Sisältömarkkinointistrategiat ohjaavat ravintoloiden toimintaa sosiaalisessa mediassa

Elämykset ja kokemukset ovat ravintolan brändille lisäarvoa tuovaa sisältöä, joilla voidaan vaikuttaa brändimielikuvaan ja sitä kautta asiakkaan ostopäätökseen ja ravintolan valintaan. Asiakkaat ovat ympäristötietoisia ja valitsevat mielellään kestävällä tavalla tuotetun tuotteen tai palvelun. Brändiä edistävä sisältömarkkinointistrategia antaa yrityksen toiminnalle suunnan. Sisältömarkkinointistrategian luominen ja toteuttaminen ovat jatkuvaa työtä, joka vaatii vuorovaikutteisuutta ja useamman henkilön yhteistyötä.

Kuvassa kädet, joissa kamera, jolla otetaan kuvaa ruokapöydällä olevista ruoka-annoksista.
Kuva 1. Brändiviestinnässä vuorovaikutteisuus on tärkein ostohalukkuutta lisäävä tekijä. (Pexels 2016 / CC0)

Tulevaisuuden kestävää markkinointia

Markkinoinnin historiassa on meneillään niin sanottu kolmas aikakausi, jossa vallitsevat kokonaisvaltaiset kokemukset. Uudet tavat tehdä asioita ja niistä seuraavat kokemukset synnyttävät arvoa yrityksen sidosryhmille ja yhteiskunnallisesti. On ennustettu, että kestävän markkinoinnin näkökulmasta vuonna 2035 eletään ympäristössä, jossa keskeinen asiakkaan ostopäätökseen vaikuttava kriteeri on avoimesti saatavilla oleva tuotteen tai palvelun hiilijalanjälki. Aineettomalla pääomalla, erityisesti brändi- ja ilmastonmuutososaamisella, on jatkossa yritysten tulevaisuudelle yhä suurempi merkitys. (Lillberg & Mattila 2020, 15–16 ja 84–86.)

Vuorovaikutteisuus somemarkkinoinnin ytimessä

Keväällä 2021 Osuuskauppa Hämeenmaan kahteen ravintolayksikköön, Coppa eateryyn ja Amarillo Lahteen, tehdyn kehittämishankkeen tulosten mukaan sosiaalisen median brändiviestinnässä vuorovaikutteisuus on eniten kuluttajien ostohalukkuutta lisäävä tekijä. Vuorovaikutuksen avulla brändit voivat saada arvokasta tietoa seuraajiltaan niin tuotteista, palvelusta kuin niiden kehittämisestäkin. Ravintoloiden seuraajia voidaan myös opettaa vuorovaikutukseen sisällöllisten tehokeinojen avulla. Miten vuorovaikutusta sitten mitataan? Mittareina käytetään yksinkertaisimmillaan esimerkiksi sosiaalisen median julkaisuihin tulevien reagointien ja kommenttien määrää. (Karjalainen 2021, 54.)

Vuorovaikutteinen viestintä sosiaalisessa mediassa vaatii pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työskentelyä, joka perustuu yrityksen sisältömarkkinointistrategiaan. Sisältömarkkinointistrategia on suunnitelma, joka tuo yhteen liiketoiminnan ja asiakkaiden tavoitteet (Taivainen 2019). Laadukas sisältömarkkinointistrategia on yritykselle arvokas; sen avulla voidaan luoda laadukasta sisältöä sekä vähentää resurssihukkaa. (Karjalainen 2021, 5 ja 50–51.)

Myönteiset brändikontaktit ovat edellytys myönteisen brändisuhteen rakentumiselle. Brändimielikuvaa rakennetaan siis asiakkaan kokemusten kautta. Brändimielikuvaan vaikuttavat niin palvelutilanteet ravintolassa kuin asiakkaalle kohdennettu, sosiaalisessa mediassa tapahtuva markkinointiviestintä. (Karjalainen 2021, 51.) Onnistuneisiin kokemuksiin on asiakkaan helppo reagoida tykkäyksin ja positiivisin kommentein.

Kirjoittajat

Pauliina Karjalainen on valmistumassa tradenomiksi (YAMK) LAB-ammattikorkeakoulusta. Karjalainen tarkasteli opinnäytetyössään sosiaalisen median sisällöntuotannon ja -suunnittelun keinoja osana brändin kirkastamista. Kehittämiskohteina toimivat lahtelaiset ravintolat Coppa eatery ja Amarillo Lahti.

Sari Suominen toimii lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä Lahdessa. Hän ohjasi Karjalaisen opinnäytetyön.

Lähteet

Karjalainen, P. 2021. Sosiaalisen median kanavakohtaiset suunnittelun ja sisällöntuotannon keinot osana brändin kirkastamista. Case: Coppa eatery ja Amarillo Lahti. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, Uudistava johtaminen. Lahti. [Viitattu 7.6.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021060414269

Lillberg, P. & Mattila, R. 2020. Kestävä markkinointi. Helsinki: Alma Talent.

Taivainen, M. 2019. Miten määritellä sisältöstrategia – yksi termi, kaksi merkitystä. Valitut lauseet 2.0 -blogi. [Viitattu 7.6.2021]. Saatavissa: https://www.mikkotaivainen.blog/2019/08/27/miten-maaritella-sisaltostrategia/

Linkit

Linkki 1. Karjalainen, P. 2021. Sosiaalisen median kanavakohtaiset suunnittelun ja sisällöntuotannon keinot osana brändin kirkastamista. Case: Coppa eatery ja Amarillo Lahti. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, Uudistava johtaminen. Lahti. [Viitattu 7.6.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021060414269

Kuvat

Kuva 1. Pexels. 2016. Herkullista-astiat-keskittyä-ruoka-1853300. Pixabay. [Viitattu 8.6.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/herkullista-astiat-keskitty%C3%A4-ruoka-1853300/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *