Mosaic-hanke mukana Lahti Design Weekin opiskelijapäivässä

Kesäkuussa 2022 käynnistynyt Erasmus Cove -rahoitteinen MOSAIC-hanke kokoaa yhteen 15 kansainvälistä kumppania kehittämään taide- ja käsityöalan ammatillista koulutusta. LAB Muotoiluinstituutti edustaa hankkeessa Ranskalaisen Université de Jean Monet’n ohella korkeakoulunäkökulmaa taiteen ja muotoilun opetukseen, sekä vastaa erityisesti tutkimusosiosta. Linkki MOSAIC-hankkeen projektisivulle ja hankkeen EU-sivuille.

Viestintä on tärkeä EU-rahoitteisten hankkeiden toimenpide, ja siksi hankkeen on tärkeä näkyä tapahtumissa sekä käydä vuoropuhelua osallistujien kanssa. Toukokuussa järjestetty, joka toinen vuosi järjestettävä Lahti Design Week tarjosikin erinomaisen tilaisuuden kohdata opiskelijoita ja viritellä keskustelua taiteen ja muotoilun opetuksesta.

Kuva lapusta, jossa lukee MOSAIC- hankkeen rastipiste Design Approssa
Kuva 1. Hankkeen rastipiste Design Approssa. (Kuva: Katariina Mäenpää)

Opiskelijoiden designpäivä M19-kampuksella

Tapahtuma toteutettiin 15.5.2023 ja piti sisällään paljon inspiroivaa tekemistä toisen ja kolmannen asteen opiskelijoille mielenkiintoisista hanke-esittelyistä ja luennoista Design Approon ja iltapäivän Wine & Paint -tapahtumaan. Jokaisesta aktiviteetista oli mahdollista saada leima Design Appro -passiin ja palkkioksi täydestä passista sai uniikin LDW-haalarimerkin.

Päivän käynnistyessä pystytimme pop up -pisteen kampuksen ala-aulaan, jossa kohtasimme kaikki tapahtumaan saapuvat. Kävijöillä oli mahdollisuus kirjata ajatuksiaan kolmesta LABin kannalta olennaisesta teemasta eli yrittäjyydestä, digitalisaatiosta sekä taiteesta ja muotoilusta. Post it -laput kerättiin pyloniin kaikkien nähtäväksi ja ajatuksensa jakaneet saivat leiman appropassiinsa.

Gaudian opiskelijoita hankkeen rastilla pohtimassa taiteen ja muotoilun, yrittäjyyden sekä digitaalisuuden teemoja
Kuva 2. Gaudian opiskelijoita hankkeen rastilla. (Kuva: Katariina Mäenpää)

Kävijöiden ajatuksia Taiteesta ja muotoilusta, Yrittäjyydestä ja Digitalisuudesta ja vähän MOSAIC-hankkeestakin

Taide ja muotoilu –teemaan kertyneissä kommenteissa korostui vapaus ilmaista itseään. Mahdollisuus purkaa omaa olotilaansa, energiaa ja luovuutta taiteeseen sekä mahdollisuus luoda ja keksiä jotain uutta koettiin merkityksellisiksi. Taide ja muotoilu nähtiin keinoina löytää oma itseilmaisullinen tyyli sekä tutkiskella minuuttaan. Ne koettiin tärkeiksi elementeiksi ympärillämme jokapäiväisessä arjessa ilmaisten sekä esteettisyyttä että funktionaalisuutta esimerkiksi erilaisia materiaaleja hyödyntämällä ja samalla kuvaten ihmisyyttämme sekä omaa voimaamme luoda.

Yrittäjyyden teemassa koettiin tärkeäksi vapaus ja luovuus, mahdollisuus työskennellä omien rajojen ja mielenkiinnonkohteiden mukaan. Rohkeus, uskaliaisuus ja oma-aloitteisuus nähtiin tärkeinä ominaisuuksina, joita yrittäjyys tai yrittäjämäinen toimintatapa edellyttävät. Oman tietotaidon hyödyntäminen on epäilemättä tärkeä yrittäjyyden edellytys ja toisaalta myös mahdollisuus. Vastaavasti byrokratia veroineen ja säädöksineen, sekä uupumisen tai konkurssin pelko kirjattiin epäilemättä kielteisinä asioina.

Digitalisaatio herätti ajatuksia eettisistä kysymyksistä ja esimerkiksi tekoälyn käytöstä. Järjestelmän haavoittuvuus, nopea kehitys ja muutos näyttivät johtavan jopa tekoälyn nimeämiseen pahaksi. Toisaalta digitalisaation nähtiin olevan hyödyllistä ylipäätään saatavuuden mahdollistajana, hoitoalan palvelujen kehittämisessä, 3D-mallinnuksessa sekä piirtämisen ja kirjoittamisen tukena. Käyttökokemuksen suunnittelu ja intuitiivinen palvelumuotoilu mainittiin olennaisina tekijöinä mielekkään hyötykäytön kannalta.

Hankkeen kansainvälisyys ja pyrkimys kehittää toisen asteen taide- ja muotoiluopetusta sai hyvin innostuneen vastaanoton. Harmillinen ajankohta aivan lukuvuoden lopussa näkyi odotettua vaatimattomammassa osallistujamäärässä, sillä kutsu koski satoja Lahden seudun opiskelijoita opettajineen ja ohjaajineen.

Kirjoittaja

Katariina Mäenpää toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa ja projektipäällikkönä MOSAIC-hankkeessa.

Linkit

Linkki 1. LAB-ammattikorkeakoulu. MOSAIC – Mastering job-Oriented Skills in Arts & Crafts thanks to Inclusive Centres of vocational excellence. Viitattu 7.8.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/en/project/mosaic-mastering-job-oriented-skills-arts-crafts-thanks-inclusive-centres-vocational

Linkki 2. MOSAIC. Mastering job-Oriented Skills in Arts & Crafts thanks to Inclusive Centres of vocational excellence. Viitattu 7.8.2023. Saatavissa https://mosaiceuproject.eu/