Silmät sidottuina vai tuntosarvet koholla – tulevaisuuteen kannattaa varautua

Tilanteiden muuttuessa on helpompaa reagoida, mikäli on pohtinut vaihtoehtoja jo etukäteen. Tähän pohdintaan on saatavissa apua, jota kannattaa hyödyntää. 

Vuotta on kulunut vasta muutama kuukausi ja jo nyt on eteemme tullut vaikutukseltaan suuria yllätyksiä, joihin emme osanneet varautua. Kuitenkin meitä on asiantuntijoiden taholta jo pitkään varoiteltu erilaisista uhkista, joita muun muassa ilmastonmuutos voi tuoda tullessaan. Myös globaalin pandemian uhasta meitä on varoitettu. Siitä huolimatta jouduimme kohtaamaan tilanteet varautumattomina.

Kuva 1. Kesärenkaat on vaihdettu eilen, tänään tuli talvi. Yllätyksiä tulee, mutta usein niihin voi varautua ennalta. Kuva: Marjut Villanen.

Tulevaisuuden skenaariot ovat häilyviä ja epätarkkoja. Silloin, kun kysyntää nykyiselle toiminnalle riittää, on vaikeaa miettiä tulevaisuutta ja tulevaisuuden muutostarpeita. Tuttu toiminta on turvallista ja niin kauan kuin se myy, ei ole aikaa tai innostusta tehdä suunnitelmia toiminnan muuttamiseksi. Tulevaisuuteen varautuminen ennalta edes jollain asteella voi kuitenkin tiukassa paikassa pelastaa yritystoiminnan jopa konkurssilta.

Yrittäjän ei tarvitse yksin pohtia tulevia uhkia ja mahdollisuuksia

TwinInno-projektissa tuetaan pk-yritysten innovaatiotoimintaa ja edistetään samalla yritysten ja LAB-ammattikorkeakoulun välistä yhteistyötä. Projektin päätavoitteena on auttaa innovaatiotoimintaa kasvuun Etelä-Karjalassa ja Päijät-Hämeessä. Samalla tavoitellaan alueilla toimivien yritysten kilpailukyvyn vahvistamista ja sitä kautta myös maakuntien houkuttelevuuden lisäämistä.

Kuva 2. TwinInno-projektissa tuetaan yritysten innovaatiotoimintaa sekä kehitetään yritysten ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteistyötä. Kuva: Marjut Villanen

Projektin aikana yritysten on mahdollista osallistua kokeiluihin, joiden sisällöt muotoutuvat yritysten tarpeiden pohjalta. Yritys voi esimerkiksi testauttaa omia toimintamallejaan, saada apua uusien ideoiden jalostamiseen tai tukea innovointiprosessin läpiviemiseen. Näistä kokeiluista saatavien tulosten avulla kehitetään yritysten ja LABin yhteistoimintaa entistä sujuvammaksi. Yritysten ja korkeakoulujen välistä vahvaa yhteistyötä tarvitaan, sillä yhdessä voimme joustavammin vastata sekä alueen yritysten tarpeisiin että ulkoapäin tuleviin haasteisiin.

Yhteinen tulevaisuutemme on sitä tukevammalla pohjalla, mitä paremmin hyödynnämme toistemme osaamista ja tarjontaa

Uusien innovaatioiden avulla olemme paremmin varautuneita tuleviin uhkiin ja pystymme nopeammin vastaamaan tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Mitä vahvempia ja kilpailukykyisempiä alueen yritykset ovat, sitä paremmat mahdollisuudet myös ympäröivällä maakunnalla on pysyä mukana alueiden välisessä kilpailussa.

Kilpailukyvyn varmistaminen uusissa tilanteissa vaatii proaktiivisuutta. Ennakoivasti kannattaa miettiä uusia tuotteita ja palveluja, muotoilla entisiä uudenlaisiksi, sekä pohtia tulevaisuuden ratkaisuja nykyisen toiminnan terävöittämiseksi.

TwinInno toivottaa pk-yritykset mukaan innovoimaan tulevaisuutta! www.twininno.fi


Kirjoittaja:

Marjut Villanen (M.Soc.Sc) toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulun EAKR-rahoitteisessa TwinInno -projektissa ja projektipäällikkönä Interreg Europe -rahoitteisessa CECI kiertotalousprojektissa.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *