Taklataan korona yhdessä – omavalvonnan riskienhallinta

Sosiaalihuollon omavalvonta on lakisääteinen keino huolehtia tarjottavien palveluiden laadusta ja riittävyydestä. Palveluiden tuottajien on toteutettava omavalvontaa säännöllisesti suunnittelun, toteutuksen ja mahdollisten korjaavien toimenpiteiden osalta. (Aluehallintavirasto.) Omavalvonta suunnitelma nähdään erityisesti palveluiden johtamisen, laadun ja kehittämisen työkaluina (Tehy 2021). Sosiaalihuollon omavalvonnan kehittäminen edellyttää palautteen keräämistä mm. henkilökunnalta ja asiakkailta (Aluehallintavirasto). Näin ollen on erittäin tärkeää, että organisaatiokulttuuri kannustaa henkilöstöä puuttumaan ajoissa havaittuihin epäkohtiin (Tehy 2021). Yksi omavalvonnan kantavista ajatuksista on riskien kartoittaminen ja hallinta asiakasturvallisuuden osalta. (Aluehallintavirasto.)

Korona haastoi omavalvonnan

Koronan vaikutus omavalvontaan on ollut erittäin suuri. Kun korona rantautui Suomeen, omavalvonnan toimivuus kyseenalaistui. Lähtökohtaisesti hoivayksiköt valvovat itseään, mutta tarkastuskäyntejä ei kaikissa kunnissa ole systemaattisesti suoritettu tai niiden dokumentointi ja toimintatavat ovat olleet puutteellisia. Mitä tiukemmalle hoivakotien taloudelliset edellytykset vedetään, sitä vaikeampaa systemaattista suunnittelua ja jalkauttamista omavalvonnan osalta on tehdä. (Mäntymaa 2020.)

Sairaanhoitaja seisomassa maski kasvoilla sairaalan käytävällä.
Kuva 1. Koronavirusarkea (mohamed_hassan 2020)

Valviran selvityksen mukaan yksi neljäsosa julkisen ja yksityisen sektorin hoivakodeista ei ole päivittänyt omavalvontasuunnitelmaansa koronapandemian aikana (Hankonen 2021). Yksittäiset koronaohjeistukset eivät takaa asiakasturvallisuutta, mikäli omavalvonnan varautumistoimenpiteistä ei pidetä huolta (Valvira 2020). Käytännössä omavalvonnan ongelmakohdat tiedetään. Asiantuntijoiden mukaan monia hoivapalveluihin liittyviä ongelmia pystyttäisiin ratkaisemaan, mikäli omavalvonta saataisiin toimimaan nykyistä mallia paremmin. (Mäntymaa 2020.)

Turvaa ja terveyttä sote-yrityksille

LAB-ammattikorkeakoulu on kehittänyt, yhteistyössä alueen sote-yritysten kanssa, kaksivuotisen ESR-rahoitteisen Turvaa ja terveyttä sote-yrityksille -hankkeen. Hankkeen tavoitteena on auttaa sote-organisaatiota kehittämään riskienhallintaa ja omavalvontaa sekä ennakoimaan ja valmistautumaan tulevaisuuden terveysuhkiin. Hankkeen tavoitteena on kehittää sote-yritysten koko henkilöstön riskienhallinta- ja ennakointiosaamista sekä kehittää toimintamalleja entistä toimivammiksi nykyisessä pandemiatilanteessa sekä sen jälkeen. (LAB-ammattikorkeakoulu 2021.)

Omavalvontasuunnittelu ja toimintamallien jalkautus

Hankkeen yhtenä tuloksena syntyi podcast, jossa asiantuntijat keskustelevat omavalvonnan toimivuudesta riskienhallinnan näkökulmasta. Podcast kokonaisuudessaan Youtubessa. Asiantuntijoita haastettiin ja heiltä pyydettiin näkemyksiä omavalvonnan ennakoinnin, suunnittelun sekä toteutuksen osalta. Keskustelussa nousi voimakkaasti esiin se, että riskejä täytyy arvioida entistä laajemmin. Varsinkin poikkeustilanneriskit ovat ennen koronaa jääneet lähes kokonaan tunnistamatta. Riskiarvioinnissa on panostettu enemmän normaaleihin riskeihin mm. sähkökatkoksiin ja tietoturvaan. Organisaatiot joutuivat kylmiltään ja valmistumatta koronatilanteeseen, mikä on selkeästi ollut raskasta. (LAB Finland 2021.)

Omavalvontasuunnitelman jalkauttamiselle asiantuntijat korostavat henkilöstön osallistamista ja sitouttamista. Riskejä tulee tunnistaa jatkuvasti ja suunnitelmaa tulee tarkentaa. Läheltä piti -tilanteet tulee dokumentoida ja käydä läpi vähintään kuukausittain. Dokumentoinnin ja kehittämisen tulee tapahtua toiminnan kehittämisen näkökulmalta – eikä henkilöityä jonkun virheeksi. Suunnittelun ja toteuttamisen kehittämiseksi asiantuntijat painottavat yhdessä tekemistä sekä mahdollisuutta hyödyntää suunnitelmaa jo heti työnsä aloittavan henkilöstön perehdytysvaiheessa.

Kirjoittaja

Taina Orpana toimii LAB-ammattikorkeakoulussa liiketalouden lehtorina sekä TKI-asiantuntijana Turvaa ja terveyttä sote-yrityksille -hankkeessa vastaten podcastin suunnittelusta, käsikirjoituksesta ja toteutuksesta.

Lähteet

Aluehallintavirasto. Sosiaalihuollon omavalvonta. [Viitattu 24.11.2021]. Saatavilla: https://avi.fi/asioi/viranomainen/omavalvonta/sosiaalihuollon-omavalvonta

Hankonen, R. 2021. Valvira selvitti: Hoivakotien rajoitukset ovat loukanneet vanhusten itsemääräämisoikeutta. Tehy lehti. [Viitattu 24.11.2021]. Saatavilla: https://www.tehylehti.fi/fi/uutiset/valvira-selvitti-hoivakotien-rajoitukset-ovat-loukanneet-vanhusten-itsemaaraamisoikeutta

LAB-ammattikorkeakoulu. 2021. Turvaa ja terveyttä sote-yrityksille. [Viitattu 24.11.2021]. Saatavilla: https://www.lab.fi/fi/projekti/turvaa-ja-terveytta-sote-yrityksille

LABFinland. 2021. Turvaa ja terveyttä sote-yrityksille ”Taklataan korona yhdessä” – Podcast. [viitattu 14.12.2021]. Saatavilla: https://youtu.be/6Jy70n05qtk

Mäntymaa, J. 2020. MOT selvitti: Kunnat valvovat omia hoivakotejaan lepsusti – työntekijöiden mukaan korona aiheutti kaaoksen Helsingissä, kaupungin mukaan virheitä ei tehty. YLE. [Viitattu 24.11.2021]. Saatavilla: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/08/10/mot-selvitti-kunnat-valvovat-omia-hoivakotejaan-lepsusti-tyontekijoiden-mukaan

Tehy. 2021. Omavalvonta. [Viitattu 24.11.2021]. Saatavilla: https://www.tehy.fi/fi/apua/tyosuojelu/omavalvonta

Valvira. 2020. Hoivakotien omavalvonta keskeistä myös koronaepidemian aikana, aluehallintovirastot ja Valvira selvittävät mahdolliset laiminlyönnit. [Viitattu 24.11.2021]. Saatavilla: https://www.valvira.fi/-/hoivakotien-omavalvonta-keskeista-myos-koronaepidemian-aikana-aluehallintovirastot-ja-valvira-selvittavat-mahdolliset-laiminlyonnit

Kuvat

Kuva 1. mohamed_hassan. 2020. Coronavirus. Pixabay. [Viitattu 24.11.2021]. Saatavilla: https://pixabay.com/fi/photos/virus-suojaa-coronavirus-nainen-4931227/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *