Open House Tour kokoaa yhteen Skinnarilan kampuksen opiskelijat ja palveluntarjoajat

Lappeenrannan kampuksella järjestettävän Open House Tour -tapahtuman tavoitteena on tuoda yhteen Lappeenrannan kampuksen palveluntarjoajat sekä yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat. Tänä syksynä toista kertaa pidetyn tapahtuman järjestelyistä vastasivat LUTES eli LUT Entrepreneurship Society sekä LAB-ammattikorkeakoulun alaisuudessa toimiva organisaatio Business Mill.

Tapahtuma kokosi noin 150 opiskelijaa sekä kymmenen palveluntarjoajaa eri osa-alueilta. Palveluntarjoajista omaa toimintaansa esittelivät LUTES, JHC, LUT Invest, Business Mill, Xplorer & EIT, Saitemia, Etelä-Karjalan Osuuspankki, GastroBar Saimaa sekä TEK-Lounge.

Kuva 1. Syksyn Open House Tour -tapahtuma kokosi parisataa osallistujaa korkeakouluista ja yrityksistä. Tapahtumassa voi kiertää rastilta rastille. (Kuva: Eetu Karppinen)

Idea tapahtuman taustalla

Lappeenrannan LAB-kampuksella on yleisesti havahduttu siihen, ettei tieto kampuksella olevista mahdollisuuksista tavoita molempia osapuolia. Tarjolla on mitä erilaisimpia järjestöjä, yrityksiä sekä palveluja opiskelijoidemme avuksi, mutta valitettavan usein tieto näistä ei tavoita kohdeyleisöä eli opiskelijoita.

Tältä pohjalta kehitettiin Open House Tour -tapahtuma, jolla halutaan tuoda yhteen yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat sekä Lappeenrannan kampuksen tarjoamat organisaatiot ja näin tuoda nämä tahot opiskelijoille tutuksi. Open House Tourissa organisaatiot pitävät ympäri kampusta erilaisia rasteja, missä he esittelevät toimintaansa haluamallaan tavalla. Opiskelijat kiertävät näitä rasteja appro-tapahtuman tyylisesti keräten leimoja passiin ja saaden tapahtuman lopuksi haalarimerkin.

Molemminpuolinen hyöty

Open House Tourista on haluttu tehdä hyödyllinen niin opiskelijoiden kuin osallistuvien palveluntarjoajienkin näkökulmasta. Opiskelijat saavat uutta tietoa ja yritykset mahdollisesti uusia asiakkaita. 

Kuva 2. Jamie Hyneman -keskus kiinnosti kävijöitä. (Kuva: Eetu Karppinen)

LUT-yliopisto sekä LAB-ammattikorkeakoulu kannustavat opiskelijoitaan yrittäjämäiseen asenteeseen rohkaisemalla haastamaan itseään sekä lähtemällä rohkeasti kokeilemaan ja kehittämään omia ideoitaan käytäntöön. Skinnarilan kampuksen laajasta palveluntarjonnasta huolimatta ongelmaksi voi helposti muodostua tietämättömyys tarjolla olevista palveluista, joita opiskelijat voivat hyödyntää.

Palveluntarjoajien näkökulmasta Open House Tour on oiva tilaisuus tuoda tietoisuuteen eri organisaatioiden omaa toimintaa sekä tarjolla olevia palveluja opiskelijoiden avuksi. Organisaatiot saavat kysyntää palveluilleen ja uusia näkökulmia suoraan opiskelijoilta.

Open House Tourin tulevaisuus

Open House Tourin aikana kerätyn palautteen perusteella tapahtumaa pidetään hyödyllisenä ja informatiivisena. Tapahtuma aiotaan järjestää myös tulevaisuudessa sekä mahdollisuuksien mukaan kehittää edelleen osallistujien toiveiden mukaisesti esimerkiksi lisäämällä eri organisaatioiden pisteitä sekä tuomalla eri palveluja enemmän opiskelijoiden tietoisuuteen. Yhtenä toiveena heräsi, että tapahtumalle saataisiin enemmän näkyvyyttä, jotta osallistujamäärä yhä kasvaisi ja Open House Tourin hyödyt olisivat vielä suuremmat.

Kirjoittaja 

Milja Ruohola on Business Millin projektityöntekijä syksyllä 2022 hankkeessa Osaa, ratkaise, kaupallista, menesty (LAB 2022) sekä toisen vuoden tuotantokauden opiskelija LUT-yliopistossa.

Lähteet

LAB. 2022. Osaa, ratkaise, kaupallista, menesty. Hanke. Viitattu 29.11.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/osaa-ratkaise-kaupallista-ja-menesty