppanuustoiminta toteutuu parhaiten työparityöskentelynä.

Kirjoittajat 

Kirsi Kiiskinen on TKI-asiantuntija LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä Hyvinvointia elinympäristöstä, liikkumisesta ja matkailusta (HELMi) -kasvualustalla.

Ilkka Väänänen on LABin Hyvinvointi-yksikön Hyvinvointia elinympäristöstä, liikkumisesta ja matkailusta (HELMi) -kasvualustan erikoistutkija.

Lähteet 

EPSI. 2022. European Platform for Sport Innovation. Viitattu 21.10.2022. Saatavissa https://epsi.eu/

ESA. 2022. The European Space Agency. Viitattu 31.10.2022. Saatavissa https://www.esa.int/

Euroopan komissio. 2022a. Pilot Projects and Preparatory Actions (PPPAs). Viitattu 21.10.2022. Saatavissa https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/

Euroopan komissio. 2022b. Life Programme. Viitattu 21.10.2022. Saatavissa https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en

Päijät-Hämeen liitto. 2021. Päijät-Hämeen liikunnan ja elämysten tiekartta 2030. Viitattu 27.10.2022. Saatavissa https://indd.adobe.com/view/03ac6b57-af1d-4dae-a476-5e5796c30ee5