Savuton Kymenlaakso 2030

Röökille, röökille, röökille…. toivottavasti näitä sanoja kuullaan jatkossa entistä vähemmän Kymenlaakson asukkailta. Kaikkien ikäluokkien päivittäinen tupakointi on Kymenlaaksossa ollut jo pitkään laskussa, kuten kuva 1 osoittaa.

Hyvästä trendistä huolimatta Kymenlaaksossa käytetään nikotiinituotteita eli tupakkaa, nuuskaa ja sähkötupakoita enemmän kuin muualla Suomessa. Hyvinvointikertomuksen strategisissa painopisteissä ja tavoitteissa on kirjattu, että Kymenlaakson asukkailla on oltava mahdollisuus päihteettömään ‒sisältää myös nikotiinittomuuden ‒ elämään ja siihen tuen saamiseen. Yhdeksi tavoitteeksi onkin otettu Savuton Kymenlaakso 2030. Toimenpiteisiin on kirjattu nikotiinittomuusohjelmat eri toimijoiden palveluissa, nikotiinivieroitus, yksilö- ja ryhmätuen saaminen siihen sekä työpaikkojen savuttomuus. (Kymsote 2020, 7,12.)                           

Kuva 1. Päivittäin tupakoivien laskeva trendi Kymenlaaksossa. (Kymsote 2020,12)

Vihervaara (2022) lähti omassa YAMK-opinnäytetyössään vahvistamaan Savuton Kymenlaakso 2030 -tavoitteen toteutumista. Opinnäytetyössä tuotettiin nikotiinittomuuden hoitopolku Kymsoten perusterveydenhuollon asiakkaiden ohjaamiseen (kuva 2), kun he asioivat erilaisissa perusterveydenhuollon palveluissa. Hoitopolku tuotetiin moniammatillisena yhteistyönä. Hoitopolun kehittämisen tavoitteena oli tuottaa yhtenäinen toimintatapa, jolla varmistetaan perusterveydenhuollon asiakkaiden ohjautuminen hoidon piiriin, sekä hoitopolulla annetun ohjauksen sisällön yhdenmukaisuus.

Kymsotessa chatbotti auttaa polulle

Kuvassa 2 on esitetty uusi Kymsoten perusterveydenhuoltoon tuotettu hoitopolku. Asiakas, joka haluaa päästä tupakoinnista eroon, hakeutuu itse Kymsoten nettisivujen chatbottiin, jossa on automaattinen asiakasohjaus.

Jos asiakas kokee pärjäävänsä tupakasta vieroituksessa itsekseen, voi hän hakeutua omatoimisesti Omaolon tai Terveyskylän tupakastavieroitusvalmennukseen. Kun tai jos asiakkaalle tulee tarvetta saada tukea ja apua terveydenhuollon ammattilaiselta, ohjautuu hän tukihoitoihin joko tupakastavieroitusryhmään tai yksilövastaanotolle. Tarvittaessa lääkäri voi kirjoittaa reseptin lääkehoidosta.

Kuva 2. Kohti nikotiinittomuutta ohjaava hoitopolku. (Vihervaara 2022, 36)

Terveydenhuollon henkilöstön toimintoihin on sovittu, että terveydenhuollon ammattilaisen tulee tehdä puheeksi otto vähintään kerran vuodessa tupakoinnista samoin kuin kirjata potilastietojärjestelmään Fagerströmin riippuvuustestin tulos, tupakointialtistus ja tupakointiaika sekä tupakoinnin määrä. Lisäksi sinne tulee kirjata, mitä yhdessä asiakkaan kanssa on sovittu jatkotoimenpiteistä.

Luotu hoitopolku on yksi askel kohti Savutonta Kymenlaaksoa 2030!                         

Kirjoittajat

Heidi Vihervaara opiskelee LAB-ammattikorkeakoulussa YAMK-tutkintoa Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen -ohjelmassa Lappeenrannan kampuksella. Hän toimii hyvinvointivalmentajana/terveydenhoitajana Kymsotessa.

Pirjo Vaittinen (TtT) toimii LAB-ammattikorkeakoulussa yliopettajana.

Lähteet

Kymsote. 2020. Kymenlaakson alueellinen hyvinvointikertomus 2020. Voidaan hyvin yhdessä. Viitattu 28.4.2022. Saatavissa [https://www.kymsote.fi/medias/Kymenlaakson-hyvinvointikertomus.pdf?context=bWFzdGVyfHBkZi1hdHRhY2htZW50c3wxOTI4NzQzfGFwcGxpY2F0aW9uL3BkZnxoOTMvaDk0Lzg5MTg2NTIzODczNTgvS3ltZW5sYWFrc29uIGh5dmludm9pbnRpa2VydG9tdXMucGRmfDE5ZDA0ZTgxZDIyYzVkOTA1OGYyNWIyZTMxN2RjNGYxZTg0NTUzNDQ1MmQyOWUyZTJiYjkyYWJkNWVjYTc2OWU]

Vihervaara, H. 2022. Nikotiinittomuus hoitopolku Kymsotessa. Savuton Kymenlaakso 2030. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 2.5.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202205128971