Innovaatiota ja yhteistyötä Ljubljanassa

ISPIM konferenssi järjestettiin 2023 Sloveniassa Ljubljanassa. Tämän vuoden teemoina innovaatioiden lisäksi olivat kestävä kehitys ja kiertotalous. ISPIM – The International Society for Professional Innovation Management on innovaatiojohtamisen, tutkijoiden, yritysten ja julkisen sektorin yhteinen organisaatio, joka tukee innovaatioiden kehittämistä ja auttaa jalostamaan ideoista taloudellista kasvua ja hyvinvointia tukevia tuotteita ja palveluita. Se on perustettu Norjassa 1983 ja myös LUT-yliopisto on sen toiminnassa mukana. (ISPIM 2023.) Matkaan lähti LAB-ammattikorkeakoulusta monialainen tiimi muotoilun ja liiketoiminnan yksiköistä. Kirjoitimme konferenssiin oman tieteellisen paperin Obstacles and beliefs in using hair for design, Hiukka 2.0 hankkeen aiheeseen; hiuksen ja karvan hyödyntämiseen liittyen (Nurminen ym. 2023).

Konferenssi tarjosi useita työpajoja, joissa sai kasvatettua ammatillista osaamistaan. Koko päivän kestäneen Master Class on Action Research and Action Learning -työpajan aikana opittiin aktiivisen tutkijan roolista, ongelman kehystämistä ja uudelleen määrittämistä, erilaisista tutkimusnäkökulmista, arvon luomisesta co-creation näkökulman mukaisesti ja omien kyvykkyyksien arvioimisesta sekä näiden teemojen avuksi luotujen työpohjien käyttämisestä. Aktiivista tutkimista ja oppimista käytetään innovaatioiden johtamisen välineinä. Kotitehtäväksi saimme projektisuunnitelman kehittämisen ja käytäntöön viemisen.

Nainen istuu pöydän ääressä ja kirjoittaa muistiinpanoja paperille.
Kuva 1. Aktiivisen tutkijan rooliin tutustuttiin ensin teorian avulla. (Kuva: Outi-Maaria Palo-oja)

Verkostoitumista ja kannustamista

Konferenssin suurin anti oli sekä kansainvälisten että kotimaisten kontaktien löytyminen yhteisten aiheiden ääreltä. Osallistujat olivat koulutus- ja tutkimusorganisaatioista sekä yrityksistä. Konferenssin aikana vallitsi välitön tunnelma ja osallistujat olivat kiinnostuneita toistensa työstä, tutkimusaiheista ja suunnitelmista. Kollegiaalinen tiedon jakaminen oli eräs ensikertalaista kovasti ilostuttanut tapa, vinkkejä on tullut sekä konferenssin aikana että sen jälkeen. Kaikilla on hyvä tahto saada myös toisten tutkimusta ja innovaatioita eteenpäin. Konkareilla on laajat verkostot sekä näkemystä, joita he innokkaasti jakoivat. Tulevista vierailuista LABin kampukselle on myös sovittu.

Osana konferenssia kokosi Brian Allan osallistujat yhteen, Rock your Business, yhteisöllisyyttä yhteislaulun keinoin kehittävän konseptinsa avulla. Kehollisuus ja tunteet oli otettu hyvin mukaan tähän osallistujia innostavaan tapaan työskennellä. Innostaminen koski niin elämää yleensä, kuin tapaa tehdä bisnestä. Konseptiin kuului vokaalilaulua niihin sopivin liikkein ja yhteislaulua. Laulut olivat tuttuja ja joku uusikin laulu opittiin. Lopuksi yleisö ohjattiin salista lavalle laulamaan yhdessä slovenialaislasten kanssa. Miksi lasten? Koska he ovat tulevaisuus, se syy miksi tehdään innovaatiota ja rakennetaan yhdessä kestävää kehitystä. (Rock Your Business 2023.)

Konferenssisalin lava on täynnä ihmisiä, penkit ovat tyhjentyneet. Lavan edessä on laulua johtava henkilö, etualalla on lapsia ja takana kansainvälinen konferenssiosallistujaväki.
Kuva 2. Rock your Business idean isä Brian Allan laulattaa lapsia ja konferenssiosallistujia. (Kuva: Paula Nurminen)

Kirjoittaja

Paula Nurminen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa projektisuunnittelijana ja projektipäällikkönä. Hän on muotoilija, jota innostaa innovaatiot ja maailman pelastaminen yksi askel kerrallaan. Hän osallistui ISPIM konferenssiin ensimmäistä kertaa.

Lähteet

ISPIM. 2023. Viitattu 22.6.2023. Saatavissa https://www.ispim-innovation.com/about

Nurminen, P., Ahola, M., Jalonen, M., Palo-oja, O-M. ja Vepsäläinen, A. 2023.  Proceedings of XXXIV ISPIM Innovation Conference. Ljubljana, Slovenia. June 4-7, 2023.  Toim. Bitran, I., Bitetti, L., Conn, S., Fisburn, J., Huizingh, E., Ritala, P., Torkkeli, M. & Yang, J. Viitattu 28.6.2023. Saatavissa https://www.proquest.com/openview/a4e90af1912534df71ce94bb4dd660da/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1796422

Rock Your Business. 2023. About us. Viitattu 22.06.2023. Saatavissa http://rockyourbusiness.co.uk/