Luonnontieteen opetuksessa käytettävien tehtäväpankkien yhteiskäyttö ei ole ongelmatonta

Digitaalisen opetusmateriaalin jakaminen yhteiskäyttöön on teknisesti helppoa. Monet opettajat jakavatkin laatimaansa aineistoa toisilleen, vaikka mitään pakkoa tähän ei olekaan. (Hautamäki 2021, 32) LAB-ammattikorkeakoulussa kuten monissa kouluissa niin Suomessa kuin maailmalla käytetään Moodlen yhteydessä STACK tehtäviä. Moodle on avoimen lähdekoodin virtuaalinen oppimisympäristö ja STACK on avoimen lähdekoodin automaattinen arviointijärjestelmä matematiikan ja muiden tähän liittyvien tieteenalojen tehtävien laadintaan ja käyttöön.

Arkistohylly
Kuva 1. STACK tehtävien jakaminen on teknisesti helppoa, mutta käytettävyyden arviointi haastavaa. (kropekk_pl 2014)

Luonnontieteissä tehtäväpakettien jaolle suuri tarve

STACK-tehtävien laadinta on hyvin aikaa vievää. Lisäksi yksikään tehtävä ei heti uunituoreena ole varmatoiminen, vaan voi sisältää erilaisia virheitä, jotka pahimmillaan selviävät vasta vuosien käytön jälkeen. Jokainen opintojakso, jossa tehtävät ovat olleet käytössä, poistaa tehtävien yltä epävarmuutta ja pikkuhiljaa voi opettaja alkaa luottaa tehtäviensä olevan virheettömiä. Laadintaurakkaa vähentääkseen tehtävien yhteiskäyttö on varmasti viisas ajatus. Lisäksi tehtäviä ei koskaan ole liikaa, sillä osaamisen arviointiin kuten tentteihin käytettäviä tehtäviä saisi olla kymmeniä, ellei jopa satoja, jotta näistä voisi arpoa tenttijöille aina yksilöllisiä tehtäväkokonaisuuksia.

Lainatun opetusmateriaalin käyttöönotto ei ole vaivatonta

Ollakseen tehokkaasti hyödynnettävissä pitäisi käyttäjällä olla käsitys siitä, miten jaettu oppimateriaali on tarkoitettu käytettäväksi (Palos & Kokkonen 2020). Myöskään luonnontieteen laskutehtävissä tämä ei ole itsestäänselvyys, sillä tehtävissä on eri tyylejä ja vaikeustasoja ja eri laatijat painottavat eri asioita. Käyttöön otettava materiaali täytyy käydä huolellisesti läpi, eikä jaettuja tehtäviä välttämättä saa omin päin säätää mieleisikseen. Luonnontieteissä käytetyissä automatisoiduissa tehtäväpaketeissa on lisäksi ominaisuutena se, että tehtävät arpovat lähtöarvot joka kerta uudestaan. Tällöin voi sattumalta syntyä tilanne, että tehtävä on tarpeettoman hankala ratkaista tai jopa virheellinen, mitä ei välttämättä havaitse edes lukuisilla kokeilukerroilla. Oikein laadituissa tehtävissä tätä ongelmaa toki ei ole, mutta ottaessaan käyttöön tuntemattoman tekemiä tehtäväpaketteja ei tehtävien laadinnasta ja koekäytöstä ole tietoa ja on riski joutua opiskelijaryhmänsä kanssa tehtäväpaketin testausryhmäksi.

Kuvassa on STACK-tehtävän luoma virheilmoitus ” This question generated an unexpected internal error. Please seek advice, e.q. from a teacher.”.
Kuva 2. Kaikki STACK-tehtävissä esiintyvät ongelmat eivät aina johdu tehtävän laatijan virheistä, vaan myös järjestelmämuutokset voivat joskus aiheuttaa niitä. (Kuva: Juha Pere)

Tehtäväpakettien jakaminen käynnistyy hitaasti

Tehtävien yhteiskäytössä on valtavat mahdollisuudet, mutta kaikki ottaa aikansa. Itse olen laittanut satoja STACK tehtäviä jakoon ja olen mukana tehtäväpakettien jakosivustoilla. En kuitenkaan toistaiseksi ole ottanut käyttöön kuin yksittäisiä toisten tekemiä tehtäviä opintojaksoillani enkä tiedä muiden käyttäneen minun tehtäviä, paitsi he joille olen tilauksesta niitä laatinut. Asia saattaa tulevaisuudessa muuttua, kun jaossa alkaa olla enemmän jo useita vuosia opintojaksoilla käytössä olleita tehtäväpaketteja. Tällöin ainakin voi olla melko varma niiden teknisestä toimivuudesta.

Kirjoittaja

Juha Pere työskentelee fysiikan opettajana LAB-ammattikorkeakoulussa Teknologia-yksikössä ja on opettanut fysiikkaa tekniikan alan opiskelijoille noin neljännesvuosisadan.

Lähteet

Hautamäki, T. 2021. Opetusmateriaalit kiertävät usein vapaaehtoisesti. Acatiimi. Vol. 24 (2). 32–33. Viitattu 22.3.2022. Saatavissa https://acatiimi.fi/wp-content/uploads/2021/12/acatiimi_2_2021.pdf

kropekk_pl. 2014. 283251. Pixabay. Viitattu 4.4.2022. Saatavisa https://pixabay.com/photos/books-library-education-knowledge-283251/

Palos M. & Kokkonen N. 2020 Opetusmateriaalien tuottaminen yhteiskäyttöön – jaettu opettajuus. AMK-Lehti//UAS Journal. Vol. 9 (3). Viitattu 22.3.2022. Saatavissa https://uasjournal.fi/3-2020/opetusmateriaalit-yhteiskayttoon/