Saimaa Geopark haluaa mukaan GEOfood-konseptiin

Ruokamatkailu on kansainvälisesti vetovoimainen matkailun muoto, joka yhdistyy luontevasti muun muassa luontomatkailuun, kulttuurimatkailuun ja tapahtumamatkailuun.  Suomessa ruokamatkailun mahdollisuudet ja strateginen painoarvo matkailun kehittämisessä on nähty suurina jo muutamia vuosia ja sen kehittämiseen on luotu oma kansallinen strategia (TEM 2020; Haaga-Helia 2020). Matkailun kehittäjän näkökulmasta teeman kiinnostavuutta lisää myös, että se on aidosti ympärivuotista toimintaa, josta on mahdollista löytää uutta virtaa matkailun hiljaisiin sesonkeihin.

Paikallisia makuja ja tarinoita

Vuosina 2021 UNESCOn Global Geopark -tunnustuksen saanut Saimaa Geopark on noussut nopeasti Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon yhteiseksi luontomatkailun huippukohteeksi, joka kokoaa yhteen Saimaan upeat luontokohteet, ihastuttavat retkeilyreitit sekä historialliset kulttuurikohteet (Saimaa Geopark 2023). Saimaa Geoparkin tarinan syventäminen ja liittäminen ruokamatkailuun antaa mahdollisuuksia vahvistaa alueen vetovoimaa ja kehittymistä vetovoimaiseksi ruokamatkailukohteeksi. Saimaan vuodelle 2024 saama European Region of Gastronomy -tunnustus (Taste Saimaa 2023) lisää entisestään teeman ajankohtaisuutta ja tarvetta Saimaa Geoparkin kohteisiin ja sisältöihin liittyvän ruokamatkailun esille tuomiselle osana alueen ruokamatkailun ekosysteemiä.

Kansainvälisestä konseptista vetovoimaa ja verkostoja

Norjalaisessa Magma-geoparkissa on kehitetty geopark-alueille räätälöity GEOfood-brändi, joka pyrkii nostamaan geologisen perinnön ja paikallisen ruuan yhteyttä. Erillisestä hakemuksesta myönnettävän GEOfood-merkin käyttöoikeus on tällä hetkellä 30:llä UNESCO Global Geopark -alueella ympäri maailmaa (GEOfood 2023).

Suomessa GEOfood -merkki on myönnetty käyttöön Rokuan sekä Lauhanvuori-Hämeenkankaan geopuistoille (Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark 2023, Rokua Geopark 2023). Brändi toimii myös linkkinä ruokaketjun erityyppisten toimijoiden välillä, sillä GEOfood-brändin alle on mahdollista listautua raaka-aineen tuottajana, ruokatuotteen valmistajana tai ravintolana.

Kuva 1. GEOfood-konsepti auttaa nostamaan esille lähiruokaa ja paikallisuutta. (Kuva: Päivi Tommola)

Saimaa Geoparkin näkökulmasta GEOfood-teema on kiinnostava, koska brändiin liittyminen auttaisi aluetta identifioitumaan kansainvälisesti vetovoimaisena ruokamatkailukohteena. GEOfood-konseptin käyttöönotto alueella lisäisi myös kansainvälistä verkostoitumista ja avaisi uusia kanavia sekä mahdollisuuksia yhteismarkkinointiin ja innostaisi alueella toimivia yrityksiä luomaan uusia yhteistyöketjuja ja palveluja (esimerkiksi GEOfood Trails), joissa yhdistyy alueen geokohteiden sekä puhtaasti tuotetun lähiruuan vetovoima. Näiden kahden teeman tarinoiden liittäminen yhteen tarjoaa yrityksille uusia mahdollisuuksia ja inspiraatiota tuotteistamiseen.

GEOfood-konseptin kehittämistä ja käyttöönottoa työstetään LAB-ammattikorkeakoulun ja Saimaa Geoparkin yhteisessä GEOfood ‒ Saimaa Geoparkin ruokamatkailun kehittäminen -hankkeessa, jonka on tarkoitus käynnistyä vuoden 2024 alussa.

Kirjoittaja

Päivi Tommola toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana. Hän on vastannut GEOfood  ‒ Saimaa Geoparkin ruokamatkailun kehittäminen -hankkeen valmistelusta ja rahoitushausta.

Lähteet

GEOfood. 2023. GEOfood: Geoparks, People, Nature and Food. Viitattu 28.11.2023. Saatavissa https://geofood.no/

Haaga-Helia. 2020. Hungry for Finland. Suomen ruokamatkailustrategia 2020–2028 – Yhdessä tekoja luonnosta ammentaen. Viitattu 28.11.2023. Saatavissa https://www.hungryforfinland.fi/files/2022/03/Ruokamatkailustrategia-2020-2028-1.pdf

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark. 2023. Geofood. Viitattu 28.11.2023. Saatavissa https://lhgeopark.fi/geopark/geofood/

Rokua Geopark. 2023. Geofood. Viitattu 28.11.2023. Saatavissa https://www.rokuageopark.fi/fi/matkailu/geofood

Saimaa Geopark. 2023. Saimaa Geopark. Viitattu 28.11.2023. Saatavissa https://saimaageopark.fi/

Taste Saimaa. 2023. Saimaa -European Region of Gastronomy 20242. Viitattu 28.11.2023. Saatavissa- https://www.tastesaimaa.fi/saimaa-european-region-of-gastronomy-2024

TEM. 2022. Yhdessä enemmän -Kestävää kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun: Suomen Matkailustrategia 2022-2028 ja toimenpiteet 2022-2023. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2022:51. Viitattu 28.11.2023. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164279