Oudon ajan uudet ideat tarvitsevat tukea kasvuun

Vallitseva outo aika eli pandemiatilanne maailmalla ja Suomessa on ajanut palveluyrittäjät ahtaalle. Yksityiset sote-palveluiden tuottajat ja yritykset ovat osaltaan ottaneet vastaan iskun, kun asiakkaan kanssa läheisessä kontaktissa suoritetut palvelutapahtumat ja asiakastyö ovat vähentyneet.

Moni sote-palveluyritys on joutunut ottamaan nopeutetun digiloikan ja arvioimaan palvelujaan uudelleen. Vaikka olosuhteet ovat yrittäjille nyt raskaat, tilanne on synnyttänyt myös uusia ideoita ja innovaatioiden alkuja ja haasteissa voi piillä myös mahdollisuuksia (Työ-ja elinkeinoministeriö 2020). Uudet tavat tehdä työtä, digitaaliset ratkaisut, älykkäämpien työkalujen tarve sekä asiakkaiden muuttunut asenne esimerkiksi etäyhteyden kautta toteutettuun palveluun ovat luoneet tuotekehityksen silmuja, joiden kasvattamisessa valmiimmiksi tuoteaihioiksi ja sitä kautta uusiksi palveluiksi ja tuotteiksi yritykset tarvitsevat apua ja tukea.

Kuva, joka sisältää kohteen henkilö, sisä, istuminen, pieni

Kuvaus luotu automaattisesti
Kuva 1. Tuotekehityksen ja testauksen tuki luo mahdollisuuksia kasvattaa ideat valmiiksi tuotteiksi ja palveluiksi (Kuva: Shutterstock)

Yritysten ideat kasvamaan, ei hautautumaan

On tärkeää, että yrittäjien tulevaisuutta myllertävässä vaiheessa syntyvät ideat eivät hautaudu tukihakemusvuorien ja liiketoiminnan sopeutustoimenpiteiden aiheuttaman kuorman alle. Uudet tuotteet tai tavat toimia voivat auttaa yrityksen ulos tämän hetken ahdingosta, mutta jatkossa, kriisin akuutin vaiheen väistyessä, siivittää kasvua ja yrityksen menestystä. Pienistä oivalluksista voi parhaillaan kehittyä jopa uusia viennin vetureita suurien ja nousevien terveysteknologiayritysten rinnalle (Sandell 2020).

Monessa pienessä sote-alan palveluyrityksessä resurssit uusien ideoiden jatkokehittelyyn sekä kokemus ja taidot esimerkiksi digitaalisten ratkaisujen kehittämistyöstä voivat olla rajallisia.

Nämä yritykset tarvitsevat nyt nopeasti käynnistyneen kehitystyönsä tueksi helposti saavutettavia, ketterästi käynnistyviä matalan kynnyksen testaus- ja tuotekehityspalveluita. Tuotekehityksen alkuvaiheen kysymyksiin ja pohdintoihin vastaava oikea-aikainen ja oikein kohdennettu tuki auttaa yritystä ponnistamaan ideatasolta seuraavaan vaiheeseen, jolloin todennäköisyys uuden tuote- tai palveluinnovaation syntymiselle kasvaa. Tarvetta sote-alan yrityskentällä voi tulla esimerkiksi idean kehittämisessä prototyypiksi sekä tuote- tai palveluaihion testaamisessa aitoja käyttöympäristöjä tai tilanteita simuloivissa tiloissa ja toiminnoissa.

Tähän tarpeeseen vastaa myös ELSA-hanke, jonka tavoitteena on kehittää Eksoten, LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteistyönä Etelä-Karjalaan innovaatioympäristöä sekä testbed-toimintaa, joka mahdollistaa esimerkiksi uusien tuotteiden ja palveluiden kokeiluja aidossa tai niitä simuloivissa asiakasympäristössä. Kokeilut painottuvat kotiin vietäviin ja kotona asumista tukeviin palveluihin. EAKR-rahoitteisen hankkeen toiminta-aika on 1.6.2018–31.12.2020.

Kirjoittaja

TKI-asiantuntija Kaisa Seppänen on ELSA-hankkeen asiantuntija, jonka mielenkiinnon kohteena ovat asiakaspanoksen hyödynnettävyyden kehittäminen sote-palveluissa sekä älykkäät palveluratkaisut.

Lähteet

Sandell, M. 2020. Terveysteknologian vienti kasvaa edelleen isojen yhtiöiden varassa – epidemia nostanut esiin lupaavia kasvuyrityksiä. Yle Uutiset 5.5.2020 klo 11.25. [Viitattu 6.5.2020]. Saatavissa: https://yle.fi/uutiset/3-11315695

Työ-ja elinkeinoministeriö 2020. Toimialaraportti: Sote-palveluiden liikevaihto kasvaa mutta muutokset haastavat yrityksiä. [Viitattu 6.5.2020]. Saatavissa: https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/toimialaraportti-sote-palveluiden-liikevaihto-kasvaa-mutta-muutokset-haastavat-yrityksia

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *