TikTok – vakavasti otettava markkinointipaikka?

Aikuisten välisissä keskusteluissa TikTokin mainitseminen saa yleensä aikaan hymähtelyä ja jopa pään pyörittelyä. Kiinalaisen Bytedancen omistama sosiaalisen median kanava mielletään pitkälti teini-ikäisten videokommunikointikanavaksi ja se tunnetaan lähinnä käyttäjien itse kuvaamista tanssi- ja lip sync -videoista sekä näiden selailusta. Mielikuva on sinänsä osittain oikea, mutta ei suinkaan koko totuus.

Kuva 1. TikTok on kasvanut yhdeksi sosiaalisen median isoista tekijöistä (Amrothman, 2020)

TikTok on vasta muutaman vuoden vanha; se on julkaistu alun perin nimellä Musical.ly vuonna 2016 ja avattu Kiinan ulkopuolelle 2017, ja erityisesti viime vuodet ovat olleet sen kasvun kulta-aikaa (Alkula 2020). Uutistoimisto Bloomberg julkaisi syyskuussa 2020 artikkelissaan, että TikTokilla on maailmanlaajuisesti 690 miljoonaa käyttäjää ja Euroopassa 100 miljoonaa kuukausittain aktiivista käyttäjää (Stokel-Walker 2020).

Toki on ymmärrettävä, että somekanavien käyttäjämäärät ilmoitetaan aina pienellä viiveellä ja niitä voidaan yleensä arvioida vain somepalvelun itsensä antamista tiedotteista tai sovellusten latausmääristä. Eksakteina ja täysin luotettavina näitä lukuja ei siis voida koskaan varmuudella pitää. Lukujen lievästä epävarmuudesta huolimatta TikTokia voidaan jo pitää yhtenä sosiaalisen median suurista tekijöistä.

Pohjaa vuorovaikutukseen käyttäjien välillä

TikTok voi toimia, ja jo toimiikin, myös erittäin lupaavana markkinointikanavana. Vahva vuorovaikutus katsojien ja sisällöntuottajien kanssa mahdollistaa muun muassa vaikuttajamarkkinoinnin tehokkaan hyödyntämisen. Lisäksi alhainen julkaisukynnys mahdollistaa kustannustehokasta brändinrakennusta ja bränditietoisuuden lisäämistä.

Myös TikTokin omat maksetun mainonnan keinot mahdollistavat kohdennetun markkinoinnin halutuille ryhmille. TikTok-markkinointia hyödyntävätkin mm. elokuvastudio Universal Pictures ja vaatemerkki Guess (TikTok 2021).

Kuten jo mainittua, merkittävä osa TikTokin käyttäjistä on nuoria, mutta enenevässä määrin myös varttuneemmat käyttäjät löytävät kanavan. Tarkkaa faktaa ikäjakaumasta ei voida todeta, sillä käyttäjät saavat itse ilmoittaa oman ikänsä palveluun, eikä ilmoitettua ikää tarkisteta. Käyttäjien omien ilmoitusten mukaan kuitenkin jopa 2/3 käyttäjistä muun muassa  Iso-Britanniassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa ja Saksassa on yli 18-vuotiaita. (Stokel-Walker 2020.)

Myös LAB-ammattikorkeakoulussa TikTokin mahdollisuudet on havaittu, ja TikTok-markkinoinnin opetus aloitettiinkin jo alkuvuonna 2020. Tämän nopean reagoinnin mahdollisti pitkälti tiimioppimiseen ja tiimiyrittäjyyteen pohjautuva markkinoinnin opetus Lappeenrannan kampuksella. Vaikka moniin sosiaalisen median markkinointitoimenpiteisiin toimii tuttu ”segmentoi-kohdenna-viesti-analysoi” -malli, on kunkin eri kanavan ja alustan erityispiirteet sekä käyttäjäpopulaatio hyvä tuntea mahdollisimman hyvin.

Suosittelen vahvasti niin markkinoinnin yrityskentällä toimivia kuin markkinoinnin opetuksessa mukana olevia tutustumaan TikTok-alustaan sekä sen mahdollisiin keinoihin ja hyötyihin nykyaikaisessa markkinoinnissa.

Kirjoittaja

Sampo Kokkonen toimii markkinoinnin lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Alkula, M. 2020. Isoja viraali-ilmiöitä, hassuttelua ja haasteita – tämä markkinoijan kannattaa tietää Tiktokista. Kauppalehti. [Viitattu 7.4.2021]. Saatavissa: https://www.kauppalehti.fi/uutiset/isoja-viraali-ilmioita-hassuttelua-ja-haasteita-tama-markkinoijan-kannattaa-tietaa-tiktokista/92d43e53-965f-464d-9b4d-169e9a4a0715?

Stokel-Walker, C. 2020. TikTok Sweeps Britain But Norwegians Watch More Videos. Bloomberg. [Viitattu 6.4.2021]. Saatavissa: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-30/tiktok-users-in-uk-germany-france-italy-norway-ages-screentime-open-rates

TikTok. 2021. Don’t Make Ads. Make TikToks. TikTok For Business. [Viitattu 7.4.2021]. Saatavissa: https://www.TikTok.com/business/en

Kuva

Kuva 1. Amrothman. 2020. Pixabay. [Viitattu 7.4.2021] Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/tiktok-app-smartphone-sovellus-5586033/ [Viitattu 7.4.2021]