Päijät-Soten yhteistyösimulaatioista hyötyjä tuleviin sairaanhoitajaharjoitteluihin

LAB-ammattikorkeakoulun ja Päijät-Soten yhteistyönä suunnittelemat ja toteuttamat simulaatiot käynnistyivät 2.11.2023.  Ensimmäinen päivä oli täynnä oppimisen ja oivaltamisen iloa niin opiskelijoiden kuin henkilökunnankin keskuudessa. Syksyn aikana tehdyn suunnittelu- ja valmistelutyön ensimmäinen koeponnistus keräsi kiinnostusta myös paikallisessa mediassa. 

Linkki Etelä-Suomen Sanomien artikkeliin. (Linkki 1)

Simulaatiopäivässä opiskelijat pääsivät sukeltamaan mukaan kolmeen erilaiseen simulaatioskenaarioon. Läpileikkaavina teemoina olivat potilaan kohtaaminen, potilaan tutkiminen ja poikkeaviin löydöksiin reagointi sekä CRM, Crue Resource Management, joka yksinkertaisuudessaan edesauttaa tehokasta ja turvallista tiimityöskentelyä ja korostaa potilasturvallisuutta (Nickson 2020). Jokainen potilasesimerkki sisälsi teknisenä tavoitteena potilaan tutkimisen NEWS-pisteytyksen osalta.

Hoitotyön lehtoreille ja Päijät-Soten asiantuntijasairaanhoitajille päivä toi uudenlaisen kokemuksen simulaatioiden järjestelyistä (Päijät-Hämeen hyvinvointialue 2023). Päivän aikana pyöritettiin kolmea simulaatioskenaariota samanaikaisesti, ja yhden skenaarion toteutuksesta vastasi aina parina lehtori ja asiantuntijasairaanhoitaja. Lehtori vastasi simulaatiopedagogiikan toteutuksesta ja asiantuntijasairaanhoitaja toi simulaatioon oman substanssinsa osastotyöstä.

Opiskelijoille toimintamalli tuo kolme simulaatio-oppimiskokemusta, lehtoreille vertaiskehittämistä ja tukihenkilöstölle tehokkuutta.  

Kuva 1. Yhteistyösimulaatioissa on tekemisen meininki. (Kuva: Sannakaisa Marjamäki-Nieminen)

Oivaltamisen iloa sekä tukea teoriaopintoihin

Sairaanhoitajaopiskelijoilta kerättiin simulaatiopäivän päätteeksi Wepropol-kyselyn kautta palautetta, ja 81 % osallistujista vastasi loppupalautteeseen. Palautteen viisiportaisella asteikolla (0–5) opiskelijoiden simulaatiokokemus oli erinomainen. He kokivat oppimisprosessissaan tapahtuneen oivaltamisia ja toivat esiin halunsa osallistua simulaatioihin tulevaisuudessakin (n=10). Sama määrä myös suosittelisi simulaatiota muille opiskelijoille.   

Avoimissa vastauksissa esiintyi kiitosta opiskelijakollegan kanssa työskentelystä sekä tuen saamisesta teoriaopiskelulle. Noin 85 % opiskelijoista koki simulaatiopäivän haastetason olevan riittävä (n=11) ja  noin 70 % koki osaamisensa olevan riittävällä tasolla (n=9).

Seuraavaan marraskuun yhteistyösimulaatioon on tulossa noin 30 opiskelijaa, ja myös vastuuopettajat vaihtuvat osittain. Tuolloin myös kerätään palautetta ja sen perusteella tehdään kehittämismuutoksia tuleviin simulaatioihin. Vastaavanlaista yhteistyösimulaatiotoimintaa ammattikorkeakoulutasolla ei ole aikaisemmin ollut LABissä, ja tästä toimintamallista toivotaan jatkoa uuteen opetussuunnitelmaan.

Kirjoittajat

Sannakaisa Marjamäki-Nieminen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa simulaatio-ohjaajana ja TKI-asiantuntijana. Päijät-Sote yhteityösimulaatioissa hän on vastannut simulaatioiden sekä toimintamallin suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta.

Fanny Kilpinen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa hoitotyön lehtorina ja yhteistyösimulaation kehittämisryhmän jäsenenä.

Lähteet

Nickson, C. 2020. Life in the Fastlane: Crisis Resource Management (CRM). Viitattu 7.11.2023. Saatavissa Crisis Resource Management (CRM) • LITFL Medical Blog • SMILE2 CCC.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue. 2023. ”Tekemisen kautta oppii parhaiten” – sairaanhoitajaopiskelijoiden simulaatiokoulutus vahvistaa osaamista ja lisää potilasturvallisuutta. Viitattu 7.11.2023. Saatavissa https://www.paijatha.fi/tekemisen-kautta-oppii-parhaiten-sairaanhoitajaopiskelijoiden-simulaatiokoulutus-vahvistaa-osaamista-ja-lisaa-potilasturvallisuutta/?utm_campaign=later-linkinbio-paijathameenhyvinvointialue&utm_content=later-38938496&utm_medium=social&utm_source=linkin.bio

Linkit

Linkki 1. Säynäjärvi, T. 2023. Jalka näyttää pahalta, mutta miten potilas muuten voi? Sairaanhoitajaopiskelijat kohtaavat haastavia tilanteita LAB-ammattikorkeakoulun simulaatioissa. Etelä-Suomen Sanomat. 3.11.2023. Viitattu 7.11.2023. Saatavissa rajoitetusti  https://www.ess.fi/paikalliset/6324777