Reissulta löydettiin 3 + 1 tärkeää asiaa

Tutkimusmatkalla, osa 2: Matkalla

Toukokuussa Tutkimusmatkalla käytiin päijäthämäläisessä leipomossa, josta tuomisiksi saatiin kolme tärkeää asiaa ulkomaalaistaustaista työvoimaa ajatellen. Lisäksi huomattiin, miten vaatimukset muuttuvat ajan kuluessa.

Muistattehan vielä blogisarjan ensimmäisen osan, jossa päijäthämäläisten yritysten kanssa suunniteltiin tutkimusmatkaa monimuotoiseen työyhteisöön (Kamaja 2023)? Tämä toinen osa kertoo konkreettisesta matkasta yhteen niistä: teolliseen leivontaan keskittyvä Villähteen leipä työllistää ulkomaalaistaustaisia henkilöitä yhä enemmän.  Syynä on työvoimapula, mutta myös halu auttaa erityisesti Ukrainasta turvaan tulleita (Ylä-Mononen 2023).

Selvitysten mukaan useat yritykset edelleen empivät ulkomaalaistaustaisen työvoiman palkkaamista (Hämeen Kauppakamari 2022). Näitä yrityksiä Ylä-Mononen (2023) rohkaisee lähtemään mukaan avoimella mielellä. Asiat sujuvat, kun muistetaan kolme tärkeää asiaa: rohkeus, resurssit ja motivaatio.

Ensimmäisenä yritykseltä vaaditaan rohkeutta kokeilla uutta. Sen jälkeen pitää varautua käytäntöihin: ulkomaalaistaustaisen työvoiman rekrytointiin ja perehdyttämiseen menee aikaa ja resursseja – mutta tämä palkitsee kyllä. Kolmas huomioitava seikka on motivaatio, joka ulkomaalaistaustaisilla on pääsääntöisesti erittäin hyvä. (Ylä-Mononen 2023.)

Näiden lisäksi Villähteen leivässä on huomattu vaatimusten muuttuvan ajan kuluessa. Aluksi mahdottomalta tuntunut ajatus kielitaidottoman ihmisen palkkaamisesta on osoittautunut aivan toimivaksi (Ylä-Mononen 2023).

Asiantuntijoilla erilainen kieli

Vierailulla pyrittiin myös selvittämään, missä määrin eri asiantuntijoiden arviot ja pienyritysten arki kohtaavat, kun kyse on maahan muuttaneiden työllistämisen haasteista. Tämä tehtiin Tutkimusmatka-bingon avulla: jokaisesta kolmesta teemasta oli haettu väitteitä, joista yrityksen edustaja nimesi heille relevantit.

[Alt-teksti: bingon otsikkona on teema 1 rekrytointi ja osia muun muassa kotimaisten osaajien saatavuus, kannustinloukut ja oikeiden rekrytointikanavien löytäminen.]
Kuva 1. Tutkimusmatka-bingon avulla haluttiin selvittää, missä määrin asiantuntijoiden arviot ja pienyrittäjien arki kohtaavat muun muassa rekrytoinnin suhteen. (Kuva: Oona Rouhiainen)

Väitteiden pohjana käytettiin sekä paikallisia että valtakunnallisia selvityksiä. Useat rekrytointiin liittyvät aiheet muodostettiin Hämeen Kauppakamarin (2022) jäsenistölleen tekemän kyselyn perusteella.  Perehdyttämistä sekä työyhteisön moninaisuutta ja johtamista koskevat seikat haettiin pitkälti valtakunnallisista selvityksistä (Lehmuskunnas 2020; Thibault ym. 2022).

Keskustelun aikana kävi selväksi, että asiantuntijoiden ja pk-yrittäjien käyttämä kieli saattaa olla hyvinkin erilaista. Esimerkiksi “kannustinloukut”, “kulttuuristen erojen tiedostaminen” tai “työyhteisöön kiinnittyminen” voidaan tulkita monella tapaa, ja monelle ilmiölle ei aina löydy lyhyttä ilmaisua.

Tutkimusmatkalla tuntemattomaan -hankkeen (LAB 2023) tavoitteena on välittää yrityksille keinoja ja välineitä ulkomaalaistaustaisen työvoiman rekrytoitiin ja perehdyttämiseen sekä monimuotoisen työyhteisön rakentamiseen.  Hanke kestää vuoden 2023, sitä rahoittaa Päijät-Hämeen liitto ja sen toteuttaa LAB-ammattikorkeakoulu.

Syksyllä matka jatkuu uusien tapaamisten sekä kehittämissuunnitelmien parissa. Näistä lisää blogisarjan kolmannessa osassa Välipysäkki, joka ilmestyy kesän kuluttua.

Kirjoittaja

Heli Kamaja, YTM, toimii viestinnän asiantuntijana hankkeessa Tutkimusmatkalla tuntemattomaan -monimuotoisuus yrityksen menestystekijänä (LAB 2023). Päätyönään hän opettaa viestintää LAB-ammattikorkeakoulun Kielikeskuksessa.

Lähteet

Hämeen Kauppakamari. 2022. Kysely jäsenyrityksille osaajapulasta ja työvoiman saatavuudesta 20. – 23.9.2022. Viitattu 25.5.2023. Saatavissa https://hamechamber.fi/shared/files/P%C3%A4ivi/20221004_Osaajakysely_H%C3%A4me_osa1.pdf

Kamaja. H. 2023. Yritykset tulivat tutkimusmatkalle – ja mitä sitten tapahtuikaan? LAB Focus. Viitattu 24.5.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/yritykset-tulivat-tutkimusmatkalle-ja-mita-sitten-tapahtuikaan/

LAB. 2023. Tutkimusmatkalla tuntemattomaan – monimuotoisuus yrityksen menestystekijänä. Hanke. Viitattu 25.5.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/tutkimusmatkalla-tuntemattomaan-monimuotoisuus-yrityksen-menestystekijana

Lehmuskunnas, P., Kärpänoja, J., Roth, S., Sandqvist, S. & Hietikko, M. 2020. Selvitys maahanmuuttajien rekrytoinnista. Taloustutkimus Oy. Viitattu 24.5.2023. Saatavissa https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/178315/Selvitys%20maahanmuuttajien%20rekrytoinnista.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Thibault, C., Susheela, D., Salmari, S., Narashima Bootpati, S. & Taimela, I. 2022. Monimuotoisuudesta menestystä – tietoa ja työkaluja työnantajalle. Työ- ja elinkeinoministeriö. Viitattu 24.5.2023. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-720-5.

Ylä-Mononen, H. 2023. Toimitusjohtaja, Villähteen leipä Oy. Keskustelu 30.5.2023.