Maaseudun jakamistalouden kokemukset yksissä kansissa

Maallemuuttajat 2030 -projekti, jossa luotiin jakamis- ja palvelutalouden kokeiluja maaseudulle, on tullut päätökseensä joulukuussa 2021 (LAB 2021). Hankkeessa aloitetuista palvelukokeiluista on kirjoitettu Kokemuksia jakamistalouden edistämisestä Päijät-Hämeen maaseudulla -loppujulkaisu, jossa kerrotaan, miten kyseiset palvelut on luotu. Loppujulkaisusta selviää myös, millaisia sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia palveluilla on ollut. Omat kappaleensa ovat saaneet myös palveluissa nähtävä liiketoimintapotentiaali sekä palveluiden muotoilu käyttäjäystävällisiksi. (Tuominen 2021.)

Hanke on tuonut konkreettista hyötyä Päijät-Hämeen maaseudulle. Asikkalan kirjastoon perustettua tavaralainaamotoimintaa aiotaan toistaiseksi jatkaa. Lainaamosta on löytynyt tiettyjä suosikkiesineitä, jotka ovat lähes koko ajan lainassa: höyrypesuri, ompelukone ja saumuri. Kirjaston henkilökunta saattaa jossain vaiheessa päivittää lainaamon valikoimaa, jos joillekin tuotteille ei löydy kysyntää. Toimintaa ei kuitenkaan aiota laajentaa tilanpuutteen vuoksi.

Tapahtumakärry-palvelun toimintaa aiotaan myös jatkaa Asikkalan ja Hollolan 4H-yhdistyksen toimesta. Nettisivuille päivitettiin varauskalenteri odottamaan ensi kevään ja kesän tapahtumia, sekä joitain hankintoja kärryyn on tehty. Toivotaan, että koronapandemiatilanne sallii ensi vuonna erilaisten kylätapahtumien järjestämisen.

Hollolan kunnalla on tahtotila jatkaa hankkeessa aloitettua kuntapyörätoimintaa tulevina kesinä yrittäjälähtöisesti. Alueen matkailuyrityksiä kutsutaan keväällä 2022 koolle työpajaan, jossa pohditaan muun muassa kuntapyörien jatkoa.

[Alt-teksti: Kaksi kuntapyörää seisomassa apilapellolla, sinisen pilvettömän taivaan alla. Pyörissä on etukorit, joissa on teksti Hollola.]
Kuva 1: Hollolan kuntapyöriä löytyi kesällä 2021 neljästä eri pisteestä. (Kuva: Outi Wright)

Hanke järjesti hankeaikana kolme AirBnB-työpajaa, joissa annettiin konkreettisia neuvoja AirBnB-majoitustoiminnan aloittamiseksi. Kahden ensimmäisen työpajan jälkeen majoituskohteiden määrä Hollolan ja Asikkalan maaseudulla nousi kymmenellä kohteella. Tiedon välittämisellä on siis ollut jakamistaloutta edistävä vaikutus.

Kokeiluilla kohti kestävämpää yhteiskuntaa

Hankkeen parasta antia tekijöilleen oli huomata muutosta kestävämpään suuntaan ihmisten käyttäytymisessä. Tavaralainaamon käyttäjäkyselyyn vastanneista henkilöistä yli puolet oli jättänyt jonkun tuotteen ostamatta, koska pystyivät lainaamaan sen.

Myös ihmisten yleinen kiinnostus tavaroiden lainaamista kohtaan niiden ostamisen sijaan oli noussut tavaralainaamon käyttämisen myötä. Tällä saavutetaan pitkässä juoksussa muutosta kohti kestävämpää kiertotalousyhteiskuntaa.

Kirjoittaja

Kaisa Tuominen, TKI-asiantuntija LAB-ammattikorkeakoulussa, Maallemuuttajat 2030 -hankkeen projektipäällikkö.

Linkit

LAB. 2021. Maallemuuttajat 2030. Projekti. [Viitattu 16.12.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/maallemuuttajat2030

Tuominen, K. (toim.). 2021. Kokemuksia jakamistalouden edistämisestä Päijät-Hämeen maaseudulla. Lahti: LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarja osa 39. [Viitattu 16.12.2021]. Saatavissa:  https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-398-4

Hollolan 4H-yhdistys. 2021. Tapahtumakärry. [Viitattu 16.12.2021]. Saatavissa:  https://tapahtumakarry.4h.fi