Liikuteltava aistihuone, älykärry

Aistihuone on käyttäjälle miellyttävä, fyysisesti ja kognitiivisesti esteetön tila, jossa aistiärsykkeiden määrä on mahdollista muokata käyttäjän tarpeisiin nähden sopivaksi. Aistihuoneessa voidaan luoda ympäristö, joka on käyttäjälle miellyttävä ja joka luo optimaaliset puitteet kuntoutuksen tai terapian onnistumiselle. (Haltija 2021.)

LAB-ammattikorkeakoulun Tekoälypaja-hankkeessa (LAB 2021) luodaan sote- ja kiertotalouden alan yrityksille teknologiaprototyyppejä ja tuotetaan tietoa tekoäly- ja sensoriteknologiasta.

[Alt-teksti: Sinisellä, neuroverkkoa kuvaavalla taustalla on  Tekoälypajan logo ja teksti Tekoälypaja.]
Kuva 1. Tekoälypajassa innovoidaan uusia sensori- ja tekoälyteknologian sovelluksia. (Kuva: Ville Teräväinen)

Hankkeen kanssa yhteistyötä tehneiden sote-alan yritysten kanssa syntyi idea liikuteltavasta aistihuoneesta. Aistihuoneiden haasteena on, että ne vaativat niille määrätyn tilan johon aistikeskus rakennetaan, ja johon aistikeskusta käyttävät henkilöt tulee siirtää. Korona-aikana tämä voi olla yllättävänkin haastavaa, minkä lisäksi liikuntarajoitteisille ihmisille tilaan siirtyminen ei ole esteetöntä. Vastauksena tähän haasteeseen hankkeessa aloitettiin kehittämään prototyyppiä liikuteltavasta aistikeskuksesta, älykärrystä.

Älykärryn ideana on saada mahdollisimman monta aistihuoneen toimintoa mahtumaan liikuteltavaan kärryyn, jonka avulla voidaan luoda aistihuonekokemus asiakkaan huoneeseen. Tarvittavat laitteet puretaan kärrystä kokemuksen ajaksi ja käytön jälkeen ne on helppo palauttaa takaisin kärryyn seuraavaa asiakasta varten.

Kärryn ominaisuudet

Älykärry sisältää erilaisia valoefektejä luovia laitteita, kuten hurrikaaniputken ja vesiefektin luovan valonheijastimen. Projektorin avulla voidaan heijastaa erilaisia videoita älykärryn mukana olevasta kannettavasta tietokoneesta, samalla kun videoiden ääni toistetaan langattomasti älytyynyn kautta. Asiakkaan reagointia aistikokemukseen voidaan seurata erilaisten sensorien avulla, kuten älyrannekkeilla tai Tekoälypaja-projektin luomalla ilmekaapparisovelluksella (Teräväinen 2021).

[Alt-teksti: Henkilö makaa sairaalasängyssä ja katsoo videotykillä seinään heijastettua järvimaisemaa. Nainen seisoo miehen vieressä ja kirjaa tabletille muistiinpanoja.]
Kuva 2. Älykärryn avulla simuloitu aistihuonekokemus LAB-ammattikorkeakoulun simulaatiotilassa.  (Kuva: Ville Teräväinen)

Mukana kärryssä on myös Oculus Quest 2 VR-lasit, joilla voidaan toteuttaa aistikokemuksia VR-maailmassa. Lasit on helppo pukea päälle jopa sängyssä maatessa, ja niillä on mahdollista toteuttaa hyvin suljettu aistikokemus esimerkiksi videon avulla. Lasit sulkevat käyttäjän näkökentän ja auttavat fokusoitumaan näytettävään materiaaliin.

[Alt-teksti: Henkilö makaa sairaalasängyssä VR-lasit päässään.]
Kuva 3. Asiakas Oculus Quest 2 VR -lasit päässään simuloidun aistihuonekokemuksen aikana. (Kuva: Ville Teräväinen)

Älykärryä pyritään kokeilemaan asiakkaiden kanssa vuoden 2022 alussa ja keräämään palautetta kärryn eri ominaisuuksista. Tähän mennessä testaus on tapahtunut LAB-ammattikorkeakoulun simulaatiotilassa. Älykärry on hyvin modulaarinen ratkaisu, joten siihen on helppo lisätä tai poistaa ominaisuuksia tarpeen mukaan. Aistikokemusten luomiseen ei myöskään tarvitse aina käyttää jokaista ominaisuutta, vaan niistä voidaan valita asiakkaalle mieluiset.

Kirjoittaja

Ville Teräväinen työskentelee TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa ja tekniikan asiantuntijana Tekoälypaja- ja Konenäkö-hankkeissa.

Lähteet

Haltija. 2021. Aistihuone on kuntoutuksen ja terapian tuki sekä elämyksien mahdollistaja. [Viitattu 14.12.2021. Saatavissa: https://www.haltija.fi/uutiset/aistihuone-kuntoutuksen-elamyksien-ja-terapian-tukena/

Linkit

LAB 2021. Tekoälypaja. Projekti. [Viitattu 14.12.2021]. Saatavissa:  https://lab.fi/fi/projekti/tekoalypaja

Teräväinen, V. 2021. Ilmekaappari. Video. [Viitattu 14.12.2021]. Saatavissa: https://www.youtube.com/watch?v=2qkMC4t0LQc