Millainen on tavoiteltava tulevaisuuskuva lahtelaisessa pk-yrityksessä vuonna 2030?

Opiskelijat ovat Lahden alueen elinvoiman keskeinen lähde. LAB-ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijat pohtivat syksyn 2021 Tulevaisuuksien ennakointi -opintojaksolla Yritys-Hunter-projektin toimeksiantona, miten korkeasti koulutetun työvoiman kiinnittymistä Lahden alueelle voidaan parantaa.

Opiskelijat etsivät tulevaisuuteen vaikuttavia trendejä ja heikkoja signaaleja sekä hyödynsivät skenaariotyössään eri menetelmiä: Lootuskukkaa, PESTEL-analyysia ja tulevaisuustaulukkoa. Menetelmien avulla luotiin vaihtoehtoisia tulevaisuuksia muun muassa lahtelaisten pk-yritysten toimintaympäristöistä.

Merkityksellisyyttä, tasapainoa ja kannustusta

Millaiseksi tulevaisuuden työelämän toivotaan skenaariotyön pohjalta pk-yrityksissä rakentuvan, jotta se olisi nykyhetkeä parempi työ- ja toimintaympäristö vuonna 2030?

Tavoiteltavassa tulevaisuuskuvassa yritykset hyödyntävät missiota, jotta työntekijät ymmärtävät oman työnsä merkityksellisyyden. Sisäisen motivaation rooli korostuu ulkoista tärkeämpänä. Työntekijöillä on mahdollisuus luoda omaa hyvinvointiaan ja arjen sujuvuutta edistävä ”paketti”, joka suosii työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Vaihtelu lähi- ja etätyön välillä toimii joustavasti tilanteen ja tarpeen mukaan. (Liukkonen et al. 2021.)

Lisäksi yritykset hyödyntävät ketterästi ja rohkeasti harjoittelijoita tarjoten heille samalla mahdollisuuden kehittyä ja kasvaa huippuammattilaiseksi. Mentoroiva asenne on vallalla, uusia työntekijöitä kannustaen ja tukien. Työntekijät saadaan motivoitua pysymään yrityksessä ja jatkamaan työntekoa esimerkiksi osa-aikaisesti. (Liukkonen et al. 2021.)

Tulevaisuuksien ennakoinnilla luodaan tavoitteellisesti parempaa maailmaa

Tavoiteltava skenaario, uhkaavimman ja todennäköisimmän skenaarion sijaan, haluttiin nostaa tässä esiin, koska tulevaisuudentutkimuksen missio on paremman maailman luominen (Heinonen 2021).

Voimme tehdä valintoja, vaikuttaa ja suunnata tekomme kohti tavoiteltavaa tulevaisuutta. Kun tiedostamme erilaisia kehityssuuntia ja vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, syntyy parempi kuva siitä, mihin suuntaan haluamme mennä. (Heinonen 2021.)

[Alt-teksti: Näyttämönomainen suuri tila, jossa on siniharmaa suurikuvioinen tapetin peittämä takaseinä ja siinä vierekkäin seitsemän valkoista puuovea. Ovien kuvajaiset heijastuvat laajaan kiiltävään lattiapintaan.]
Kuva 1. Voimme rakentaa tulevaisuutta omalla toiminnallamme: mitä valintoja ja tekoja haluamme tehdä, mitä ovia avata ja mitä jättää avaamatta? (PxHere 2021)

Tulevaisuuden tekijöitä kannattaa kuunnella

Korkeasti koulutetun ja osaavan työvoiman kiinnittymistä Lahden alueelle ei edistä vakava päihdeongelma eikä korkea työttömyys (Niemi & Talasterä 2021). Kilpailu osaajista kiristyy sekä työnantajien että alueiden kesken. Opiskelijoihin kannattaakin luoda kontakteja opintojen aikana, koska muutoin heidän osaamisensa voidaan menettää muualle. (Ihalainen 2021.)

Sitran asiantuntijoiden (Dufva et al. 2021) mukaan keskustelu osaavan työvoiman saatavuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä ja ratkaisuista tulee entistäkin ajankohtaisemmaksi, joten työnantajien ja aluevaikuttajien on syytä kuunnella herkällä korvalla, millaiseen työelämään tulevaisuuden tekijät haluavat opintojen jälkeen astua ja mitä he asuinpaikaltaan toivovat.

Kirjoittaja

Niina Ihalainen (VTM, MBA) työskentelee TKI-asiantuntijana ja Yritys-Hunter-hankkeen projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulussa.   

Lähteet

Dufva, M., Solovjew-Wartiovaara, A. & Vataja, K. 2021. Vuoden 2022 puheenaiheet, yllätykset ja mahdollisuudet. Sitra. [Viitattu 28.12.2021]. Saatavissa: https://www.sitra.fi/blogit/vuoden-2022-puheenaiheet-yllatykset-ja-mahdollisuudet/  

Heinonen, S. 2021. ProCast-jakso 44: ”Tulevaisuudentutkimuksen missio on paremman maailman luominen”. ProCom. [Viitattu 28.12.2021]. Saatavissa:
https://procom.fi/procast-jakso-44-tulevaisuudentutkimuksen-missio-on-paremman-maailman-luominen/

Ihalainen, N. 2021. Miksi tulevat osaajat kannattaa kohdata jo opintojen aikana? LAB Pro. [Viitattu 28.12.2021]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/miksi-tulevat-osaajat-kannattaa-kohdata-jo-opintojen-aikana/

Liukkonen, J., Marjamäki, M., Mattlar, O. & Saarela, J. 2021.  Lahtelainen pk-yritys 2030-luvulla: Yritys-Hunter-hankeyhteistyö Tulevaisuuksien ennakointi -opintojakson kanssa. Raportti. LAB-ammattikorkeakoulu.

Niemi, P. & Talasterä, J. 2021. Työttömyys ja päihdeongelma kiusaavat ympäristökaupunkia – ehdokkaat nostaisivat Lahden työttömyyskuopasta houkuttelemalla uusia yrityksiä. YLE Uutiset. [Viitattu 28.12.2021]. Saatavissa: https://yle.fi/uutiset/3-11947533

Linkit

LAB. 2021. Yritys-Hunter. Projekti. [Viitattu 28.12.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/yritys-hunter

Kuvat

Kuva 1. PxHere. 2021. Nimeämätön kuva. [Viitattu 28.12.2021]. Saatavissa: https://pxhere.com/fi/photo/386889