Selkokielinen oppimisympäristö apuna hoitoalan suomen kielen oppimisessa

Monikulttuuristuvalla hoitoalalla tarvitaan ketteriä, avoimia ja monikanavaisia tapoja kielen oppimisen tueksi. ELMA ‒ elinvoimainen ja monimuotoinen hoiva- ja hoitoala -hankkeessa (LAB 2023) tuotettiin virtuaalinen oppimisympäristö. Se on uudenlainen, hoitoalalle suunnattu oppimiskokonaisuus, joka on kaikille avoin ja vapaasti hyödynnettävissä. Sitä voi käyttää myös maahanmuuttajataustaisten opiskelijan ja työntekijän ohjauksessa ja perehdytyksessä.

Tästä linkistä pääset tutustumaan oppimisympäristöön. (Linkki 1)

Opi hoitoalan suomea

Oppimisympäristössä voit tutustua, harjoitella ja kerrata hoitoalan suomen kieltä ja työelämätaitoja. Oppimisympäristö sopii sinulle, joka haluat opiskella hoitoalaa, olet jo hoitoalan opiskelija tai hoitoalan ammattilainen. Sitä voi käyttää myös perehdytyksessä ja ohjauksessa.

Oppimisympäristön käyttäminen on helppoa. Oppimisympäristö löytyy Osaamisen paikka -sivustolta (osaamisenpaikka.fi). Et tarvitse tunnusta tai salasanaa. Oppimisympäristö on ilmainen. Se toimii tietokoneella, tabletilla tai omalla puhelimella. Tarvitset vain nettiyhteyden. Voit tehdä tehtävät itsenäisesti ja niin monta kertaa kuin haluat.

Oppimisympäristössä on dialogeja, animaatioita ja sarjakuvia hoitotyön eri tilanteista sekä suomen kielen harjoituksia. Kaikki hoitotyön tilanteet voi lukea ja kuunnella. Oppimisympäristön tehtävät ovat monipuolisia. Voit tehdä kuunteluharjoituksia ja tekstinymmärtämisen harjoituksia sekä kerrata hoitoalan sanastoa. Harjoittelet myös puhumista ja reagointia. Osa tehtävistä tehdään opettajan, työpaikkaohjaajan tai kaverin kanssa. Oppimisympäristössä on erilaisia tehtävätyyppejä, esimerkiksi aukko- ja monivalintatehtäviä, oikein-väärin -väittämiä, yhdistä sana ja kuva -tehtäviä sekä saneluita.

Oppimisympäristön kaikki materiaalit ovat selkokielisiä, kuten tässä edellä olevien kappaleiden tekstit. 

Kuva 1. Kuvituskuva oppimisympäristöstä. (Oona Rouhiainen 2023)

Ketteriä tapoja kielen oppimisen tueksi

Oppimisympäristö on pedagogisesti suunniteltu erilaisille oppijoille, ja se mahdollistaa satojen tehtäväkokonaisuuksien avulla suomen kielen oppimisen hoitoalan kontekstissa ja digitaalisesti.

Oppimisympäristössä on useita animaatiovideoita ja niihin liitettyjä tehtäväkokonaisuuksia. Erilaiset tehtävätyypit monipuolistavat oppimiskokemusta. Moduulien dialogeja voi sekä kuunnella että seurata kirjoitetussa muodossa. Erilaisten harjoitustehtävien avulla oppija pääsee harjoittelemaan luetun ja kuullun ymmärtämistä sekä hoitoalan sanastoa. Oppija voi halutessaan tarkistaa vastaukset ja saada niistä välitöntä palautetta.

ELMA-hanke päättyi 31.5.2023. Hanketta toteuttivat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus sekä Päijät-Hämeen hyvinvointialue. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto.

Kirjoittajat

Maija Eerola toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä sekä projektipäällikkönä ELMA ‒ elinvoimainen ja monimuotoinen hoiva- ja hoitoala -hankkeessa (LAB 2023).

Tytti Lindeberg toimii viestinnän ja suomen kielen lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Kielikeskuksessa sekä asiantuntijana ELMA ‒ elinvoimainen ja monimuotoinen hoiva- ja hoitoala -hankkeessa.

Evelina Liski toimii suomen kielen opettajana Koulutuskeskus Salpauksessa ja asiantuntijana ELMA ‒ elinvoimainen ja monimuotoinen hoiva- ja hoitoala -hankkeessa.

Petra Salmensuu toimii sosiaali- ja terveysalan opettajana Koulutuskeskus Salpauksessa ja asiantuntijana ELMA ‒ elinvoimainen ja monimuotoinen hoiva- ja hoitoala -hankkeessa.

Lähteet

LAB. 2023. ELMA – Elinvoimainen ja monimuotoinen hoiva- ja hoitoala. Hanke. Viitattu 2.6.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/elma

Linkit

Linkki 1. Osaamisen paikka. 2023. Opi hoitoalan suomea. Viitattu 8.6.2023. Saatavissa https://osaamisenpaikka.fi/opihoitoalaa-ja-suomea/