Seikkailullisuus ja palvelujen ostohalukkuus pyörämatkailussa

Visit Finland on nimennyt kansainvälisen matkailun kohderyhmätutkimuksessaan (2017) erääksi Suomeen suuntautuvan matkailun pääkohderyhmistä aktiiviset seikkailijat, joiden matkustusmotiivina on aktiivinen toimintaloma luonto-olosuhteissa. Tämä ryhmä arvostaa kokemuksessaan luonnonläheisyyttä eikä pelkää vauhdikkaitakaan liikkumismuotoja. Visit Finlandin mukaan jopa 14 % maailman matkailijoista kuuluu tähän kohderyhmään. Hieman samantyyppiset intressit kuvaavat myös luonnon ihmeiden metsästäjiksi nimettyä kohderyhmää, jossa kuitenkin matkailija haluaa olla enemmän tarkkailijan kuin aktiivisen toimijan roolissa. Tähän kohderyhmään kuuluu Visit Finlandin mukaan 12 % maailman matkailijoista.

Ellare Oy:n (2020) mukaan seikkailunhalu näkyy matkustusmotiivina ja kokemuksen tärkeänä osana myös pyörämatkailussa. Pyöräseikkailu on Ellaren mukaan tuotetyyppi, jonka kysyntä pyörämatkailun markkinoilla on kasvussa. Pyöräseikkailua Ellare kuvaa kokemuksena, jossa matka taittuu syrjäisemmillä reiteillä, jotka nähdään saavutettavissa olevina haasteina. Myös luonnon ja paikallisen kulttuurin kokeminen on tämäntyyppisessä matkailussa olennainen osa elämystä.

[Alt-teksti: Polkupyörä, jossa on erittäin paksut renkaat, nojaa lumiseen puunrunkoon lumen peittämän aukion keskellä.]
Kuva 1. Fatbiken paksut renkaat mahdollistavat ajamisen hankikannolla myös polkujen ulkopuolella. Se onkin monen seikkailunhaluisen pyöräilijän valinta talviseen maastopyöräilyyn. (Kuva: Päivi Tommola)

Seikkailunhaluinen asiakas – toivoton tapaus vai kiinnostava haaste?

Ei ole mikään uusi juttu, että seikkailun ja luonnon yhdistelmä kiinnostaa monia; tämän taisi jo Edgar Rice Burroughs tietää aikoinaan Tarzanin hahmoa luodessaan. Samat henkilöt, jotka lapsena intoutuivat viidakkoseikkailun inspiroimina kiipeilemään puissa, saattavat moderneina keski-ikäisinä esimerkiksi hankkia läskipyörän ja suunnata metsäretkelle nauttimaan luonnon rauhasta ja pyöräilyn tuomasta hyvästä olosta samassa paketissa.

Lahden ammattikorkeakoulun ja PHLU:n yhteisessä Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeessa luodaan yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa uusia tuotteita ja palveluja pyörämatkailijan asiakastarpeisiin. Asiakasryhmiä ja intressejä on monenlaisia, mutta jos tosiaan seikkailunhalu on yhtä yleinen matkustusmotiivi kuin yllä mainitut tutkimukset osoittavat, lienee paikallaan kysyä, onko yllä kuvattu seikkailunhaluinen pyörämatkailija palveluntarjoajan näkökulmasta toivoton tapaus? Maksukykyä Visit Finlandin profiloinnin mukaan aktiivisilta seikkailijoita ja luonnon ihmeiden metsästäjiltä kyllä löytyy, mutta miten on ostohalukkuuden laita? Millaiset palvelut parhaiten vastaisivat tämän kohderyhmän asiakastarpeita?  

Luonnonläheisyys ja perustarpeet tärkeitä

Ainakin maastopyöräilyn osalta on yleistä, että vähemmän kuljetuilla reiteillä liikkuvien pyörämatkaajien mukavuudenhalu on keskivertoa matalampi. Toisaalta he monesti liikkuvat keskimääräistä enemmän ja suosivat kevyttä varustusta. Kun tähän lisätään luonnonläheisyyden arvostus, voisi kuvitella tällaisen matkailijan olevan kiinnostunut esimerkiksi Tentsile-majoituksesta, varaustuvista tai muista luonnonläheisistä majoitusmuodoista. Sauna kelpaa liikunnalliselle luontomatkailijalle aina, joten se on varmasti kiinnostava tuote myös tälle ryhmälle. Hyvä ruoka ja puhdas vesi ovat myös asioita, joita pyörämatkailijan on vaikea vastustaa. Mukava lisä ruokailukokemukseen on luonnonläheinen kattaus, jos sellaiseen on mahdollisuuksia.

[Alt-teksti: Vene kannattelee melojaa ja polkupyörää kesäisen tyynen järven pinnalla.]
Kuva 2. Packraft on moderni ja seikkailullinen tapa yhdistää pyöräily ja vesillä liikkuminen. (Kuva: Päivi Tommola)

Tämän pohdinnan pohjalta vastaan aiempaan kysymykseeni; onko seikkailunhaluinen asiakas toivoton tapaus? Ei ole, mutta haasteita tämän kohderyhmän tavoittaminen kyllä tarjoaa. Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hanke pyrkii omalta osaltaan auttamaan tämän ja muiden kohderyhmien tarjoamien haasteiden ja yrittäjien tuottamien palvelujen ostohalukkuuden yhteensovittamisessa.

Kirjoittaja

Päivi Tommola toimii Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hankkeen projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulussa. Hanke järjesti 19.1.2022 Tuotteita ja palveluja pyörämatkailijan asiakastarpeisiin -työpajan , jossa kehitettiin yhteistyössä alueen yritysten kanssa uusia tuotteita ja palveluja pyörämatkailuun Päijät-Hämeessä.

Lähteet

Ellare Oy. 2020. Pyörämatkailututkimus. Esitysmateriaali. Pyörämatkailijan Päijät-Häme: Tuotteita ja palveluja pyörämatkailijan asiakastarpeisiin -työpaja 19.01.2022. Julkaisematon.

Visit Finland. 2017. Tunne asiakkaasi! Kohderyhmäopas matkailuyrityksille. Viitattu 20.01.2022. Saatavissa https://www.businessfinland.fi/4910e5/globalassets/finnish-customers/02-build-your-network/visit-finland/julkaisut/tunne_asiakkaasi_kohderyhmaopas-matkailuyrityksille_visit-finland.pdf

Linkit

Linkki 1. LAB. 2021. Pyörämatkailijan Päijät-Häme -hanke. Viitattu 20.01.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/pyoramatkailijan-paijat-hame

Linkki 2. LAB. 2022. Pyörämatkailijan Päijät-Häme: Tuotteita ja palveluja pyörämatkailijan asiakastarpeisiin -työpaja. Viitattu 20.01.2022. Saatavissa https://lab.fi/sites/default/files/2021-12/Pyoramatkailijan%20PH%20tyopaja%20190122%20kutsu%20ja%20ohjelma%20WEB.pdf