Parhaat työelämäjaksot toteutetaan yhteistyöllä

LAB-ammattikorkeakoulun matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutuksessa opiskellaan restonomiksi ainutlaatuisella ja toiminnallisella tavalla. Opiskelussa korostuu tiivis työelämäyhteistyö sekä vahva painotus digitalisaatioon ja bisnesosaamiseen. Koulutuksen profiilissa yhdistyvät vapaa-aika ja matkailu (leisure industry), majoitus- ja ravintolaliiketoiminta (hospitality industry) sekä teknologinen kehitys ja liiketoimintaosaaminen.

Restonomikoulutus vahvistaa alueen majoitus-, ravintola-, matkailu-, tapahtuma-alan ja vapaa-ajan liiketoiminnan osaamista ja auttaa näiden alojen yrityksiä kehittämään toimintaansa entisestään. Opinnoissa opiskelijat tutustuvat monipuolisesti alan työtehtäviin ja oppivat ammatillisia tietoja ja taitoja tekemällä. Opiskelijat vahvistavat vieraanvaraisuusosaamista, digitaalista osaamista ja kielitaitoa yrityksissä, käytännönläheisesti.

Ensimmäisenä lukuvuonna opiskelijat pääsevät mukaan alueen yritysten työyhteisöihin. Näin opiskelijat pääsevät jo opintojensa alusta lähtien tiiviisti mukaan työelämään, mikä parantaa konkreettisesti työelämätuntemusta ja verkostoitumistaitoja. Samalla malli tarjoaa yrityksille tehokkaan rekrytointikanavan.

Kuva 1. Yhteistyöllä työelämäjaksot onnistuvat poikkeusaikanakin (Pexels.com 2019)

Hyvää palautetta aktiivisista opiskelijoista

Restonomiopiskelijoiden työelämäjakso keväällä 2021 toteutettiin laajalla yhteistyöllä, jossa olivat mukana kaksi TKI-projektia, opintojakson opettajat, opiskelijat ja kohdeyritykset. Opintojaksolla työskentelyn aikana tavoitteena oli tutustua yrityksen palvelukokonaisuuteen ja toiminnan kulisseihin, oppia vieraanvaraisuusalan keskeisiä taitoja työskentelemällä tuotannollisissa tehtävissä sekä tuottaa yrityksen tarpeisiin sopiva kehittämistehtävä.

TwinInno-projektissa tuetaan pk-yritysten innovaatiotoimintaa sekä edistetään yritysten ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä (LAB 2020a). Työelämäjakson kohdeyritykset hankittiin TwinInnon työnä. Sopivien alan yritysten löytäminen lähitoteutuksena tapahtuvaan jaksoon onnistui koronapandemiasta huolimatta suunnitellusti.

Yritys-Hunter-projektin tavoitteena on luoda Lahteen alueellinen oppilaitosten yhteistyömalli, joka tukee opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden sijoittumista ja työllistymistä yrityksiin (LAB 2020b). Projektissa suunniteltiin ja toteutettiin räätälöity valmennus työelämäjakson opiskelijoille sekä ennen jaksoa että sen jälkeen. Valmennuksesta saatiin hyvää palautetta ja sen myötä opiskelijoilla on paremmat edellytykset nivoa yritysjakson kokemukset omaan urasuunnitelmaan ja opintoihin sekä kartuttaa verkostoja jo opintojen aikana.

Opiskelijat pääsivät yrityksissä pääsääntöisesti tutustumaan toimintaan monipuolisesti sekä tekemään uusia asioita. Palautteissa nousi esille itsensä johtamisen kehittyminen, uusien kykyjen löytyminen, ammatinvalinnan vahvistuminen ja omatoimisuuden tärkeys työtehtävissä. Yritysten palaute niin ikään oli positiivista, opiskelijat oli koettu innokkaina, aktiivisina ja oma-aloitteisina. Uudet avaukset ja tuoreet näkökulmat olivat tervetullut lisä liiketoiminnan kehittämiseen.

Kirjoittaja

Ninni Andelin toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana Yritys-Hunter- sekä TwinInno – Kahden maakunnan tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymällä TKI-investoinnit kasvuun -hankkeissa.

Linkit

LAB 2020a. LAB. 2020. TwinInno – Kahden maakunnan tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymällä TKI-investoinnit kasvuun. Hanke. https://lab.fi/fi/projekti/twininno

LAB 2020b. LAB. 2020. Yritys-Hunter. Hanke. https://lab.fi/fi/projekti/yritys-hunter

Kuvat

Kuva 1. Pexels.com. 2019. Photo Of People Having Fist Bump. Pexels. [Viitattu 31.5.2021]. Saatavissa: https://www.pexels.com/photo/photo-of-people-having-fist-bump-3184438/