Tulevaisuuden tarkastelua SSYK:n koulutuspäivillä 

Siivittämö-hankkeen (LAB 2023) tiimi pääsi osallistumaan valtakunnallisille SSYK:n (Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliitto ry) koulutuspäiville Lahdessa 15.-16.11.2023. Siivittämö-tiimi koostuu LAB-ammattikorkeakoulun sosiaali -ja terveysalan opiskelijoista, kokemusasiantuntijoista ja hankkeen työntekijöistä. Koulutuspäivät sisälsivät ajankohtaista ja kiinnostavaa ohjelmaa muun muassa hyvinvointialueiden ja järjestöjen toiminnasta, hyvinvoinnin katvealueiden ilmiöistä ja tulevaisuuden visioista. 

Tulevaisuutta kohden sote-palveluissa 

Koulutuspäivien sisältö herätti kysymyksiä sosiaalialan nykytilasta ja tulevaisuudesta.  Viime vuodet ovat osoittaneet, kuinka tulevaisuussuunnitelmat voivat muuttua radikaalisti ja olla jotain aivan muuta kuin mihin oli varauduttu. Oli vaikeaa ennakoida koronaa tai Ukrainan sotaa. Tulevaisuuden suunnittelussa ymmärretään nyt, kuinka yllättäviä asioita voi tapahtua.  Ihmiset ovat havahtuneet mullistavien asioiden myötä elämän perusasioiden tärkeyteen. Ymmärrys ihmisen ja luonnon yhteydestä ja perustarpeiden tyydyttäminen ovat entistä merkityksellisempiä, jotta ihminen voi hyvin kokonaisvaltaisesti. 

Sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavien rakenteiden tarkastelussa keskiössä oli hyvinvointialueiden ja järjestöjen sekä yhdistysten toiminnan järjestäminen ensimmäisenä toimintavuonna. Hyte-kärjet: mielen hyvinvointi, osallisuus ja yhteisöllisyys, arjen turvallisuus sekä päihteettömyys ja terveelliset elämäntavat ovat yhteisiä strategisia painopisteitä kaikille toimijoille.   Osallisuuden ja hyvinvoinnin tulevaisuuden tarkastelu tuli kiinnostavasti esille Sitran Jenna Lähdemäki-Pekkalan esityksessä (kuva 1). Vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisessa Sitran lanseeraamat vuosittaiset megatrendit ja heikot signaalit ovat erinomaisia apuvälineitä. Tulevaisuuden ja muutoksen teema oli vahvasti läsnä myös sosiaalipolitiikan professorin Juho Saaren (2023) puheenvuorossa. 

[Alt-teksti: nainen pitämässä esitystä yleisölle, näyttötaululla on tekstit tulevaisuuksia on monia, voimme vaikuttaa niihin ja meillä on vastuu ajatella pidempää aikaväliä.]
Kuva 1. Sitran Jenna Lähdemäki-Pekkalan tulevaisuusnäkökulmaa. (Kuva: Taina Heininen-Reimi)

Paluu perusasioiden äärelle 

Koulutuspäivillä oli ilahduttavaa huomata, kuinka sosiaalialan ammattilaiset ovat alkaneet muokata palveluja ja ajatusmaailmaa palaamalla perusasioihin yksinkertaisemmin ja selkeämmin. Mutta vielä on paljon tehtävää. Sosiaalipolitiikan professori Juho Saari kertoi, kuinka muutosta parempaan voitaisiin saada poistamalla suuret sanat ja isot kaaviot. Tulisi keskittyä juurisyiden hoitoon, asioiden selkeyttämiseen ja positiivisten poikkeamien tunnistamiseen (Saari 2023).

 Myös Jukka-Pekka Laaksosen esittelemässä elämäntapaohjaushankkeessa Rauli ha(ll)ussa) on palattu perustarpeiden äärelle, kunnioittaen asiakkaan omaa tavoitetta ja pystyvyyttä. Rauli-hankkeessa keskitytään ravitsemuksen, unen ja liikunnan ohjaukseen yksilö- ja ryhmäohjauksena (Laaksonen 2023). Ammattilainen ei luo raameja sille, mikä on oikeanlainen tavoite, vaan pienet realistiset muutokset ja askeleet vievät asiakkaan asiaa eteenpäin paremmin kuin liian suurien muutosten tavoittelu (Laaksonen 2023).  

Ihmisen perustavanlaatuisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaaminen näkyi vahvasti koulutuspäivillä, ja siihen on tärkeää panostaa tässä hetkessä ja tulevaisuudessa.  

Kirjoittajat  

Sini Häkkinen on LAB-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija ja Siivittämö-tiimin jäsen. 

Taina Heininen-Reimi toimii LAB-ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan lehtorina ja Siivittämö-hankkeen projektipäällikkönä. 4

Lähteet

Laaksonen, J-P. 2023. RAULI – ha(ll)ussa – Elämäntapaohjauksen malli. Ravitsemus, uni, liikunta. Esitys. SSYK:n koulutuspäivät. 15.11.2023. Lahti.

LAB. 2023. Siivittämö. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 13.12.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/siivittamo

Saari, J. 2023. Hyvinvoinnin katvealueet. Etäluento. SSYK:n koulutuspäivät. 16.11.2023. Lahti.