Muuttuuko perintö- ja lahjaverotus?

Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan on kirjattu maininta perintö- ja lahjaverotuksen osalta niin kutsutun Ruotsin mallin selvittämisestä. Käytännössä muutos tarkoittaisi perintö- ja lahjaverosta luopumista; se korvattaisiin perintönä saadun omaisuuden luovutusvoiton laajemmalla verotuksella (Finér 2023).

Kalevi Sorsa -säätiön julkaiseman raportin mukaan perintöverosta luopumisen hyödyt keskittyisivät ennen kaikkea varakkaimpiin sukuihin, joilla ei ole tarvetta realisoida omaisuutta (Nikula 2023).

Nykyisessä perintöverojärjestelmässä alle 20 000 euron perinnöt ovat verovapaita (Perintö- ja lahjaverolaki 1940/378). Tilastojen mukaan suunnilleen 60 prosenttia perinnöistä jää alle 20 000 euron, eikä niistä siis muodostu veroseuraamuksia perinnönsaajille (Nikula 2023). Vastaavasti Ruotsissa perintöön liittyvä vero maksetaan arvonnousun muodossa siinä vaiheessa, kun perintöä myydään.

Kuva 1. Esimerkiksi peritystä asunto-osakkeesta voisi joutua maksamaan myyntivoitonveroa, mikä merkitsisi verotuksen kiristymistä. (PIRO4D 2016)

Jos joku ensimmäiseen veroluokkaan kuuluva henkilö perii perunkirjoitusarvoltaan 80 000 euron hintaisen asunto-osakkeen, hän joutuisi maksamaan perintöveroa 6 100 euroa. Veron määrä olisi hieman alle 8 prosenttia.

Mikäli perintöverosta luovuttaisiin, niin silloin perintönä saadun asunnon myynnistä menisi myyntivoitonvero. Jos perinnönjättäjä olisi hankkinut asunnon esimerkiksi 40 000 eurolla ja myyntihinta olisi 80 000 euroa, tulisi perinnönsaajalle maksettavaksi myyntivoitonveroa 40 000 eurosta. Tällöin perinnönsaaja joutuisi maksamaan realisoimastaan perinnöstä 34 prosentin mukaan myyntivoitonveroa, eli 13 600 euroa.

Tämä merkitsisi huomattavaa kiristystä perinnöstä maksettaviin veroseuraamuksiin niissä tilanteissa, kun perintö joudutaan realisoimaan.

Järjestelmän korjaamiselle ehkä tarvetta

Perintöverojärjestelmän korjaamiselle voisi olla tarvetta. Nykyisessä järjestelmässä verotus kohdistuu esimerkiksi sellaiseen varallisuuteen, jota on vaikea realisoida tai se ei ole edes mahdollista (Nikula 2023). Perintövero joudutaan myös maksamaan, vaikka perinnönsaaja ei ole saanut omaisuutta vielä haltuunsa (Finér 2023).

LAB-ammattikorkeakoulun juridiikan suuntautumisvaihtoehdossa opiskellaan perhe- ja perintöoikeutta sekä verotusta. Kursseilla opiskelijat saavat tarvittavat tiedot perintö- ja lahjaverotuksen perusteista.

Kirjoittaja

Jarmo Kemppinen, KTM, työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa yritysjuridiikan lehtorina.

Lähteet

Finér, L. Perinnöt ja lahjat keskittyvät jo valmiiksi suurituloisille. Kalevi Sorsa -säätiö. Viitattu 22.8.2023. Saatavissa https://sorsafoundation.fi/perinnot-ja-lahjat-keskittyvat-jo-valmiiksi-suurituloisille/

Nikula, S. 2023. Hallitus selvittää perintöverosta luopumista. STT. Etelä-Saimaa näköislehti. 9.8.2023.

Perintö- ja lahjaverolaki 1940/378. Finlex. Viitattu 22.8.2023. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1940/19400378?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=perint%C3%B6-%20ja%20lahjaverolaki

PIRO4D. 2016. Valoisa tila, arkkitehtuuri, asua. Pixabay. Viitattu 22.8.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/valoisa-tila-arkkitehtuuri-asua-1560788/