Tekoälyn avulla voidaan sujuvoittaa hoitoon pääsyä

Artikkelissa Reetta Vairimaa toteaa, että parhaimmillaan tekoäly sujuvoittaa arkea, helpottaa työtä ja auttaa päätöksenteossa. Suuresta datamäärästä valikoituu sopiva aines päätöksentekoa varten. Kuitenkin algoritmin ehdottaessa jotakin se myös rajaa jotakin pois. Sairaanhoitopiirit voivat kerätä dataa sosiaali- ja terveystiedoista ennakoidakseen riskejä, jolloin siitä hyötyvät sekä yksilöt että palveluntarjoajat, mutta missä menee raja itsemääräämisoikeuksille? Tekoäly on hyvä renki, joka auttaa ammattilaisia, mutta isännän roolia se ei voi ottaa. (Vairimaa 2021.)

Tekoäly tutuksi ja Alueellinen teknologiakartta -hankkeiden järjestämässä Tekoäly terveydenhoitoalalla -webinaarissa Väinö Riippa Klinik Healthcare Solutions Oy:stä kertoi Klinik Access AI3 tieteellisesti todennetusta, kontrolloidusti oppivasta keinoälystä, joka on CE-merkitty luokan 1 lääkintälaite. Se on ollut kuusi vuotta kliinisessä käytössä, pystyy käsittelemään 1,5 miljoonaa potilastapausta vuosittain ja tunnistaa yli tuhat oiretta, vaivaa tai tilaa. Laitetta käytetään Suomen lisäksi Hollannissa, Portugalissa ja UK:ssa. (Riippa 2021.)

[Alt-teksti: Tekoäly terveydenhoitoalalla -webinaarin asiantuntijan, Väinö Riipan aloituskuva. Hänen aiheenaan oli Miten tekoälyn avulla voidaan sujuvoittaa hoitoon pääsyä. Case Klinik Access ja Vantaan terveysasemat.]
Kuva 1. Hoitoon pääsyn sujuvoittaminen tekoälyn avulla kiinnostaa terveysalan asiantuntijoita. (Kuva: Eija Lantta)

Miten Klinik Access auttaa ammattilaista ja potilasta?

Potilas itse tallentaa järjestelmään mahdollisimman tarkat tiedot oireistaan. Klinik Access:iin on toteutettu asiakkaan käyttöliittymä, dynaamisesti mukautuva oirekysely. Päättelyketju tehdään bayesilaista todennäköisyyslaskentaa käyttäen eli potilaalle tarjotaan portaittain aina tarkempia kysymyksiä. Tietojen perusteella tekoälyn avulla hoitotyön ammattilaiset saavat ehdotuksen, kuinka kiireesti potilas pitäisi saada hoitoon. Ammattilainen saa näkymän, kuka potilaista pitäisi kiireellisyyden takia hoitaa ensin, mille erikoisalan ammattilaiselle potilas tulisi ohjata tai sopisiko potilaan hoitamiseen etävastaanotto. Tekoäly myös ehdottaa diagnoosia päätöksenteon tueksi ammattilaiselle. (Riippa 2021.)

Hoitoon pääsy Suomessa voi olla hankalaa, koska yhteydenotot tapahtuvat puhelimella ja soittoja tulee paljon, jolloin puhelimella on vaikea saada yhteyttä ajanvaraukseen. Toisena haasteena on hoitavien resurssien puute. Tekoälystä täytyy olla hyötyä, että sen käyttöönotto kannattaa.  Kun tekoälyn avulla voidaan tarjota digitaalinen yhteydenottokanava ja pystytään luokittelemaan potilaat, sekä soitto- että hoitojonot lyhenevät. Potilaalle pystytään tarjoamaan parempi palvelu − oikea hoito oikeaan aikaan. (Riippa 2021.)

[Alt-teksti: Hammasrattaita, joiden sisässä näkyy terveydenhoidon koko kirjo: ambulanssi, lääkärinlaukku, lääkkeet, rokote, sydänkäyrä, lomake, pyörätuoli ja niin edelleen.]
Kuva 2. Tekoälyn avulla pystytään tarjoamaan parempi palvelu potilaalle. (ar130405 2017)

Kuva 2. Tekoälyn avulla pystytään tarjoamaan parempi palvelu potilaalle. (ar130405 2017)

Tekoälyn hyödyt

Tekoäly tuo potilaalle helppouden, koska hän pääsee asioimaan, kun oireet ovat akuutit. Tekoälyn tekemän priorisoinnin ansiosta hoitoon pääsy nopeutuu. Ammattilaiselle tekoäly tuo tyytyväisyyttä. Tekoälyn perusteella ammattilaiset näkevät priorisoidun asiakaslistan, tarvitseeko potilas akuuttia päivystyshoitoa, kiireellistä tai kiireetöntä hoitoa vai soveltuuko hänelle itsehoito. Tekoäly järkevöittää työtä, aika ei mene kirjaamiseen vaan potilaan hoitoon.

Potilaan hoidon laatu paranee, koska todennäköiset diagnoosit laajentavat ammattilaisen näkemystä. Organisaatiolle tekoäly tuo järkevyyttä. Pitkät soittojonot poistuvat, resursseja saadaan kohdennetuksi tehokkaasti ja hoitotakuu täyttyy. Kansallisessa päätöksenteossa ennustettavuus on tärkeää. Johdetaan tiedolla, osataan ennakoida ja dataa käytetään hyväksi seurannassa ja tutkimuksessa. (Riippa 2021.)

Kirjoittaja 

Eija Lantta työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Alueellinen teknologiakartta- ja Tekoäly tutuksi -hankkeissa projektipäällikkönä.

Lähteet

Riippa, V. 2021. Miten tekoälyn avulla voidaan sujuvoittaa hoitoon pääsyä. Esitys Alueellinen teknologiakartta- ja Tekoäly tutuksi -hankkeiden webinaarissa 8.12.2021.

Vairimaa, R. 2021. Tekoäly on hyvä renki mutta huono isäntä − näin algoritmit muuttavat yhteiskuntaa ja arkeamme. Helsingin yliopisto. [Viitattu 15.12.2021]. Saatavissa: https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/tekoaly/tekoaly-hyva-renki-mutta-huono-isanta-nain-algoritmit-muuttavat-yhteiskuntaa-ja-arkeamme

Linkit

LAB. 2021a. Alueellinen teknologiakartta. Projekti. [Viitattu 15.12.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/alueellinen-teknologiakartta

LAB. 2021b. Tekoäly tutuksi. Projekti. [Viitattu 15.12.2021]. Saatavissa: https://www.lab.fi/fi/projekti/tekoaly-tutuksi

Kuvat

Kuva 1. Lantta, E. 2021.

Kuva 2. ar130405. 2017. Terveyttä hoito lääke terveenä lääkäri. Pixabay / CCO. [Viitattu 15.12.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/images/id-2082630/