Salpausselkä UNESCO Global Geopark tunnetuksi alueen toimijoiden voimin

Hankkeessa Salpausselkä UNESCO Global Geopark – Kestävän matkailun roadmap (LAB 2022) järjestettiin työpaja alueen toimijoille Hollolassa, Niipalan tilalla 22.11.2022. Työpajaan oli kutsuttu alueen yrittäjiä ja muita sidosryhmiä. Paikalla oli geopark-yrittäjien lisäksi koulutuskeskus Salpauksen henkilöstä, geopark-oppaita ja muita teemasta kiinnostuneita.

Tavoitteena oli ryhtyä työstämään alueen kestävän matkailun strategiaa. Työpajaa fasilitoi LABin restonomiopintojen lehtori ja   Itä-Suomen yliopiston matkailumaisterikoulutusohjelman opettaja  Johanna Heinonen-Kemppi. Hän toimii myös STF-kouluttajana (Business Finland 2022).

Työpajassa pohdittiin, minkälaisia tulevaisuuden toiveita osallistujilla oli, mitä haasteita mahdollisesti matkalla on ja miten (ja kuka) niihin voisi vastata. Aluksi työpajaan osallistuvat ilmaisivat Mentimeter-alustaa hyödyntäen, miltä he haluaisivat Salpausselkä UNESCO Global Geoparkin näyttävän kestävänä matkailualueena sekä identiteetiltään kymmenen vuoden päästä.

Tuloksena oli sanapilvi, josta nousivat esiin sanat tunnettu, kansainvälinen, puhdas, vetovoimainen ja saavutettava (Kuva 1.)

Kuva 1. Mitä kuuluu Salpausselkä UNESCO Global Geoparkille kymmenen vuoden päästä? Sanapilvi osallistujien ajatuksista. (Kuva: Kati Kiiski)

Hissipuheessa kuuluu paikallisylpeys

Geopark on kansainvälinen verkosto, johon kuuluu ainutlaatuisia geologisia kohteita eli ”geopuistoja”. Hollolan työpajan osallistujat pitivät tärkeänä oman alueen arvostamista ja tiivistivät sen lauseeseen ”Muistijäljen jättäminen intohimolla ja ylpeydellä”. Geoparkkilaisuuden ytimessä on paikallisylpeys.

Kuitenkin esiin nousi myös kriittisiä arvioita geoparkkilaisuuden merkityksestä. Koska geopark käsitteenä ei vielä ole järin tunnettu, tullaan alueelle edelleen ensisijaisesti luonnon tai urheilutapahtumien perässä. Geoparkin todettiin olevan siihen päälle ”hyvä lisä”. Toki alueen tunnettuuteen on panostettu. Koulutuskeskus Salpaus on kouluttanut yhteistyössä Salpausselkä Geoparkin kanssa geopark-oppaita.

Työpajaan osallistuneet nostivat suurimmaksi mahdollisuuden yhdessä verkostossa toimimisen. Paikallisuus, paikallisten toimijoiden yhteistyö ja yhteen hiileen puhaltaminen luovat yhdessä aitoa pohjaa kestävän matkailun strategialle. Yksi esimerkki tällaisesta toiminnasta on työpajaa isännöinyt Niipalan tila, joka ottaa uudenlaisia askeleita monisatavuotisen historiansa juurilta. Nykyään tila on uuden ajan yhteisöllinen maatila, joka mahdollistaa ympäristön monelle eri alan yrittäjälle. Heitä kaikkia yhdistävät paikallisuus, kestävyys ja puhdas maatalous.

Geoparkkilaisuus on ennen kaikkea arvo. Työpajassa puhuttiin ”hissipuheesta”; siitä miten alueen geoparkista puhutaan ja kerrotaan ihmisille, jotka eivät ole siitä ennen kuulleet. Todettiin, ettei ulkoa opetelluilla lauseilla ole niinkään väliä, vaan sisäistetyllä paikallisylpeydellä siitä, että asutaan, eletään, toimitaan ja yritetään arvokkaalla ja ainutlaatuisella Salpausselkä UNESCO Global Geoparkin alueella.

Kirjoittaja

Kati Kiiski toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana. Hän työskentelee Salpausselkä Unesco Global Geopark – Kestävän matkailun roadmap -hankkeessa asiantuntijana sekä Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi -hankkeen projektipäällikkönä.

Lähteet

Business Finland. 2022. Sustainable Travel Finland. Viitattu 25.11.2022. Saatavissa  https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland

LAB. 2022. Salpausselkä UNESCO Global Geopark – Kestävän matkailun roadmap. Hanke. Viitattu 25.11.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/salpausselka-unesco-global-geopark-kestavan-matkailun-roadmap