Pyöräily-ystävällisten kuljetuspalvelujen kysyntä kasvaa

Pyörämatkailu on vahvassa kasvussa oleva matkailun muoto, ja siihen liittyvä kysyntä on lisääntynyt viime vuosina näkyvästi myös Päijät-Hämeessä. Kotimainen pyörämatkailija on tavallisesti retkipyöräilijä, joka yhä useammin haluaa sisällyttää retkeensä ainakin yhden yöpymisen (Ellare 2023). Myös maastopyöräilijöiden keskuudessa kiinnostus pitkiin reitteihin ja retkeilytyyppiseen pyöräilyyn on lisääntynyt Covid-19-pandemian myötä. Päijät-Hämeestä tämän kohderyhmän tarpeisiin löytyy runsas maaseututeiden verkosto sekä kolme maastoon merkittyä pitkää retkeilyreittiä (LAB 2023a).

[Alt-teksti: kesäinen päivä ja auringonpaiste, taustalla vanha puinen kirkko ja sen edessä kiviaita, jolla istuskelee kaksi pyöräilijää, heidän pyöränsä nojaavat samaan aitaan.]
Kuva 1. Päijät-Hämeessä on erinomaiset puitteet pyöräretkeilyyn. (Kuva: Päivi Tommola)

Vaikka pyörällä liikkuminen on ekologista ja suhteellisen vaivatonta, on aika rajallista ja moni pyörämatkailija haluaisi silloin tällöin hyödyntää kuljetuspalveluja osana pyöräretkeään. Näiden palvelujen saavutettavuus asiakasnäkökulmasta on kuitenkin heikko. Huolimatta siitä, että pyörällä liikkuvien matkailijoiden kuljetuksiin varustautuneita ja palveluhalukkaita yrityksiä löytyy, on omatoimimatkaajan vaikea löytää tietoa näistä palveluista. Toisaalta monet kuljetusyritykset tuntevat heikosti pyörällä liikkuvien asiakkaiden tarpeet. Vaikka pyöränkuljetusteline ja pumppu eivät suuria kustannuksia yrittäjälle toisikaan, niitä löytyy todella harvan taksiyrittäjän varustevalikoimasta.

Pyörämatkailun valtakunnallisesta markkinoinnista ja kehittämisestä vastaava Pyörämatkailukeskus on luonut pyöräily-ystävällisten palvelujen löytämistä helpottamaan Tervetuloa pyöräilijä -tunnuksen. Se on äskettäin laajentunut kattamaan myös taksipalvelut, joista pyöräily-ystävällisten palvelujen tuottajiksi on maassamme ehtinyt tunnistautua kolme yritystä (Bikeland 2023). Päijät-Hämeessä näitä palveluja ei vielä ole yhtään, mutta LAB-ammattikorkeakoulun ja PHLU: n yhteisessä Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa (LAB 2023b) on tiedostettu seudun pyöräily-ystävällisten kuljetuspalvelujen kasvava tarve ja vaikea saatavuus.

[Alt-teksti: Näkymä laivalaiturilta, valkoinen laiva on ankkurissa ja laiturilla parveilee suuri joukko pyöräilijöitä kulkuvälineineen.]
Kuva 2. Bodenjärvellä pyöräily-ystävällisyys on kuljetusyrityksille arkipäivää ja lisää huomattavasti myös yritysten tuottoa. (Kuva: Päivi Tommola)

Pyörämatkailijan Päijät-Häme hankkeessa on käynnissä kuljetusyrityksille suunnattu kyselytutkimus, jonka tavoitteena on lisätä yritysten valmiuksia pyöräilevien asiakkaiden kuljetuksiin ja tehdä näkyväksi pyöräily-ystävällisiä kuljetuspalveluja tarjoavia Päijät-Hämeen yrityksiä. Jos pyöräily-ystävällisten palvelujen kehittämisestä kiinnostuneita kuljetusyrityksiä löytyy, tarkoitus on tehdä niiden palveluja näkyväksi toukokuussa järjestettävän Salpausselkä Bike Fest -tapahtuman yhteydessä (LAB 2023c). Yhteistyöhön on mahdollista päästä mukaan ottamalla yhteyttä tämän artikkelin kirjoittajaan.

Kirjoittaja

Päivi Tommola työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen projektipäällikkönä.

Lähteet

Bikeland. 2023. Tervetuloa pyöräilijä -tunnus. Viitattu 2.3.2023. Saatavissa https://www.bikeland.fi/tervetuloapyorailija

Ellare. 2023. Kotimaan pyörämatkailututkimus 2022. Viitattu 2.3.2023. Saatavissa https://www.ellare.fi/blogi/kotimaan-pyoramatkailututkimus-2022

LAB. 2023a. Päijät-Hämeen pyörämatkailuopas. Pyörämatkailijan Päijät-Häme. Hanke. Viitattu 2.3.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/sites/default/files/2022-10/Pyoramatkailuopas_2022_v2_digi.pdf

LAB. 2023b. Pyörämatkailijan Päijät-Häme. Hanke. Viitattu 2.3.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/pyoramatkailijan-paijat-hame

LAB. 2023c. Salpausselkä Bike Fest. Pyörämatkailijan Päijät-Häme. Hanke. Viitattu 2.3.2023. Saatavissa https://salpausselkabikefest.com/