Arjen haasteet ideoinnin lähtökohtana

ESSI – Esteettömät ja älykkäät asumisen ratkaisut -hanke järjesti työpajan yritysten edustajille, jotka tulivat ideoimaan ratkaisuja kohderyhmän edustajien haasteisiin. Työpajassa tutustuttiin kohderyhmän edustajiin asiakasarkkityyppien avulla, mitkä oli luotu LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin opiskelijoiden ja hankkeen tutkimustyön perusteella. 

ESSI-hankkeen ensimmäisessä työpajassa kerättiin kohderyhmän edustajien kokemuksia esteettömyydestä ja asumisesta. Linkki työpajan blogitekstiin: Esteettömyyden kokemuksia eri kohderyhmien näkökulmista Näitä tuloksia hyödynnettiin 24.11.2023 järjestetyssä työpajassa. Työpajan päätavoitteena oli saada hankkeen verkoston yrityksiä tuomaan oma asiantuntijuutensa ideointiin sekä löytää uusia mahdollisuuksia yritysten yhteistyölle esteettömän ja älykkään asumisen teemalla. Työpajaan osallistuvat yritykset edustivat ovivalmistajia, hissiratkaisuja ja apuvälineitä.  

Kuvan oikealla puolella näkyy malliasunto. Malliasunnon sisällä on henkilö, joka laittaa reppuun tavaroita. Kuvan vasemmalla puolella näkyy seitsemän henkilöä katsomassa malliasuntoa kohti.
Kuva 1. Draama esitettiin LABin Asumisen laboratoriossa testiasunnossa. (Kuva: Sini Roine)

Kohderyhmien esittelystä ratkaisuehdotuksiin

LABin palvelumuotoilun opiskelijat olivat suunnitelleet työpajan tehtävät ja niihin käytettävät menetelmät hankkeen esittämien toiveiden mukaisesti. Työpajan yksi tavoite oli tuoda lisätietoa yritysten edustajille erilaisten kohderyhmien haasteista, mitkä liittyvät asumiseen ja kulkemiseen. Opiskelijat hyödynsivät LABin Asumisen laboratoriota, jossa he esittelivät draaman keinoin kolme erilaista asiakasarkkityyppiä:

  1. Liisa, jolla on aistiyliherkkyys
  2. Myrsky, jolla on reuma ja raaja-amputaatio
  3. Tuuli, jolla on vakava näkövamma ja kuulonalenema
Kuvan oikealla puolella näkyy valkokangas, johon on heijastettu kuvaa malliasunnon sisältä. Valkokankaalla näkyy henkilö, joka kurottaa kaappiin. Kuvan vasemmalla puolella näkyy kaksitoista henkilöä, jotka kaikki katsovat kohti valkokangasta. Osa henkilöistä istuu pöydän ääressä ja osa seisoo sen takana.
Kuva 2. Osallistujat kirjoittivat muistiinpanoja näkemästään. Draama heijastettiin valkokankaalle testiasunnon ulkopuolelle. (Kuva: Sini Roine)

Työpajan ensimmäisessä tehtäväosuudessa osallistujat ideoivat Tuulille ratkaisuja annettuihin ongelmakohtiin, me, we, us -metodilla. Ongelmakohtia olivat mm. ovi, hissi ja apuvälineet. Itsenäisen ideoinnin (me) jälkeen ideat jaettiin parille (we), jonka kanssa mietittiin ratkaisuja Tuulille yritysten näkökulmasta. Ideat jaettiin kaikille osallistujille keskusteltavaksi (us).

Toisessa tehtäväosuudessa pohdittiin Myrskyn elämään ratkaisuja ulkona, ovella ja sisällä, Z-mallilla. Mallia hyödynnettiin käymällä läpi neljä vaihetta: sensing (olemassa olevat ratkaisut), intuition (mahdollisuudet), thinking (analyysi) ja feeling (vaikutukset ihmiselle ja ympäristölle). Kolmannessa tehtäväosuudessa osallistujille annettiin Walt Disney -metodin mukaiset roolit: unelmoija, realisti ja kriitikko. Näiden roolien kautta ideoitiin ratkaisuja Liisalle.

Kuvassa näkyy joukko ihmisiä kokoustilassa, joista osa istuu pöydän ääressä. Takaseinällä näkyy kaksi näyttöä, joista toisessa näkyy tehtävänanto: Z-malli, jossa neljä vaihetta. Ideointi kahdessa ryhmässä kategorioista ulkona, ovella ja sisällä.
Kuva 3. Opiskelijat ohjeistamassa työpajan tehtävänantoa osallistujille. (Kuva: Sini Roine)

Työpajan lopputuloksena saatiin jokaisen yrityksen omat vahvuudet esille ja ideoita yhteistyölle. Ratkaisuehdotuksissa oli mm. oven tunnistamisen ja oven lukituksen avaamisen ratkaisuja sekä exoskeletoneja eli ulkoisia tukirankoja, jotka tukevat tuki- ja liikuntaelimistöä. (Jokinen & Anttonen 2022)

ESSI-hankkeen viimeinen työpaja järjestetään helmikuussa 2024, jossa loppukäyttäjät ja yritykset kohtaavat ja kehittävät ideoita yhdessä. Valittuja ratkaisuehdotuksia tullaan testaamaan LABin Asumisen laboratoriossa vuoden 2024 aikana. ESSI – Esteettömät ja älykkäät asumisen ratkaisut -hanke toteutuu ajalla 1.4.2023-31.3.2025. Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama. Linkki ESSI-hankkeen projektisivuille.

Kirjoittaja 

Sini Roine toimii projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulun toteuttamassa ESSI – Esteettömät ja älykkäät asumisen ratkaisut -hankkeessa. 

Lähteet

Jokinen, S & Anttonen, T. 2022. Exoskeletoneista sekä etua että haittaa kotihoitotyössä. LAB Focus. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 14.12.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/exoskeletoneista-seka-etua-etta-haittaa-kotihoitotyossa/

Linkit

Linkki 1. LAB Focus. 2023. Esteettömyyden kokemuksia eri kohderyhmien näkökulmista. Viitattu 29.11.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/esteettomyyden-kokemuksia-eri-kohderyhmien-nakokulmista/

Linkki 2. LAB. 2023. ESSI – Esteettömät ja älykkäät asumisen ratkaisut. Viitattu 4.12.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/essi