Tosielämän tarinat helpottamassa ohjelmistoinvestointipäätöksen tekemistä

Standish Group Internationalin (SGI) tutkimuksen mukaan vain 24 % IT-projekteista valmistuu ajallaan ja ilman kustannusylityksiä (Aloini ym. 2012 mukaan Cunningham 1999). Tämä tarkoittaa siis, että ¾ projekteista kohtaa ongelmia aikataulun tai kustannuksien osalta. Ohjelmiston vaihdot koetaan työläiksi ja yrityksen oma osaaminen ohjelmistoprojekteihin liittyen onnistumisen kannalta hyvin tärkeäksi (Heng 2021). On erittäin tärkeää valita juuri omiin tarpeisiin sopiva ohjelmisto. Toiminnanohjausohjelmistoprojektin epäonnistuminen on hyvin todennäköistä, mikäli ohjelmisto ei sovi omiin tarpeisiin. (Haddara 2014.) Sopiva ohjelmisto määritetään organisaation tarpeiden, vaatimusten, odotetun kehityskaaren ja skaalattavuuden pohjalta (Aloini ym. 2012).

Miten kokeilla sellaista, mitä ei ole olemassa?

Heng (2021) tutki opinnäytetyössään ohjelmistoinvestointipäätöstä helpottavia tekijöitä räätälöitävien valmistuksenohjausjärjestelmien (MES) hankinnassa. Tutkimuksen mukaan yrittäjät pitävät tärkeänä mahdollisuutta kokeilla ohjelmistoa ennen investointipäätöksen tekemistä. Kuitenkin lähes jokainen tutkimukseen osallistunut viittaa tavalla tai toisella asiakaskohtaisen räätälöinnin tarpeeseen. Miten jotain sellaista voisi kokeilla, jota ei ole olemassa? Vastaus on, että ei sellaista voikaan. Lähdettäessä luomaan jotain uutta liittyy onnistumiseen aina epävarmuutta, ja osallisten tulee voida elää sen kanssa.

Hengin (2021) mukaan ohjelmistomyyjässä arvostetaan rehellisyyttä asiantuntemuksen ja toimialan tuntemisen lisäksi. Rehellisyydeksi koetaan haasteiden esille nostaminen mahdollisuuksien kuvaamisen lisäksi. Yksi ratkaisu tähän on oikean elämän tarinat eli referenssit. Ostajalle pitää muodostua realistinen kuva ohjelmiston hyödyistä, jotta hän uskaltaa sitoutua investoimaan heille sopivaan ratkaisuun. Erittäin tehokkaita referenssit ovat äänitteen tai videon muodossa, joissa asiakkaiden on mahdollista samaistua tarinan kertojaan henkilökohtaisesti (Gehl 2006). Referenssit eivät saa olla vain kehujen listaamista, parhaimmillaan ne ovat konkreettinen esittely tehdystä projektista ja sen tuomista hyödyistä (Heng 2021).

Kuvituskuva. Mies kävelee tietä pitkin eteenpäin. Taustalla sumuinen maisema.
Kuva 1. Tienristeys (McQueen 2014)

Lopuksi

Kuvittele seisovasi tienristeyksessä. Tunnet itsesi epävarmaksi ja sinua jännittää päätöksen tekeminen. Tiedät, että jokin tie pitää valita, koska eteenpäin pitäisi päästä. Viereesi tulee henkilö, hän kertoo olleensa pari kertaa aiemminkin vastaavanlaisessa tilanteessa keskustelemassa kaltaisesi henkilön kanssa. Hän kertoo sinulle aiemmista kerroista ja seikkailuista, joita tien valintaa seurasi. Hän kuvaa riskitekijät matkan varrella ja uudet opitut asiat. Päämäärien saavuttamisesta hän kertoo, mitä nämä henkilöt kokivat konkreettisina hyötyinä ja minkälainen kokemus seikkailu oli heille ollut. Ohjelmistoinvestoinnin tuoman seikkailun ollessa vielä mysteeri on näistä oikean elämän tarinoista varmasti auttamaan oman tien valinnassa kokeneen vierustoverin kanssa.

Kirjoittajat

Mio Heng työskentelee Danske Bankissa Itä-Suomen Yrityspankissa asiakkuusjohtajana ja valmistuu LAB-ammattikorkeakoulusta digitaaliset ratkaisut YAMK-koulutuksesta kesällä 2021.

Sariseelia Sore työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina ja koordinaattorina digitaaliset ratkaisut YAMK-koulutuksessa. Lisäksi hän toimii digiUP-projektissa LABin osatoteutuksen projektipäällikkönä.

Lähteet

Aloini, D., Dulmin, R. & Mininno, V. 2012. Risk assessment in ERP projects. Information Systems, 37(3), 183-199. [Viitattu 11.6.2021]. Saatavissa: https://www.ariansystem.net/wp-content/uploads/1395/06/maqale-Risk-assessment-in-ERP-projects-www.ariansystem.net.pdf

Gehl, D. 2006. How to Effectively Use Testimonials. [Viitattu 11.6.2021]. Saatavissa: https://www.entrepreneur.com/article/83752

Haddara, M. 2014. ERP selection: the SMART way. Procedia Technology, 16(1), 394-403. [Viitattu 11.6.2021]. Saatavissa: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212017314003326

Heng, M. 2021. SmartMes OEE APP, Myynninedistäminen mobiilisovelluksen avulla. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Lahti. [Viitattu 11.6.2021]. Saatavissa: URN:NBN:fi:amk-2021061115685

Linkit

LAB. 2021. Digitaalisen transformaation johtaminen. [Viitattu 9.6.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/digiUP

Kuvat

KUVA 1. McQueen, J. 2014. Long Walks Alone. Unsplash. [Viitattu 11.6.2021]. Saatavissa: https://unsplash.com/photos/956I1peiMi4

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *