Mobiiliopetus opettajan työn tukena hybridiopetuksessa 

Ammatillisen opettajakoulutuksen (JAMK) opintopiirimme tarkasteli ajankohtaista verkko-opetukseen liittyvää kehittämishaastetta osana opettajan kehittyvä toimintaympäristö -opintojaksoa. Havaintojemme mukaan toimintaympäristön muutos erityisesti Covid-19-viruksen aiheuttamana poikkeusaikana vaatii opetusmenetelmien sopeuttamista. Yksi uudemmista menetelmistä on mobiiliopetus etäopetuksen menetelmänä. Valitsimmekin kehittämistehtäväksi mobiiliopetuksen hyödyntämisen osana hybridiopetusta. Ratkoimme oppimispiirinä käytännön kysymyksiä kirjallisuuden ja tutkimustiedon avulla. Tuotoksena laadimme huoneentaulun, johon kokosimme vinkkejä mobiiliopetuksen suunnitteluun ja toteutukseen.   

KUVA 1. Mobiiliopettamassa ja -oppimassa. (Kuva: Koch 2020) 

Mobiiliopetus osana hybridiopetusta  

Hybridiopetustilanteessa opiskelijoita on samanaikaisesti läsnä luokkatilassa ja etänä verkon välityksellä. Hybridiopetusta voidaan toteuttaa esimerkiksi vuorotellen etä- ja lähiopetuksena tai luentona ja pienryhmätyöskentelynä verkossa. (Ahlgren ym. 2020; JAMK 2020.) Mobiiliopetus tarkoittaa oppimisen ohjaamista mobiililaitteen välityksellä, yhtenä hybridiopetuksen muotona. Parhaiten mobiilioppimiseen soveltuvat opetustilan ulkopuoliset tilanteet, tuttujen asioiden kertaaminen ja pienten kokonaisuuksien oppiminen. Etuja ovat oppiaineiden välinen integraatio sekä omaehtoinen oppiminen ympäristön tutkimisen avulla. Mobiiliopetus mahdollistaa mobiilin oppimisen paikasta ja ajasta riippumatta. Mobiilioppimiselle on keskeistä oppimistapahtuman yksilöllisyys ja oppiminen teknologian avulla. (Pönkä 2017; Karvo 2015; JAMK 2014.)   

Mobiiliopetuksen huoneentaulu  

  1. Ajattele mobiiliopetusta osana opetusta. Asennoidu siihen työvälineenä, ei itsetarkoituksena.  
  2. Arvioi kokonaiskuormitus. Älä käytä mobiiliopetuksen keinoja, jos ne eivät helpota opetuksen järjestämistä tai opiskelijan oppimista.  
  3. Tarkista löytyykö alakohtaisia oppimisympäristöjä tai pelejä. Hyödynnä valmiita kokonaisuuksia. Kokeile rohkeasti uutta.   
  4. Suunnittele kokonaisuus, jotta voit reagoida muutostarpeisiin. Valmistaudu improvisoimaan, mikäli tekniikka pettää.  
  5. Mieti osaamisvajeesta lähtien, mihin opetuksessa pyrit. Huolehdi, että tavoitteet, menetelmät ja arviointi ovat linjassa.   
  6. Varmista kaikkien mahdollisuudet mobiiliopiskeluun. Huomioi erilaiset oppijat, yksilöllinen tuki, selkeät ohjeet ja pelisäännöt.  
  7. Mobiiliopetus ei vähennä ohjaustarvetta. Kehitä rooliasi ohjaajaksi ja tiiminvetäjäksi.   
  8. Kerää palautetta mobiiliopetuksesta kehittymisesi tueksi. Ota opiskelijat mukaan opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen.  
  9. Opiskelijat omaksuvat uudet työskentelytavat nopeasti. Muista pyytää itsearviointi myös mobiilioppimisesta.  
  10. Jos mobiiliopetus ei heti onnistu, kehitä menetelmää. Älä lannistu ja luovuta.  

Kokemusten perusteella suosittelemme mobiiliopettamisen työvälineiksi valmiita mobiilisovelluksia, kuten Sanoma Pron Arttu-sovellusta sekä videoblogeja ja -oppimistehtäviä opinto- ja harjoittelujaksoilla sekä äänikirjoja. 

Kirjoittajat 

Minna-Maria Behm ja Mikko Kaartinen työskentelevät LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä hoitotyön opettajina.  

Noora Jauhiainen toimii liikunnansuunnittelija-ohjaajana Sotkamon kansalaisopistossa. 

Emmi Kankaanmäki toimii johtavana sosiaalityöntekijänä Espoon perhesosiaalityössä.  

Kimmo Raatikainen on senior software engineer Genelecilla.  

Ville Virtanen on hieroja Itä-Suomen liikuntaopistolla.

Kirjoittajat ovat Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijoita. Yhdessä he muodostavat verkko-opintopiirin “Piiri 2”. 

Lähteet  

Ahlgren, R., Häkkinen, S. & Eskola, A. 2020.  Success factors for hybrid teaching. INTED2020 Proceedings, 2215-2219. [Viitattu 8.11.2020]. Saatavissa: https://library.iated.org/view/AHLGREN2020SUC   

JAMK 2020. Havaintoja hybridiopetuksesta. [Viitattu 8.11.2020]. Saatavissa: https://oppimateriaalit.jamk.fi/hybridiopetus/nain-tama-tehtiin-tausta/  

JAMK 2014. Ajatus liikkuu – iloa oppimiseen. ATTE-hanke 2013-2014. [Viitattu 8.11.2020]. Saatavissa: https://oppimateriaalit.jamk.fi/ajatusliikkuu/   

Karvo, T. 2015. Mobiiliopetuksen käyttömahdollisuuksia: oppilaiden omien mobiililaitteiden käyttö peruskoulun alakoulun opetuksessa. Pro gradutyö. Jyväskylän yliopisto. [Viitattu 8.11.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201506092238  

Pönkä, H. 2017. Open somekirja. EU: Docendo Oy. 

Linkit  

JAMK. 2020. Ammatillinen opettajakoulutus. [Viitattu 8.11.2020]. Saatavissa:  

https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Ammatillinen-opettajakorkeakoulu/Ammatillinen-opettajankoulutus/

Kuvat  

KUVA 1. Koch, A. 2020. 5587603. Pixabay. [Viitattu 8.11.2020]. Saatavissa: https://pixabay.com/images/id-5587603/  

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *