Tekoälyä yrityksille, osa 2 – tekstien generointi

Tekoälystä tehokkuutta ja asiakkuuksia -valmennuksen toinen koulutuspäivä kokosi luokan täyteen generatiivisen tekoälyn hyödyntämisestä kiinnostuneita yritysten ja yhdistysten edustajia. Ensimmäinen valmennuspäivä maaliskuussa antoi osallistujille perustiedot tekoälyn mahdollisuuksista ja kannusti ensimmäisiin kokeiluihin (Andelin 2024). Nyt rakennettiin tuolle perustalle syventäen osallistujien ymmärrystä ja taitoja. Päivä alkoi ChatGPT:n ja promptauksen perusteiden käsittelyllä. Ryhmä opetteli muotoilemaan kehotteita niin, että tekoälyltä saa mahdollisimman tarkkaa ja hyödyllistä tietoa.

[Alt-teksti: suuri luokkatila, jossa on paljon väkeä työskentelemässä kannettavilla tietokoneilla, edessä henkilö pitää esitystä näyttötaulun luona.]
Kuva 1. Tekstiä tekoälyllä -valmennuspäivänä tehtiin paljon käytännön harjoituksia. (Kuva: Ninni Andelin)

Valmennuspäivässä syvennyttiin myös Copilotin ja OpenAI:n tarjoamiin AI-pohjaisiin malleihin, jotka avaavat uusia näkymiä yritystoiminnan tehostamiseen. Osallistujia kiinnosti erityisesti, kuinka nämä mallit voivat auttaa automatisoimaan rutiinitehtäviä, parantamaan suunnittelua ja päätöksentekoprosesseja sekä innovoimaan uusia tuotteita tai palveluja.

Runsaiden käytännön esimerkkien ja testailun kautta osallistujat pääsivät soveltamaan oppimaansa, mikä valaisi tekoälyn soveltamisen laajaa kirjoa erilaisissa liiketoimintaympäristöissä. Ryhmätöissä ja keskusteluissa syntyi paljon uusia ideoita ja näkökulmia, jotka rikastuttivat oppimiskokemusta.

Käytäntöön vieminen: ideoista innovointiin

Valmennuksen iltapäivänä keskityttiin siihen, miten opittuja taitoja voidaan siirtää käytännön toimintaan yrityksissä. Osallistujat jakoivat ajatuksiaan siitä, miten he aikoivat hyödyntää tekoälyä omien liiketoiminta-alueidensa kehittämisessä. Keskustelussa nousi esiin erityisesti se, että tekoälyn soveltaminen vaatii rohkeutta kokeilla uutta ja valmiutta oppia jatkuvasti.

Myös valmennuspäivien välissä osallistujat voivat tutustua oppimisympäristön materiaaleihin ja valmennuspäivänä jaetun tekoälykäsikirjan tietoihin syventääkseen osaamistaan generatiivisen tekoälyn hyödyntämisessä. Valmentajat korostivat, kuinka tärkeää on pysyä ajan tasalla tekoälyn kehityksessä ja jatkuvasti hakea uusia tapoja hyödyntää teknologiaa liiketoiminnassa.

[Alt-teksti: julkaisun kansikuva, jossa on tekstit tekoälystä tehokkuutta ja asiakkuuksia, tekoälykäsikirja.]
Kuva 2. Valmennuksessa jaettiin hankkeessa tuotettu Tekoälykäsikirja. (Kuva: Lotta Toivonen)

Tekoälyn toinen valmennuspäivä tarjosi osallistujille paitsi syvällistä tietoa ja käytännön taitoja myös innoitti viemään oppeja eteenpäin omassa työssä. Kolmannella valmennuskerralla keskitytään tarkemmin visuaaliseen luovuuteen sekä kuvien ja videoiden luomiseen tekoälyn avulla. 

Valmennus on osa Tekoälystä tehokkuutta ja asiakkuuksia -hanketta, jonka tavoitteena on kehittää päijäthämäläisten yritysten osaamista generatiivisen tekoälyn hyödyntämisessä. Hanketta toteuttavat LAB-ammattikorkeakoulu sekä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, ja sitä osarahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto/Päijät-Hämeen liitto (LAB 2024).  

Kirjoittaja

Ninni Andelin toimii LAB-ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä ja TKI-asiantuntijana Tekoälystä tehokkuutta ja asiakkuuksia -hankkeessa.

Lähteet

Andelin, N. 2024. Tekoälyä yrityksille, osa 1. LAB Focus. Viitattu 4.4.2024. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/tekoalya-yrityksille-osa-1/

LAB. 2024. Tekoälystä tehokkuutta ja asiakkuuksia. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 4.4.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/tekoalysta-tehokkuutta-ja-asiakkuuksia