Muotoilua ja liiketoimintaa St. Joostissa Alankomaissa

Kuten LAB-ammattikorkeakoulu, Avans Hogeschool, Alankomaissa on muodostettu aiempien korkeakoulujen yhteenliittymänä. Muotoiluinstituuttia vastaava osasto St. Joost on kahdella paikkakunnalla (kuva 1). Avans on yksi LABin strategisista kumppaneista. Linkki Avans Hogeschoolin englanninkieliselle verkkosivulle.

Valokuva St. Joostin päärakennuksesta, joka on entinen teollisuuskiinteistö.
Kuva 1. St. Joostin kampuksen päärakennus ’s‑Hertogenboschissa. (Kuva: Veli-Pekka Räty)

Opetuksen yhteistyötä

LAB innovaatiokorkeakouluna painottaa korkeakoulutuksen ja työelämän yhteistyötä sekä uudistamista. Vastaavanlaisia ajattelumalleja on St. Joostissa. Ohjelmapäällikkö Karin Krijgsmanin ja lehtori Mark van den Heuvelin kanssa pohdittiin innovatiivisia lähestymistapoja muotoiluun ja koulutukseen.

Valokuva keskustelusta koulutuksen kehittämisessä.
Kuva 2. Lehtori Mark van den Heuvel  ja ohjelmapäällikkö Karin Krijgsman. (Kuva: Veli-Pekka Räty)

Mark van den Heuvel vetää koulutusohjelmaa New Design & Attitudes (uusi muotoilu ja asenteet). Tavoitteena on toisesta vuosikurssista lähtien rakentaa muotoilijan identiteettiä ja ajattelua. Tutkimukselliset tehtävät tulevat yrityksiltä opiskelijoiden pohdittavaksi. He tutkivat pääasiassa tekemällä ja valmistamalla: luonnoksia, materiaalitutkimusta, malleja ja prototyyppejä, jotka johtavat jämäköihin tuloksiin. Opiskelijat löytävät oman muotoiluidentiteettinsä ja -asenteensa tutkimalla ja kokeilemalla erilaisia käytäntöjä.

Esimerkkejä St. Joostin ja Muotoiluinstituutin opetuksen mahdollisista samankaltaisuuksista ja kiinnostuksista ovat muotoilijan identiteetti, elämyksellinen tarinankerronta, animaatio, julkinen taide, pelit ja hyötypelit, kaupunkisuunnittelu ja hyvinvointi.

Valokuva muotoilun opiskelijaryhmästä työskentelemässä St. Joostissa.
Kuva 3. Opiskelijaryhmä työskentelemässä UNICEF:in antaman tehtävän parissa: Miten saamme suuren joukon nuoria ihmisiä Alankomaissa kommentoimaan erilaisia lasten oikeuksia koskevia kysymyksiä helposti lähestyttävällä tavalla? (Kuva: Veli-Pekka Räty)

Taiteen, muotoilun ja teknologian tutkimusta

Tutkijakoulutusta on jo ollut tarjolla korkeakouluissa myös muotoilun ja taiteen aloilla. St. Joostin dekaani René Bosma toi esiin, että Avans ja St. Joost ovat mukana alankomaalaisten ammattikorkeakoulujen omassa tohtoriohjelman pilottihankkeessa, jossa koulutetaan ns. ammattitohtoreita (professional doctorate, PD; NRIT i.a.). Tämä on uusi ohjelma, jossa käytäntölähtöinen tutkimus on keskeisellä sijalla. PD-ohjelmat auttavat vastaamaan kasvavaan ”tutkimuksen ammattilaisten” tarpeeseen: korkeasti koulutettuihin ammattilaisiin, jotka pystyvät käsittelemään monimutkaisia ​​ammattikohtaisia ​​tieto- ja suunnittelukysymyksiä ja edistämään näin kestäviä innovaatioita. Yritykset ja organisaatiot tarvitsevat myös työntekijöitä, joilla on käytännönläheinen tohtoritason ajattelu ja kyky toteutuksiin.

Rahoitusneuvoja Eugène Princée kertoi, että Caradt (Centre of Applied Research for Art, Design and Technology – taiteen, muotoilun ja teknologian keskus) tekee käytännönläheistä tutkimusta, jossa tiede, politiikka ja teknologia integroidaan taiteen ja muotoilun alaan.

”Taiteella ja muotoilulla on tärkeä rooli yhteiskunnan kehityksessä. Caradtin tutkimuksen tavoitteena on tehdä taiteilijat ja muotoilijat kykeneviksi tähän tehtävään luomalla teorioita, välineitä ja menetelmiä, joilla voidaan haastaa kriittisesti asioiden ’luonnollinen järjestys’” ja lisäksi: ”Nyky-yhteiskunnan monimutkaisuus edellyttää tällaista integroivaa lähestymistapaa.” (Avans Hogeschool 2023, kirjoittajan suomennos.)

Näin kerrottuna taiteen, muotoilun ja teknologian yhteenliittymä tuntuu raikkaalta näkökulmalta. Eikö juuri tällaista ajattelua tarvitakin nykypäivinä? Käytännön kohteina St. Joostissa ovat esimerkiksi positiivinen terveys, turvalliset ja selviytymiskykyiset kaupungit ja tekoäly muotoilussa. Monissa tavoitteissa ja toimintatavoissa on vankkoja yhtymäkohtia LABiin ja Muotoiluinstituutin tutkimuksiin ja kiinnostuksiin.

Kirjoittaja

Veli-Pekka Räty (TaT, DI) toimii LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa TKI-asiantuntijana. Hän toimii LABin Asiakaskokemuksen ja ihmislähtöisen muotoilun kasvualustalla asiantuntijana liiketoiminnan, median ja digitaalisen viestinnän näkökulmista.

Lähteet

Avans Hogeschool. 2023. Centre of Applied Research for Art, Design and Technology. 2023. Viitattu 13.10.2023. Saatavissa https://caradt.nl/

NRIT. i.a. Pilot Professional Doctorate. Viitattu 13.10.2023. Saatavissa https://www.professionaldoctorate.nl/

Linkit

Linkki 1. Avans Hogeschool. 2023. Avans University of Applied Sciences. Viitattu 13.10.2023. Saatavissa https://www.avans.nl/international