Osaamisen otetta, pitoa ja vetoa Erätauko-keskustelulla

OTE-hankkeessa (LAB 2021) opiskelijat ja ammattikorkeakoulun henkilöstö ovat yhdessä kehittäneet opiskelijoiden työllistymistä edistäviä toimintatapoja viiden ammattikorkeakoulun ja opiskelijakunnan kanssa.

LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampuksella järjestettiin joulukuun alussa Osaamisen otetta, pitoa ja vetoa -tilaisuus, jossa tarkasteltiin sosiaalialan osaamista sekä pito-ja vetovoimatekijöitä sosiaali -ja terveysalalla. Tilaisuudessa mukana oli ryhmä sosionomiopiskelijoita, neljä työelämänedustajaa ja OTE-hankkeen kolme työntekijää.   

Keskiössä kohtaaminen ja vuorovaikutus

Tilaisuuden alussa paneelissa kuultiin työelämän edustajien näkemyksiä sosiaalialan osaamisesta sekä ajankohtaisista pito- ja vetovoimatekijöistä sosiaali- ja terveysalalla. Osaamisen keskiössä nähtiin kohtaaminen ja vuorovaikutus, joihin sisältyy olennaisesti kyky eettiseen tarkasteluun ja pohdintaan. Myös ongelmaratkaisutaitoja tuotiin esille. Osaaminen 2035 -selvityksessä nämä seikat tulevat keskeisesti esille geneerisiä osaamisalueita tarkasteltaessa (Opetushallitus 2019, 27-29).

Panelistit toivat esille myös opintojen ulkopuolelta saadun osaamisen merkityksen sosiaalialan työssä. Harrastuksessa tai yhdistystoiminnassa tms. toiminnassa hankittu osaaminen voi olla merkittävä tekijä työnhaussa.

[Alt-teksti: Kahdeksan henkilöä istuu puolikaaressa suuren luokkahuoneen oloisen tilan etuosassa, seitsemän kuuntelee maski kasvoillaan, kun yksi osallistujista puhuu ja elehtii.]
Kuva 1. Erätauko-keskustelussa mukana opiskelijoita, työelämän edustajia ja OTE-hankkeen työntekijöitä. (Kuva: Riku Rantaharju)

Tasa-arvoisen keskustelun mahdollistaminen

Osaamisen otetta, pitoa ja vetoa -tilaisuus järjestettiin Erätauko-viikolla (viikko 48). Tämän yhteensattuman myötä tilaisuudessa toteutettu keskustelu pääsi osaksi teemaviikon keskustelutapahtumia. Erätauko on keskustelumenetelmä, jolla mahdollistetaan rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua erilaisissa yhteisöissä ja organisaatioissa (Erätauko-säätiö 2021).

Yhteisen keskustelun teemana oli sosiaalialan osaaminen sekä pito- ja vetovoimatekijät. Osallistujat jaettiin kahteen keskusteluryhmään. Molemmissa ryhmissä oli mukana opiskelijoita ja työelämän edustajia, ja hankkeen työntekijät toimivat fasilitaattoreina. 

Keskusteluissa mahdollistettiin tasa-arvoinen keskusteluilmapiiri Erätauko-menetelmän mukaisilla ohjeilla. Pohdittiin muun muassa omia vahvuuksia ja osaamista, työyhteisöjen ilmapiirin vaikutuksia pito -ja vetovoimatekijöihin sekä työllistymisen mahdollisuuksia erilaisilla sosiaalialan toimintaympäristöissä.

Tilaisuuden lopussa palautekeskustelussa nähtiin hyvänä mahdollisuus dialogiseen tasa-arvoiseen keskusteluun ja uudet oivallukset osaamisen tarkastelusta ja työllistymismahdollisuuksista.

Kirjoittaja

Taina Heininen-Reimi toimii lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalla sekä OTE-hankkeen projektipäällikkönä.

Lähteet

Erätauko-säätiö. 2021. Mikä Erätauko? [Viitattu 16.12.2021]. Saatavissa: https://www.eratauko.fi/mika-eratauko/

Opetushallitus. 2019. Osaaminen 2035. Osaamisen ennakointifoorumin ensimmäisiä ennakointituloksia. Raportit ja selvitykset 2019: 3.[Viitattu 15.12.2021]. Saatavissa:  https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaaminen_2035.pdf

Linkit

LAB. 2021. OTE – Opiskelijat työllistymistä edistävien toimintatapojen kehittäjiksi ammattikorkeakoulujen henkilöstön rinnalle. Hanke. [Viitattu 15.12.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/ote-opiskelijat-tyollistymista-edistavien-toimintatapojen-kehittajiksi