Sosiaalinen media B2B-markkinoinnissa

Sosiaalisen median käyttö B2B-liiketoiminnassa on kasvanut merkittävästi. Sosiaalisen median avulla yritykset voivat parantaa näkyvyyttään ja samalla kerätä arvokasta tietoa asiakkaista. On havaittu, että yritysten näkyminen sosiaalisessa mediassa vaikuttaa positiivisesti asiakkaiden päätöksentekoon (Rantala & Antikainen 2015).

Ihmiset käyttävät sosiaalista mediaa jatkuvasti, sekä työ- että vapaa-aikanaan, mikä tekee siitä erittäin tehokkaan digitaalisen markkinoinnin kanavan (Huttunen & Komulainen 2020). Sosiaalisessa mediassa voidaan jakaa tietoa nopeasti ja tehokkaasti suurelle joukolle. Potentiaaliset asiakkaat löytävät sosiaalisesta mediasta tietoa heitä kiinnostavista yrityksistä monin eri tavoin, esimerkiksi julkaisuissa voi olla linkki yrityksen verkkosivuille, tuotteeseen verkkokaupassa tai eri brändien sivustoille. Lisäksi palautteen antaminen sosiaalisessa mediassa on vaivatonta, mikä tarjoaa yritykselle mahdollisuuden kehittää toimintaansa. (Kortesuo 2018, 20.)

Kuva 1. Sosiaalisen median markkinointi tavoittaa potentiaalisia asiakkaita tehokkaasti. (Buffik 2020)

Yrityksille sosiaalinen media toimii erinomaisena markkinointitiedon lähteenä, mikä helpottaa uusien kontaktien löytämistä (Li ym. 2020). Tietoa on kuitenkin saatavilla todella paljon, joten yritykset tarvitsevat selkeän vision ja tavoitteet eri somealustojen hyödyntämiseen sekä selkeän prosessin asiakkaista kerätyn datan hallintaan (Rantala & Antikainen 2015).

Tehokas videomarkkinointi

Sosiaalisen median kanavissa videoita katsotaan paljon, pääasiassa mobiililaitteilta. Videoista on apua muun muassa viestinnän inhimillistämiseen, jonkin asian opettamiseen tai yrityksen taustatoimintojen esittelyyn. (Annala 2023, 34.) Esimerkiksi yrityksen hiilijalanjäljen pienentämiseen liittyvien toimenpiteiden selittämiseen lyhytvideo on hyvä keino (Pylsy 2023).

Suosituimmat videot ovat yksinkertaisia ja lyhyitä (Content Marketing Institute 2022).  Asiantuntijoiden mukaan videon ensimmäiset sekunnit vaikuttavat siihen, päätetäänkö sen katsomista jatkaa. Usein videoita katsotaan myös ilman ääntä, joten niiden on hyvä olla tekstitettyjä. (Annala 2023, 35–36.)

Panosta vuorovaikutukseen

B2B-yritysten kannattaa julkaista sosiaalisen median tileillään videoita ja ylipäätänsä mahdollisimman autenttista sisältöä, joka tarjoaa katsojille samaistuttavia kokemuksia ja houkuttelee heitä ottamaan yhteyttä yritykseen. (Content Marketing Institute 2022; Meta 2019.)

On tärkeää muistaa, että henkilökohtaisella vuorovaikutuksella on B2B-liiketoiminnassa suuri merkitys, ja sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuden kohtaamisiin yritysten avainhenkilöiden kanssa reaaliajassa. Vuorovaikutusta pystytään lisäämään esimerkiksi tarjoamalla Instagram-livetapaamisia, joissa yritys voi reaaliajassa esitellä tuotteitaan ja palveluitaan, jakaa neuvoja ja tietoa asiakkaittensa kanssa (Pylsy 2023). Kun yritykset päättävät toimia yhteistyössä, ne pystyvät luomaan yhdessä sellaista arvoa, jota kumpikaan niistä ei yksinään pystyisi saavuttamaan. Tästä syntyy vastavuoroinen hyöty ja asiakassuhde syvenee. (Hänti ym. 2016.)

Kirjoittajat

Sara-Karin Pylsy valmistuu tradenomiksi (YAMK) Digitaaliset ratkaisut -koulutusohjelmasta LAB-ammattikorkeakoulusta vuoden 2023 lopulla.

Sariseelia Sore työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa lehtorina ja koordinaattorina liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut (YAMK) koulutuksessa. Viime vuosina hän on johtanut ja osallistunut useisiin yritysten digitaaliseen transformaatioon liittyviin kehitysprojekteihin. Tällä hetkellä hän toimii asiantuntijana DIH 2.0 Päijät-Häme -hankkeessa.

Lähteet

Annala, H. 2023. Vaikuttava videotuotanto on kaikkien käsissä. Sosiaalisen median trendikatsaus 2023. Lm & Someco.

Buffik. 2020. Liiketoiminnan, teknologia, kaupunki. Pixabay. Viitattu 7.12.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/liiketoiminnan-teknologia-kaupunki-5475661/

Content Marketing Institute. 2022. Content Marketing Survey – Video & Visual Storytelling. Viitattu 10.10.2023. Saatavissa https://contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2022/10/vidyard-video-storytelling-research-2023-final-10-24-22.pdf

Huttunen, K. & Komulainen, P. 2020. Sosiaalinen media markkinoinnissa. Zoner – Yrittäjän tuki netissä. Viitattu 10.10.2023. Saatavissa https://www.zoner.fi/digitaalinen-markkinointi/sosiaalinen-media/

Hänti, S., Kairisto-Mertanen, L. & Kock, H. 2016. Oivaltava myyntityö – Asiakkaana organisaatio. Helsinki: Edita.

Kortesuo, K. 2018. Sano se someksi (1+2=3). Sosiaalisen median suuri laskuoppi. Helsinki: Kauppakamari.

Li, M., Larimoa, J. & Leonidou, L. 2020. Social media marketing strategy: defination, conceptualization, taxonomy, validation, and future agenda. Journal of the Academy of Marketing Science. Viitattu 21.3.2023. Saatavissa https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11747-020- 00733-3.pdf

Meta. 2019. How Instagram Boots Brand and Drives Sales. Facebook IQ. Viitattu 5.12.2023. Saatavissa https://www.facebook.com/business/news/insights/how-instagram-boosts-brands-and-drives-sales?_ga=2.103604160.199221612.1633363074-335898008.1633015156

Pylsy, S-K. 2023. Uusasiakashankinta ja asiakkaan sitouttaminen B2B-liiketoiminnassa digitaalisen markkinoinnin avulla. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Tradenomi YAMK. Viitattu 5.12.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023120735193

Rantala, T. & Antikainen, M. 2015. Towards Social Media Strategy – Challenges in B-toB Sales and Innovation. Viitattu 14.10.2023. Saatavissa https://www.researchgate.net/publication/316077072_Towards_Social_Media_Strategy_-Challenges_in_B-to-B_Sales_and_Innovation