Pyörämatkailusta elinvoimaa ja yhteistyötä Päijät-Hämeen maaseudulle

Matkailussa liikkuminen paikasta toiseen on lähes aina välttämätöntä, mutta matkan kotoa kohteeseen ei tarvitse olla pitkä. Pyörämatkailussa lähimatkailuun ja ekologiseen liikkumiseen yhdistyy myös fyysisen aktiivisuuden tuoma hyvinvointivaikutus. Pyöräilyn harrastajamäärät ovatkin viime vuosina kasvaneet selvästi, mikä on näkynyt sekä pyöräilyyn liittyvissä harrastetapahtumissa että pyörämatkailupalvelujen kysynnässä myös Päijät-Hämeessä.

Kasvavaa kysyntää kohtaamaan tarvitaan entistä vahvempaa palvelujen kehittämistä ja uutta, teemapohjaista yhteistyötä. Yksittäisten pyörämatkailun näkökulman huomioivien teematuotteiden ja -palvelujen lisäksi tarvitaan myös yhteistyöketjuja, jotka yhdistävät erityyppisiä palveluja tarjoavia toimijoita. Palvelujen kehittämisessä tulee huomioida pyöräilyn ajankohtaiset trendit, joista erityisesti sähköpyöräily muuttaa myös asiakastarpeita ja vaatii siten erityishuomioita myös palvelujen kehittämisessä.

Kehittämismalleja ja uusia toimijoita

Keski- ja Etelä-Euroopassa on jo pitkään ollut useita kausittain vahvasti pyörämatkailuun profiloituneita kohteita, joissa on luotu kokonaan omia palvelu- ja tuotekonsepteja pyörällä liikkuville matkailijoille. Vaikka olosuhteet ja palvelukulttuuri näissä kohteissa ovat erilaisia kuin meillä, näistä kohteista voi löytyä paljon kiinnostavia ideoita toteutettavaksi tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä myös meillä.

Kuva 1. Italian Val Gardenassa maastopyöräilijöitä ilahduttamaan on rakennettu ilmaisia Biker’s Service Point -palvelupisteitä (Kuva: Päivi Tommola)

Pyörämatkailun kotimaista toimijakenttää täydentämään saatiin vuonna 2020 uusi toimija, Pyörämatkailukeskus, jonka missiona on vastata pyörämatkailun valtakunnallisesta kehittämisestä ja markkinoinnista. Uuden toimijan myötä myös valtakunnallisten reittien kehittäminen sekä alueiden välinen koordinaatio on saanut uutta vauhtia.

Luonnon ja kulttuurin vetovoimaa

Päijät-Hämeen alueen vetovoiman pyörämatkailijan näkökulmasta takaa järvien, metsien ja peltomaisemien muodostama maasto, jossa hyväkuntoinen tieverkosto sekä kohtuullisen pienet korkeuserot takaavat suotuisat olosuhteet aloittelevallekin retkipyöräilijälle. Päijät-Hämeessä on hieno reittiverkosto myös maastopyöräilyn näkökulmasta, joskin sen näkyvyyden ja saavutettavuutta voisi kehittää nykyisestä vielä huomattavasti. Luonnonolosuhteiden luomaa vetovoimaa täydentävät kiinnostava kulttuuriperintö, tapahtumat sekä koko ajan kehittyvä pyöräilyreittien reittiverkosto. Meillä on myös kiinnostavia alueellisia vetovoimakohteita, kuten Salpausselkä Geopark, joiden vetovoiman tukemiseen on mahdollista saada uutta pontta teemapohjaisen matkailun kehittämisen kautta.

Kuva 2. Päijät-Hämeessä riittää kiinnostavaa nähtävää myös kulttuuriperinnöstä kiinnostuneille pyörämatkailijoille (Kuva: Päivi Tommola)

LAB-ammattikorkeakoululla ja Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:llä on vireillä yhteinen Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hanke, jonka on suunniteltu käynnistyvän syksyllä 2021.

Kirjoittaja

Päivi Tommola työskentelee TKI-asiantuntijana sekä Salpausselkä Geopark näkyväksi -hankkeen projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulussa. Hänen toimenkuvaansa kuuluu Hyvinvointia liikkumisesta ja elinympäristöistä -teeman hankkeiden hallinnointi ja hankevalmistelu.

Linkit

LAB. 2020. Salpausselkä Geopark näkyväksi -hanke. [Viitattu 19.05.2021.] Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/salpausselka-geopark-nakyvaksi-elinvoimaa-paijat-hameeseen

Visit Lahti. 2020. Salpausselkä Geopark. [Viitattu 19.05.2021.] Saatavissa: https://visitlahti.fi/etusivu/salpausselkageopark/