Tulevaisuuden tarpeisiin tulee vastata asiakaslähtöisesti ja ympäristövastuullisesti

Kuluttajatrendit ovat muuttumassa ympäristövastuulliseen suuntaan. Yritysten kannattaa vastata tähän kasvavaan tuote- ja palvelukysyntään sekä kehittää vaihtoehtoja asiakkaiden kestävän kuluttamisen tueksi.

Tapahtumatilassa puhuja Oskar Korkman valkokankaan edessä esiintymässä.
Kuva 1. Oskar Korkman käsitteli esityksessään, millaisia tuotteita ja palveluita tulevaisuuden kuluttajat haluavat. (Kuva: Enna Eloranta) 

LAB-ammattikorkeakoulun Vastuullinen palvelu- ja tuotekehitys VPK -projektissa käynnistyi 22.9.2022 Menesty asiakaslähtöisesti ja ympäristövastuullisesti -valmennussarja. Päivän aloitti Oskar Korkman (Alice Labs), joka toi esityksessään esille sen, miten tulevaisuuden globaali kuluttaminen on muuttumassa, millaisia tuotteita ja palveluita tulevaisuuden kuluttajat haluavat sekä mitä he arvostavat. Esitys perustui Stuff in Flux 2 -tutkimuksen tuloksiin (Greene & Korkman 2022).

Korkaman esitteli 4 eri tarvetta, joille kaikille voi ajatella olevan tulevaisuudessa kysyntää. Tulevaisuuden tuotteita ja palveluita kehittäessä tulee huomioida niiden pitkäikäinen käytettävyys, ilahduttavuus, luonnonläheisyys sekä väliaikaisen omistajuuden mahdollistaminen (Usefull Stuff, Joyfull Stuff, Stuff Connecting to Nature, Flowing Stuff). Korkman puhui esityksessään myös siitä, että vastuullisia ratkaisuja tarjoavista brändeistä on kova pula. Tämä vaikuttaa siten, että jos ei ole tarpeeksi valinnanvaraa, kysyntääkään ei muodostu. 

Dia otsikolla Four opportunities also related to sustainability. Neljä kategoriaa otsikoilla Useful Stuff, Joyful Stuff, Stuff Connecting to Nature ja Flowing Stuff.
Kuva 2. Neljä kuluttamiseen liittyvää tulevaisuuden tarvetta. (Kuva: Oskar Korkman, Alice Labs)

Yrityslähtöisyydestä asiakaslähtöisyyteen 

LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin yliopettaja Mirja Kälviäinen johdatti osallistujat yrityslähtöisyydestä asiakaslähtöisyyteen -aiheeseen. Asiakas ja hänen tarpeensa tulee olla liiketoiminnassa kaiken lähtökohtana, jotta asiakas tekee ostopäätöksen, on tyytyväinen saamaansa tuotteeseen ja palveluun sekä sitoutuu yritykseen myös jatkossa. Yritysten kannattaa kiinnittää huomioita oman hiilijalanjäljen lisäksi myös hiilikädenjälkeen, eli toiminnan positiivisiin ilmastovaikutuksiin. Yritys voi kasvattaa omaa kädenjälkeään merkittävästi vaikuttamalla asiakkaidensa päästöjen muodostumiseen. 

Muotoilu- ja vastuullisuuspäällikkö Minna Vierula Constilta kertoi, kuinka rakennusalan yrityksessä Constilla toteutetaan asiakaslähtöistä ympäristövastuullisuutta yrityksen tavoitteita edistäen. Minna toi esille useita käytännön esimerkkejä ja toimintatapoja, kuten taloyhtiön palvelupolun mallintamisen asiakkaan ja yrityksen näkökulmista. Constilla järjestetään myös pelillistä työkalupakkia hyödyntäen tavoitetyöpajoja, jotka auttavat asukkaita ymmärtämään paremmin tulevaa korjausta. Yritysesimerkki osoitti, miten vaikuttavia ratkaisuja on mahdollista toteuttaa, kun asiakaslähtöisyys sekä ympäristövastuullisuus ovat systemaattisesti huomioitu liiketoiminnassa sekä yrityksen palvelujen prosesseissa.

Puhuja Minna Vierula esiintyy valkokankaan edessä ja katsoo kohti kameraa.
Kuva 3.  Minna Vierula Constilta kertoi havainnollisten esimerkkien avulla yrityksen asiakaslähtöisyydestä ja ympäristövastuullisuudesta. (Kuva: Enna Eloranta) 

Valmennuksen lopussa pohdittiin oman yrityksen näkökulmasta asiakaslähtöistä ympäristövastuullisuutta. Tehtävissä käytettiin VPK-projektissa luotua kaksoissilmukka-työpohjaa (Eloranta, Kumpulainen & Kälviäinen 2022), jonka avulla yritykset voivat tunnistaa, missä kohtaa tukea asiakastaan ympäristövastuullisempaan kuluttamiseen, parantaa asiakaskokemusta ja kehittää liiketoimintaansa. Seuraavissa valmennuksissa teemana ovat asiakaslähtöinen ympäristövastuullisuus tuote- ja palvelukehityksessä sekä viestinnässä. 

Kirjoittajat

Enna Eloranta työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa projektisuunnittelijana Vastuullinen palvelu- ja tuotekehitys VPK -projektissa. 

Kati Kumpulainen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa TKI-asiantuntijana ja Vastuullinen palvelu- ja tuotekehitys VPK -projektin projektipäällikkönä.   

Lähteet

Eloranta, E., Kumpulainen, K. & Kälviäinen, M. 2022. Asiakaslähtöiseen ympäristövastuullisuuteen liiketoiminnan mallintamisen avulla. Viitattu 3.10.2022. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/asiakaslahtoiseen-ymparistovastuullisuuteen-liiketoiminnan-mallintamisen-avulla/

Greene, S. & Korkman, O. 2022.The Stuff People Want- A New Horizon for Design in Finland. Viitattu 3.10.2022. Saatavissa: https://www.designforum.fi/app/uploads/2022/05/The-Stuff-People-Want_A-New-Horizon-for-Design-in-Finland.pdf

Korkman, O. 2022. Millaisia tuotteita ja palveluita tulevaisuuden kuluttajat haluavat?. Alice Labs. Menesty asiakaslähtöisesti ja ympäristövastuullisesti -valmennus 22.9.2022. Esitysmateriaali.

Linkit

Linkki 1. LAB. 2022. Vastuullinen palvelu- ja tuotekehitys VPK. Viitattu 3.10.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/vastuullinen-palvelu-ja-tuotekehitys-vpk

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *