työvoimapula

5 artikkelia

Monimuotoista korkeakouluopiskelua eri elämäntilanteissa

Päijät-Hämeessä on tarve nostaa korkeakoulutettujen määrää, ja Päijät-Hämeen maakuntastrategia määrittelee alueen korkeakoulutuksen kasvupaikaksi ja hyvinvoinnin maakunnaksi. Työelämä tarvitsee kaikenikäisiä koulutettuja vastaamaan kasvavaan kohtaanto-ongelmaan ja osaajapulaan. […]

Osaajien koulutus nousemassa yrityksissä yhä tärkeämmäksi 

LAB-ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijat pohtivat kevään 2022 Tulevaisuuksien ennakointi -opintojaksolla Yritys-Hunter -projektin (LAB 2022) toimeksiantona, miten korkeasti koulutetut vastavalmistuneet saadaan jäämään Lahden seudulle ja miten työllistymistä voidaan […]