Lyhytkurssilla digivalmiuksia korkeakoulutetuille maahanmuuttajille

Suomessa on väestöennusteiden mukaan nopeasti vähenevä asukasmäärä ja sen myötä vaikeus löytää osaavaa työvoimaa. Myös Päijät-Häme tarvitsee yhä enemmän työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa, jotta alueen ikärakenne saadaan kestävälle pohjalle ja työikäistä väestöä pitämään yhteiskunnan taloudellinen kantokyky vakaana. (Päijät-Hämeen liitto 2021.) Vaikka maahanmuutosta toivotaan ratkaisua työvoimapulaan, maahanmuuttajataustaiset työllistyvät Päijät-Hämeessä huonosti ja heidän työttömyysasteensa on alueella korkea (Karevaara 2021).

Maahan muuttaneiden koulutustaso ja työllisyysvalmiudet vaihtelevat suuresti Päijät-Hämeessä. Osa maahan muuttaneista on luku- ja kirjoitustaidottomia, osa korkeakoulututkinnon suorittaneita. Työllistymisen tueksi järjestetään laajasti erilaisia ohjaus- ja tukipalveluita, joissa huomioidaan myös kohderyhmän sisällä olevat erilaiset tarpeet. Uutta, kohderyhmää palvelevaa työllistämistoimintaa kehitetään alueella myös koko ajan. (Pusa 2021.)

Kuva 1. Lyhytkurssilla korkeakoulutetut maahanmuuttajat laativat oman asiantuntijaprofiilin ja saavat lisäharjoitusta digitaitoihin. (Buffik 2020)

Digivalmiuksia koulutukseen ja työnhakuun

LAB-ammattikorkeakoulun Miestämö ja Lahden OSKE LAB -hankkeet pilotoivat korkeakoulutetuille maahanmuuttajille lokakuussa Hybridillä koulutukseen ja työelämään -lyhytkurssia, jolla oli mahdollisuus kokeilla oppimista LABin digitaalisessa ympäristössä sekä saada lisää tietoa oman osaamisen tunnistamisesta ja uusista koulutusmahdollisuuksista. Korkeakoulutetuille maahanmuuttajille suunnattu kurssi järjestettiin ensimmäistä kertaa ja sen sisältöä sekä toteutusta suunniteltiin yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen kotoutumiskoulutuksen kanssa, josta myös osallistujat rekrytoitiin. Osallistujiksi muodostui joukko kansainvälisiä korkeakoulutettuja osaajia, joista osalla oli kiinnostusta jatko-opintoihin LABissa.

Syksyn lyhytkurssilla käsiteltiin kolmea teemaa: digitaitojen osaaminen, oman osaamisen tunnistaminen ja koulutusmahdollisuudet LABissa.  Kurssilla harjoiteltiin keskeisiä korkeakouluopinnoissa tarvittavia digitaalisia opiskelutaitoja Moodle-alustalla erilaisten teemaan sopivien harjoitusten avulla. Korkeakoulutetuille maahanmuuttajille suunnatulla kurssilla huomiotiin kieli- ja kulttuuritietoinen lähestymistapa niin kurssin sisällöissä kuin toteutuksessa. Tarvittaessa opetuksessa ja ohjauksessa käytettiin niin selkokieltä, englantia kuin venäjääkin. Osaamisen tunnistamisessa huomioitiin kulttuurien väliset eroavaisuudet osaamisen määrittelyssä ja osallistujien omassa lähtömaassa hankkima koulutus- ja työkokemus.

Hybridillä koulutukseen ja työelämään -kurssin tapaamisia järjestettiin viikoittain niin Koulutuskeskus Salpauksen tiloissa kuin Zoomissa. Kurssilaisille järjestettiin lisäksi yksilöohjausta oman osaamisen tunnistamiseen räätälöidysti.

Kokemukset ensimmäisen korkeakoulutetuille maahanmuuttajille suunnatun kurssin järjestämisestä ovat positiivisia, ja uuden kurssin suunnittelu on jo käynnistetty Salpauksen kanssa. Seuraavan kurssin toteutusajankohdassa on tärkeää huomioida muun muassa osallistujien suorittamat työharjoittelujaksot, jotta lyhytkurssille osallistuminen ja sitoutuminen työskentelyyn mahdollistuu yhä paremmin.

Kirjoittaja

Kati Ojala työskentelee lehtorina sosionomikoulutuksessa LAB-ammattikorkeakoulussa sekä asiantuntijana Miestämö − hybridillä työelämään -hankkeessa.

Lähteet

Karevaara, K. 2021. Lahdessa työttömyysaste syyskuussa 14,9 %. [Viitattu 1.11.2021]. Saatavissa: https://www.lahti.fi/uutiset/lahdessa-tyottomyysaste-syyskuussa-149/

Pusa, M-L. 2021. Toimijat, palvelut ja verkostotoiminta. Selvitys maahan muuttaneille suunnatuista palveluista Lahden alueella. Lahden OSKE − maahanmuuttajien verkostomainen osaamiskeskus. Lahden kaupunki. [Viitattu 1.11.2021]. Saatavissa: https://alipi.fi/sites/default/files/2021-10/OSKE_selvitys_liitteineen.pdf

Päijät-Hämeen liitto. 2021. Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma 2021−2025. Maakuntahallitus. [Viitattu 1.11.2021]. Saatavissa:
https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2021/02/Maahanmuutto-ohjelma2021-2025_liitteineen_final.pdf

Linkit

Linkki 1. Miestämö – hybridillä työelämään. 2021. LAB-ammattikorkeakoulu. Hanke. [Viitattu 1.11.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/miestamo-hybridilla-tyoelamaan

Linkki 2. Lahden OSKE LAB. 2021. LAB-ammattikorkeakoulu. Hanke. [Viitattu 1.11.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/lahden-oske-lab

Kuvat

Kuva 1. Buffik. 2020. Liiketoiminnan, teknologia, kaupunki. [Viitattu 2.11.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/liiketoiminnan-teknologia-kaupunki-5475661/