Mikä on penikkatauti?

Penikkatauti on yleinen rasitusvamma juoksulajeja harrastavilla. Sitä esiintyy niin kuntoliikkujilla kuin urheilijoillakin, ja se on yleisempää naisilla. (Fallon 2023.) Oireet sijoittuvat tyypillisimmin säären etuosan keskikohdan alapuolelle, helpottavat usein levossa ja pahenevat erityisesti iskutustyylisestä rasituksesta. Tyypillisiä penikkataudille altistavia tekijöitä ovat liiallinen rasitus, johon keho ei ole ehtinyt tottua, yhdistettynä huonoihin jalkineisiin tai harjoittelualustaan. (Parkkari ym. 2015; Deshmukh & Phansopkar 2022.)

Penikkatauti (engl. shin splints) on yleiskielinen nimitys usealle eri oireyhtymälle, jossa oireet esiintyvät säären etuosassa. Esimerkiksi lihasaitio-oireyhtymästä, luukalvon tai alueen jänteiden ärsytyksestä ja sääriluun rasitusmurtumista aiheutuvaa säären etuosan kipua kutsutaan usein penikkataudiksi, jos tarkempaa erotusdiagnostiikkaa ei ole tehty esimerkiksi kuvantamistutkimuksella. (Parkkari ym. 2015; Fallon 2023.)

Kuva 1. Penikkatauti on yleinen juoksuharrastajien vaiva. (Roxanawilliams1920, 2021)

Oireiden taustalla monisyiset tekijät

Säären etuosan kivun taustalla on usein liiallisesta rasituksesta johtuva säärilihasten koon kasvu, jossa niitä ympäröivä lihaskalvo ei kasva mukana. Kun paine lihasten ja lihaskalvon alueella lisääntyy, syntyy kipua alueelle. Oireet yleensä provosoituvat, kun säären lihakset toistavat ylikuormittavaa liikettä. (Saarelma 2022.) Säären etuosan kivun taustalla voivat olla myös mikrovauriot luussa ja luukalvontulehdus. Sääriluun mikrovaurioita syntyy pitkittyneissä rasitustiloissa, jossa palautuminen jää vähälle ja keho ei ehdi korjata vaurioita. Luukalvotulehduksen taustalla tyypillisesti on varpaiden koukistaja- ja takimmaisen säärilihaksen ylirasitus, mikä aiheuttaa tulehdustilan luukalvon alueelle. Tutkimusten mukaan on kuitenkin vielä epäselvää, onko mikrovaurio vai luukalvontulehdus penikkataudin taustalla, mutta niiden yhteys on kuitenkin havaittu. (Deshmukh & Phansopkar 2022; McClure & Oh 2023.)

Pahimmillaan pitkittyneet rasitustilat voivat johtaa rasitusmurtumaan. Sääriluun rasitusmurtuma on penikkataudin vakavin muoto (Bhusari & Deshmukh 2023). Rasitusmurtumat ovat useimmiten sääriluun sisäreunalla, mutta noin 5–15 % ovat sääriluun etukeskiosassa. Oireina voi esiintyä myös säteily- tai lepokipua, kosketusarkuutta ja tuntohäiriöitä. (Bhusari & Deshmukh 2023; Fallon 2023.)

Penikkataudin oireet on todettu paranevan useimmiten levolla. Tuoreet tutkimukset korostavat prevention eli vammariskin vähentämisen merkitystä, joissa suositellaan erilaisia keinoja, kuten kävely- ja juoksutekniikan ohjausta ja voimaharjoittelua. Laadukasta tutkimusnäyttöä tietystä ohjauskeinosta ei kuitenkaan vielä ole saatavilla. (Bhusari & Deshmukh 2023; Fallon 2023.) LAB-ammattikorkeakoulussa julkaistussa opinnäytetyössä syvennytään penikkataudin preventioon (Leisti & Rimpiläinen 2024). Näkökulmana on erityisesti nuoret naisjalkapalloilijat, ja opinnäytetyön tuotoksena syntynyttä harjoitteluopasta voivat soveltaa eri lajien harrastajat, kuten juoksijat.

Kirjoittajat

Ilona Leisti on LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelija.

Aki Rintala toimii vanhempana tutkijana ja yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä.

Lähteet

Bhusari, N. & Deshmukh, M. 2023. Shin Splint: A Review. Cureus. Vol. 15 (1). Viitattu 4.6.2024. Saatavissa DOI 10.7759/cureus.33905 

Deshmukh, N. & Phansopkar, P. 2022. Medial Tibial Stress Syndrome: A Review Article. Cureus. Vol. 14 (7). 31.5.2024. Saatavissa DOI 10.7759/cureus.26641

Fallon, K. 2023. Shin pain in athletes. Australian Journal for General Practitioners. Vol. 52 (11). Viitattu 31.5.2024. Saatavissa DOI https://doi.org/10.31128/ajgp-03-23-6767

Leisti, I. & Rimpiläinen, J. 2024. Penikkataudin preventio nuorilla naisjalkapalloilijoilla : terapeuttisen harjoittelun opas tukemaan lajiharjoittelua fyysisen kasvun aikana. Opinnäytetyö (AMK). LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 4.6.2024. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2024053119422

McClure, C. & Oh, R. 2023. Medial Tibial Stress Syndrome. E-kirja. StatPearls Publishing. National Library of Medicine.

Parkkari, J., Pasanen, K., Kujala, U. & Kannus, P. 2015. Säären penikkatauti on yleinen rasitusvamma. Suomen Lääkärilehti. Vol. 70 (34). Viitattu 31.5.2024. Saatavissa rajoitetusti https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/katsausartikkeli/saaren-penikkatauti-on-yleinen-rasitusvamma/

Roxanawilliams1920. 2021. Running, woman, fitness, runner. Pixabay. Viitattu 5.6.2024. Saatavissa https://pixabay.com/photos/running-woman-fitness-runner-6252827/

Saarelma, O. 2022. Säären lihasaitio-oireyhtymä,” penikkatauti”. E-kirja. Lääkärikirja Duodecim. Terveyskirjasto.